Ministarstvo trezora i finansija za nabavku pomoćnika stručnjaka

ministarstvo trezora i finansija
ministarstvo trezora i finansija

Održavanjem prijemnog ispita za ukupno 100 upražnjenih službenika za trezor i finansije u centralnoj organizaciji Ministarstva trezora i finansija, pomoćnici stručnjaka za trezor i finansije će biti regrutovani za rad u Ankari i Istanbulu u sljedećim oblastima i brojevima.


TABELA 1:

ODJEL (PODRUČJE) PODRUČJE PODRUČJA LOKACIJA KVOTE
ZAKON HUK na 1 ANKARA 8
EKONOMIJA OIC-1 ANKARA 12
BUSINESS MAN-1 ANKARA 11
FINANSIJE MLj-1 ANKARA 6
MEĐUNARODNI ODNOSI ULI-1 ANKARA 3
ekonometrija ECO-1 ANKARA 10
MEHANIČKI INŽENJERING MAK-1 ANKARA 2
RAČUNARSKO INŽENJERING BIL-1 ANKARA 4
INDUSTRIJSKO INŽENJERING KRAJ-1 ANKARA 7

TABELA 2:

ODJEL (PODRUČJE) PODRUČJE PODRUČJA LOKACIJA KVOTE
ZAKON HUK na 2 ISTANBUL 2
EKONOMIJA OIC-2 ISTANBUL 12
BUSINESS MAN-2 ISTANBUL 11
STATISTIKA STAT-2 ISTANBUL 2
RAČUNARSKO INŽENJERING BIL-2 ISTANBUL 1
INDUSTRIJSKO INŽENJERING KRAJ-2 ISTANBUL 9

Područja pregleda i mjesta dežurstva prikazana su u TABELI 1 i TABELI 2. Kandidati će donositi odluke na osnovu jednog stola i polja prema provinciji kojoj žele služiti. Kandidati će se ocjenjivati ​​odvojeno u pogledu polja u tablicama i tabelama.

II - DATUM ISPITA I MESTO:

a) Prijemni ispit će se održati u Ankari.

b) Datum prijemnog ispita, kandidati koji ispunjavaju uvjete za prijemni ispit i njihova prijemna mjesta bit će objavljeni najmanje 10 dana prije ispita na web stranici Ministarstva trezora i financija (www.hmb.gov.tr). Kandidati neće biti zasebno obaviješteni.

III - ZAHTEVI ZA ISPITIVANJE:

Sljedeći opći i posebni uvjeti potrebni su za kandidate koji će se prijaviti za prijemni ispit stručnjaka za financije i financije od roka (07.).

A- Opšti uslovi

a) Ispunjavajući opšte uslove navedene u članu 657 Zakona o državnim službenicima br. 48,

b) da nije navršio trideset pet godina (35) od prvog januara godine u kojoj se polaže prijemni ispit (podnosioci prijava rođeni 01. i kasnije mogu se prijaviti),

c) TABELA pravnih, političkih nauka, ekonomije, poslovne administracije, ekonomije i upravnih nauka, arhitekture, inženjerstva, nauke i književnosti, komunikacionih i drugih fakulteta koji pružaju najmanje četiri godine dodiplomskog obrazovanja ili domaćih ili stranih obrazovnih institucija čiju je ekvivalenciju prihvatilo Vijeće visokog obrazovanja Da diplomiraju iz obrazovnih grana (odjeljenja) navedenih u 1. i TABELI 2,

ç) Da važi iz testa poznavanja stranog jezika (YDS) koji se odnosi na engleski jezik ili drugog dokumenta koji je prihvatio Centar za ocenjivanje, izbor i plasman Saveta visokog obrazovanja za visoko obrazovanje. imati

d) da položi Javni ispit za izbor osoblja (KPSS) koji je OSYM održao u 2018. i 2019. godini i da ima valjanu ocjenu navedenu u odjeljku o posebnim uvjetima,

e) da je podnio prijavu u roku.

B- Posebni uslovi

a) za oblast prava;

Da biste diplomirali na Pravnom odeljenju,

Imajući najmanje 4 bodova u vrsti rezultata KPSSP-75,

Prva 1 podnositelja zahtjeva na polju HUK-32,

Biti među prvih 2 kandidata na polju HUK-8,

b) za oblast ekonomije;

Diplomirao na ekonomskom odseku,

Imajući najmanje 14 bodova u vrsti rezultata KPSSP-75,

Prvih 1 na polju OIC-48, među podnosiocima predstavke,

Da se nađe među prvih 2 kandidata na polju OIC-48,

c) za poslovnu oblast;

Diplomirao na odeljenju poslovne administracije,

Imajući najmanje 25 bodova u vrsti rezultata KPSSP-75,

Prvih 1 na polju İŞL-44,

Biti među prvih 2 kandidata u polju İŞL-44, ç) za oblast finansija;

Diplomirao na odseku za finansije,

Imajući najmanje 19 bodova u vrsti rezultata KPSSP-75,

Prema rangiranju među podnositeljima zahtjeva, prvih 1

biti kandidat,

d) za oblast međunarodnih odnosa;

Diplomirao na Odseku za međunarodne odnose,

Imajući najmanje 34 bodova u vrsti rezultata KPSSP-75,

Da se nađu među prvih 1 kandidata na polju ULI-12 prema rangiranju koji se sastavlja među kandidatima,

e) za oblast ekonometrije;

Diplomirao na odsjeku za ekonometriju,

Imajući najmanje 13 bodova u vrsti rezultata KPSSP-75,

Da bude među prvih 1 kandidata na polju EKO-40 prema nalogu koji će biti napravljen među prijaviteljima,

f) za statističko polje;

Da biste diplomirali na odsjeku za statistiku,

Imajući najmanje 12 bodova u vrsti rezultata KPSSP-75,

Da se nađu među prvih 2 kandidata u polju IST-8 prema rangiranju koji se podnosi među podnosiocima prijava,

g) za mašinstvo;

Diplomirao na Mašinskom fakultetu,

Imajući najmanje 1 bodova u vrsti rezultata KPSSP-75,

Biti među prvih 1 kandidata na polju MAK-8 prema nalogu koji će biti napravljen među prijaviteljima,

ğ) za računarsko inženjerstvo;

Diplomirao na odseku za računarsku tehniku,

Imajući najmanje 1 bodova u vrsti rezultata KPSSP-75,

Da biste bili među prvih 1 kandidata u BİL-16 i prva 2 kandidata u BİL-4,

h) za industrijsko inženjerstvo;

Diplomirao na odseku za industrijsko inženjerstvo,

Imajući najmanje 1 bodova u vrsti rezultata KPSSP-75,

Da biste bili među prvih 1 kandidata u polju END-28 i prvih 2 kandidata u polju END-36,

Je potrebno.

PRIJAVA IV-ISPITA:

a) U TABELI 1, područja u kojima je mjesto dužnosti Ankara, au TABELI 2, područja sa Istanbulom. Kandidati mogu odabrati samo jedno od polja navedenih u TABELI 1 ili TABELI 2 navođenjem pozivnog broja.

b) Prijava za prijemni ispit podnosi se elektroničkim putem na web stranici Ministarstva trezora i finansija (www.hmb.gov.tr) od 27. do kraja radnog vremena 01. (2020:07 sati).

c) Diploma će se učitati tijekom prijave skeniranjem certifikata o ekvivalentnosti, ako ga ima, i YDS ili drugog ekvivalentnog rezultata testa. Ako se ocijeni potrebnim, dokumenti koji se zahtijevaju od podnositelja zahtjeva bit će smješteni na stranici zahtjeva.

ç) Potpisana kopija prijavnog obrasca i odobrenih priloga; Mora se dostaviti ručno ili poštom na adresu navedenu u "Kontakt podacima" uključenim u ovu najavu. Prijave koje nisu primljene na vrijeme zbog kašnjenja u pošti se ne obrađuju.

V-EXAM TIP:

Prijemni ispit obavit će se usmenim postupkom.

Kandidati će biti rangirani odvojeno za svako polje u TABELI 1 i TABELI 2, počevši od najvišeg KPSS rezultata, a na prijemni ispit kandidata biće pozvani najviše četiri puta veći broj kvota. Kandidati koji dobiju isti rezultat kao posljednji rangirani kandidat također će biti pozvani na prijemni ispit.

VI-EXAM TEME:

U nastavku su navedeni predmeti prijemnog ispita.

a) oblast prava: osnovna načela prava, upravno pravo (opće odredbe-administrativno pravosuđe),

Građansko pravo (osim porodičnog i nasljednih odredbi), obvezno pravo (opća načela), trgovačko pravo (trgovačko poslovanje, korporativno pravo, zakon o pregovaračkim instrumentima, zakon o osiguranju), izvršni i stečajni zakon, zakon o radu i socijalno osiguranje,

b) Ekonomski Površina: Makroekonomija, Mikroekonomija, Turska ekonomija, Međunarodna ekonomija, novac i bankarstvo, Ekonometrija,

c) Područje poslovanja: osnovni koncepti poslovanja, upravljanje poslovanjem, upravljanje proizvodnjom i finansijama, poslovne finansije, analiza finansijskih izvještaja, računovodstvo,

ç) Finansijska oblast: javne finansije (javni rashodi, javni prihodi, budžet i javne finansije), fiskalna politika, računovodstvo,

d) Međunarodni odnosi: politologija, politička istorija, turska spoljna politika, međunarodno pravo,

e) ekonometrija: upravljanje najmanjim kvadratima, osnovne varijacije regresijskih modela, procjena i zaključivanje problema u višestrukoj regresiji, modeli jednostavnih vremenskih serija, osnovna statistika,

f) Statistika: Kalkulacije vjerovatnoće, tehnike uzorkovanja, analiza vremenskih serija, stohastički procesi,

g) Mašinsko inženjerstvo: čvrstoća, dinamika, proizvodnja, termodinamika, prenos toplote, mehanika fluida, upravljanje,

ğ) Računalno inženjerstvo: računarsko programiranje, matematičke i inženjerske aplikacije, upravljanje bazama podataka, računarske mreže, strukture podataka i algoritmi, Internet i informaciona sigurnost, operativni sistemi, softver inženjering,

h) Industrijsko inženjerstvo: operativno istraživanje, analiza sistema, sistem upravljanja proizvodnjom, planiranje proizvodnje, upravljački informacioni sistemi, finansijsko računovodstvo.

VIII-PROCJENA:

Na prijemnom ispitu;

a) Nivo znanja o predmetima iz oblasti u kojoj je on / ona učestvovao na ispitu,

b) Shvatanje i sumiranje subjekta, sposobnost izražavanja i rasuđivanja moći,

c) Zasluge, sposobnost predstavljanja, prikladnost ponašanja i reakcija na profesiju ç) Samopouzdanje, uvjerljivost i uvjerljivost,

d) Opšte sposobnosti i opšta kultura,

e) Otvorenost za naučni i tehnološki razvoj,

ocjenjivat će se davanjem bodova odvojeno.

Kandidati se ocjenjuju na osnovu pedeset bodova za podstav (a) i deset bodova za svaki od podstavka (b) do (e).

Da bi se prijemni ispit mogao smatrati uspješnim, prosječna ocjena koju su dali predsjednik i članovi komisije preko sto punih bodova mora biti najmanje sedamdeset bodova.

Počevši od najviše ocjene za svako polje (ocjenjivanjem svakog polja zasebno u TABELI 1 i TABELI 2), počevši od najviše ocjene, kandidati će se objavljivati ​​kao broj originalnih kandidata, a kandidati do polovine ovog broja će biti zamjena. Ako su bodovi isti, prioritet će imati onaj sa višim KPSS rezultatom, odnosno rezultat stranog jezika za prijemni ispit.

Rezultat od sedamdeset ili više na prijemnom ispitu ne predstavlja pravo za kandidate koji se ne kvalifikuju.

VIII-imenovanja:

Kandidati koji budu uspješni na prijemnom ispitu bit će raspoređeni u centralne organizacijske službe Ministarstva za rad u Ankari ili provinciji Istanbul, gdje su izabrali tokom prijave za polaganje ispita.

IX- OSTALA PITANJA:

a) Podnosioci zahteva moraju imati važeći identifikacioni dokument (lična karta, vozačka dozvola ili pasoš sa matičnim brojem Turske Republike Turske) koji će se koristiti za identifikaciju u ispitivanju.

b) Podnosioci prijava za koje je utvrđeno da su dali lažne izjave u obrascu za prijavu ne smatraju se nevaljanima i njihova imenovanja nisu data. Otkazuje se čak i ako je dodijeljena. Ne mogu tražiti nikakva prava.

c) Krivična prijava podnijet će se glavnom javnom tužilaštvu u Ankari radi primjene odgovarajućih odredbi turskog Kaznenog zakona br.

ç) Kako prijave koje ne stignu do kraja radnog vremena 07. (02:2020) neće biti uzete u obzir, podnositelji zahtjeva svoje prijave ne bi trebali ostaviti zadnji dan s obzirom na ostale probleme koji se mogu pojaviti ili se mogu javiti u elektroničkom okruženju.

Budi najavljen.

Kontakt detalji:

Adresa:

Ministarstvo za trezor i finansije Generalna direkcija za osoblje

Ispitna služba Podružnica 3. kat. Soba: 308

Ulica Dikmen (06450) kaankaya / ANKARA / TURSKA

Tel: 0 (312) 415 20 54 - 415 20 55

Faks: 0 (312) 425 04 43

11807 / 1-1

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE


sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari

Povezani članci i oglasi