Predsjedništvo Državnog vijeća izvršit će zapošljavanje slugu

predsjedavanje državnim vijećem
predsjedavanje državnim vijećem

657 KPSS (B) grupa, (KPSSP4, KPSSP2575, KPSSP12, KPSSP2018, KPSSP3) i prema rezultatima usmenog ispita koji će održati Državno veće, biće imenovano šest (93) osoblja sa 94 ocena.


DATUMI I OBLIK PRIJAVE

Prijave započinju u 06:01 u ponedjeljak, 2020. 09. 00., a završavaju u 10:01, u petak, 2020. (Prijave će se vršiti u radno vrijeme.) Kandidati se registruju na web stranici Državnog vijeća. http://www.danistay.gov.trNakon popunjavanja prijavnog obrasca koji treba dobiti od Državnog vijeća, sa sljedećim dokumentima, potpisanim i fotografiranim, lično. Dumlupınar Boulevard

No: 149 (cesta Eskişehir 10. Km.) Možete se prijaviti na adresu Çankaya / ANKARA.

Prijave podnesene poštom, teretom ili APS-om neće biti prihvaćene.

II- KVALIFIKACIJE KOJE SE ZAHTEVAJU ZA KANDIDATE

1. OPĆI UVJETI

a) Ispunjavanje opštih uslova navedenih u članu 657 Zakona o državnim službenicima br. 48,

b) 5. Uredbe o imenovanju i premještaju Državnog vijeća, opći uvjeti.

Od 1., Koji je posljednji dan ispitne godine, u skladu s odredbom "Ne smije biti starija od 35 godina od posljednjeg dana ispita koje je Predsjedništvo najavilo za one koji će prvi put biti imenovani za državnog službenika" u podstavku b stava 31.

ne stariti. (Oni koji su rođeni nakon 31. Mogu se prijaviti.)

c) Prema rezultatima 2018.-KPSS dodiplomskog i 2018-KPSS srednjeg obrazovanja / vanrednog obrazovanja (preddiplomski)

KPSSP3 za maturante, KPSSP93 za diplomirane studente, KPSSP94 za maturante sa srednjim obrazovanjem)

imati najmanje 60 (šezdeset) bodova od vrste rezultata,

2. POSEBNI UVJETI

a) da budu najmanje srednjoškolci i ekvivalentni maturanti,

III- DOKUMENTI POTREBNI U PRIJAVI

Dokumenti navedeni u nastavku obavezni su za vrijeme prijave.

Obrazac za prijavu (sa web stranice Državnog vijeća. http://www.danistay.gov.tr

da bude ispunjen i potpisan od strane podnosioca prijave.

a) originalnu ličnu kartu i fotokopiju,

b) 2018. godina uključuje KPSSP3, KPSSP93 ili KPSSP94 bodova,

KPSS rezultat dokumenta s kodom za potvrdu. (Da to potvrdi naša institucija iz Predsjedništva OSYM.)

c) Original i fotokopija diplome ili original i fotokopija školske ili javnobeležničke diplome ili potvrde o maturi od e-vlade sa verifikacionim kodom

d) Prijave kandidata koji nedostaju potrebni dokumenti za prijavu, koji odgađaju datum prijave ili čija kvalifikacija nije prikladna neće se obraditi.

NAPOMENA: Ispiti onih za koje se utvrdi da su dali lažne izjave u aplikacijskim dokumentima smatrat će se nevažećim i protiv glavnog državnog tužioca biće podneta krivična prijava.

IV- ORALNI ISPIT I ZAVRŠNI LISTİ

a) Usmeni ispit:

Izvršit će se u skladu s članom 12. Uredbe Vijeća o imenovanju i premještaju državnih službenika. Na osnovu bodova dobijenih na centralnom ispitu, kandidati će biti pozvani na usmeni ispit, počevši od najvišeg broja bodova, 5 (pet) puta od broja najavljenog osoblja. (Na usmeni ispit pozivaju se i kandidati sa istim rezultatom kao i posljednji kandidat koji je pozvan na usmeni ispit). Da bi se osoba mogla smatrati uspješnom na usmenom ispitu, dotična osoba mora dobiti najmanje sedamdeset bodova od sto bodova. Kandidati koji će biti pozvani na usmeni ispit i datum usmenog ispita http://www.danistay.gov.tr biće objavljeno u.

b) Konačni spisak postignuća:

Konačna lista postignuća; 13% ocjene za centralni ispit i 60% ocjene za usmeni ispit utvrdit će se prema rezultatu izračuna koji će se izvršiti u skladu s 40. člankom pod nazivom „Procjena“ Propisa o imenovanju i premještaju Vijeća državnog osoblja. Kao rezultat ove ocjene, počevši od najviše ocjene, broja kandidata i istog broja zamjenskih kandidata, http://www.danistay.gov.tr biće objavljeno u.

Datum objave rezultata također će se smatrati datumom obavještenja i neće se dati obavještenja onima koji će biti imenovani na tu funkciju.

V- ISPITIVANJE

a) Dokumenti koji se traže prije imenovanja objavljuju se zajedno s konačnim popisima uspjeha kada se izvrši zadatak.

b) Neće se imenovati kandidati za koje se utvrdi da ne ispunjavaju uvjete imenovanja ili daju lažne izjave i ako se takva pitanja utvrde nakon imenovanja, izvršena imenovanja se poništavaju i transakcije se provode u skladu s općim odredbama. Pored toga, ako administracija plaća naknadu, nadoknađuje se zajedno sa zakonskom kamatom.

c) Imenovanje onih koji nisu imenovani ili su se odrekli prava na izbor bez valjanog izgovora ukida se i postavlja se među zamjenskim kandidatima prema rangiranju na konačnoj listi uspjeha.

To je najavljeno javnosti. 11708 / 1-1

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE


sohbet

feza.net

Budite prvi koji će komentirati

Komentari

Povezani članci i oglasi