Ministarstvo trezora i finansija za nabavku pomoćnika stručnjaka

ministarstvo trezora i finansija
ministarstvo trezora i finansija

Održaće se prijemni ispit za 100 pomoćnika stručnjaka za trezor i finansije koji su slobodni u centralnoj organizaciji Ministarstva trezora i finansija.


TABELA 1:

ODJEL (PODRUČJE) PODRUČJE PODRUČJA LOKACIJA KVOTE
ZAKON HUK na 1 ANKARA 8
EKONOMIJA OIC-1 ANKARA 12
BUSINESS MAN-1 ANKARA 11
FINANSIJE MLj-1 ANKARA 6
MEĐUNARODNI ODNOSI ULI-1 ANKARA 3
ekonometrija ECO-1 ANKARA 10
MEHANIČKI INŽENJERING MAK-1 ANKARA 2
RAČUNARSKO INŽENJERING BIL-1 ANKARA 4
INDUSTRIJSKO INŽENJERING KRAJ-1 ANKARA 7

TABELA 2:

ODJEL (PODRUČJE) PODRUČJE PODRUČJA LOKACIJA KVOTE
ZAKON HUK na 2 ISTANBUL 2
EKONOMIJA OIC-2 ISTANBUL 12
BUSINESS MAN-2 ISTANBUL 11
STATISTIKA STAT-2 ISTANBUL 2
RAČUNARSKO INŽENJERING BIL-2 ISTANBUL 1
INDUSTRIJSKO INŽENJERING KRAJ-2 ISTANBUL 9

Područja u kojima se održava ispit i mjesta rada prikazani su u TABELI 1 i Tablici 2. Kandidati će odlučiti o izboru iz jednog stola i područja prema provinciji u kojoj žele da poslužuju. Kandidati će se ocjenjivati ​​zasebno s obzirom na tablice i polja navedena u tablici.

II - DATUM ISPITA I MESTO:

a) Prijemni ispit održat će se u Ankari.

b) Datum prijemnog ispita, kandidati koji ispunjavaju uvjete za prijemni ispit i njihova prijemna mjesta bit će objavljeni najmanje 10 dana prije ispita na web stranici Ministarstva trezora i financija (www.hmb.gov.tr). Kandidati neće biti zasebno obaviješteni.

III - ZAHTEVI ZA ISPITIVANJE:

Sljedeći opći i posebni uvjeti potrebni su za kandidate koji će se prijaviti za prijemni ispit stručnjaka za financije i financije od roka (07.).

A- Opšti uslovi

a) da ispuni opšte uslove iz člana 657. Zakona o državnim službenicima br. 48,

b) da nije navršio trideset pet godina (35) od prvog januara godine u kojoj se polaže prijemni ispit (podnosioci prijava rođeni 01. i kasnije mogu se prijaviti),

c) Pravni fakulteti, političke nauke, ekonomija, poslovna administracija, ekonomske i administrativne nauke, arhitektura, inženjerstvo, nauka, literatura, komunikacije i drugi fakulteti koji nude najmanje četiri godine preddiplomskog obrazovanja, 1 i TABELA 2,

ç) Da važi iz testa poznavanja stranog jezika (YDS) koji se odnosi na engleski jezik ili drugog dokumenta koji je prihvatio Centar za ocenjivanje, izbor i plasman Saveta visokog obrazovanja za visoko obrazovanje. imati

d) da položi Javni ispit za izbor osoblja (KPSS) koji je OSYM održao u 2018. i 2019. godini i da ima valjanu ocjenu navedenu u odjeljku o posebnim uvjetima,

e) da je podnio prijavu u roku.

B- Posebni uslovi

a) za oblast prava;

Da biste diplomirali na Pravnom odeljenju,

Imajući najmanje 4 bodova u vrsti rezultata KPSSP-75,

Prva 1 podnositelja zahtjeva na polju HUK-32,

Biti među prvih 2 kandidata na polju HUK-8,

b) za oblast ekonomije;

Diplomirao na ekonomskom odseku,

Imajući najmanje 14 bodova u vrsti rezultata KPSSP-75,

Prvih 1 na polju OIC-48, među podnosiocima predstavke,

Da se nađe među prvih 2 kandidata na polju OIC-48,

c) za poslovnu oblast;

Diplomirao na odeljenju poslovne administracije,

Imajući najmanje 25 bodova u vrsti rezultata KPSSP-75,

Prvih 1 na polju İŞL-44,

Biti među prvih 2 kandidata u polju İŞL-44, ç) za oblast finansija;

Diplomirao na odseku za finansije,

Imajući najmanje 19 bodova u vrsti rezultata KPSSP-75,

Prema rangiranju među podnositeljima zahtjeva, prvih 1

biti kandidat,

d) za oblast međunarodnih odnosa;

Diplomirao na Odseku za međunarodne odnose,

Imajući najmanje 34 bodova u vrsti rezultata KPSSP-75,

Da se nađu među prvih 1 kandidata na polju ULI-12 prema rangiranju koji se sastavlja među kandidatima,

e) za oblast ekonometrije;

Diplomirao na odsjeku za ekonometriju,

Imajući najmanje 13 bodova u vrsti rezultata KPSSP-75,

Da bude među prvih 1 kandidata na polju EKO-40 prema nalogu koji će biti napravljen među prijaviteljima,

f) za statističko polje;

Da biste diplomirali na odsjeku za statistiku,

Imajući najmanje 12 bodova u vrsti rezultata KPSSP-75,

Da se nađu među prvih 2 kandidata u polju IST-8 prema rangiranju koji se podnosi među podnosiocima prijava,

g) za mašinstvo;

Diplomirao na Mašinskom fakultetu,

Imajući najmanje 1 bodova u vrsti rezultata KPSSP-75,

Biti među prvih 1 kandidata na polju MAK-8 prema nalogu koji će biti napravljen među prijaviteljima,

ğ) za računarsko inženjerstvo;

Diplomirao na odseku za računarsku tehniku,

Imajući najmanje 1 bodova u vrsti rezultata KPSSP-75,

Da biste bili među prvih 1 kandidata u BİL-16 i prva 2 kandidata u BİL-4,

h) za industrijsko inženjerstvo;

Diplomirao na odseku za industrijsko inženjerstvo,

Imajući najmanje 1 bodova u vrsti rezultata KPSSP-75,

Da biste bili među prvih 1 kandidata u polju END-28 i prvih 2 kandidata u polju END-36,

Je potrebno.

PRIJAVA IV-ISPITA:

a) TABELA 1 prikazuje područja s Ankarom, a TABELA 2 područja s Istanbulom. Kandidati mogu odabrati samo jedno od polja navedenih u TABELI 1 ili TABELI 2, specificirajući pozivni broj.

b) Prijava za prijemni ispit podnosi se elektroničkim putem na web stranici Ministarstva trezora i finansija (www.hmb.gov.tr) od 27. do kraja radnog vremena 01. (2020:07 sati).

c) Diploma će se učitati tijekom prijave skeniranjem certifikata o ekvivalentnosti, ako ga ima, i YDS ili drugog ekvivalentnog rezultata testa. Ako se ocijeni potrebnim, dokumenti koji se zahtijevaju od podnositelja zahtjeva bit će smješteni na stranici zahtjeva.

ç) Potpisan primjerak prijavnog obrasca i njegovih odobrenih dodataka; moraju se dostaviti na adresu navedenu u „Kontaktnim podacima koji su potvrđeni u ovoj najavi rukom ili poslani poštom. Prijave koje ne stignu na vrijeme zbog kašnjenja poštara ne obrađuju se.

V-EXAM TIP:

Prijemni ispit obavit će se usmenim postupkom.

Kandidati će se rangirati počevši s najvišim rezultatom KPSS za svako polje navedeno u TABELI 1 i TABELI 2, te će biti pozvani na prijemni ispit kandidata do četiri puta više od broja kvota. Kandidati koji dobiju istu ocjenu kao i posljednji kandidat bit će pozvani na prijemni ispit.

VI-EXAM TEME:

U nastavku su navedeni predmeti prijemnog ispita.

a) oblast prava: osnovna načela prava, upravno pravo (opće odredbe-administrativno pravosuđe),

Građansko pravo (osim porodičnog i nasljednih odredbi), obvezno pravo (opća načela), trgovačko pravo (trgovačko poslovanje, korporativno pravo, zakon o pregovaračkim instrumentima, zakon o osiguranju), izvršni i stečajni zakon, zakon o radu i socijalno osiguranje,

b) Ekonomski Površina: Makroekonomija, Mikroekonomija, Turska ekonomija, Međunarodna ekonomija, novac i bankarstvo, Ekonometrija,

c) Područje poslovanja: osnovni koncepti poslovanja, upravljanje poslovanjem, upravljanje proizvodnjom i finansijama, poslovne finansije, analiza finansijskih izvještaja, računovodstvo,

ç) Finansijska oblast: javne finansije (javni rashodi, javni prihodi, budžet i javne finansije), fiskalna politika, računovodstvo,

d) Međunarodni odnosi: politologija, politička istorija, turska spoljna politika, međunarodno pravo,

e) ekonometrija: upravljanje najmanjim kvadratima, osnovne varijacije regresijskih modela, procjena i zaključivanje problema u višestrukoj regresiji, modeli jednostavnih vremenskih serija, osnovna statistika,

f) Statistika: Kalkulacije vjerovatnoće, tehnike uzorkovanja, analiza vremenskih serija, stohastički procesi,

g) Mašinsko inženjerstvo: čvrstoća, dinamika, proizvodnja, termodinamika, prenos toplote, mehanika fluida, upravljanje,

ğ) Računalno inženjerstvo: računarsko programiranje, matematičke i inženjerske aplikacije, upravljanje bazama podataka, računarske mreže, strukture podataka i algoritmi, Internet i informaciona sigurnost, operativni sistemi, softver inženjering,

h) Industrijsko inženjerstvo: operativno istraživanje, analiza sistema, sistem upravljanja proizvodnjom, planiranje proizvodnje, upravljački informacioni sistemi, finansijsko računovodstvo.

VIII-PROCJENA:

Na prijemnom ispitu;

a) Nivo znanja o predmetima iz oblasti u kojoj je on / ona učestvovao na ispitu,

b) Shvatanje i sumiranje subjekta, sposobnost izražavanja i rasuđivanja moći,

c) Zasluge, sposobnost predstavljanja, prikladnost ponašanja i reakcija na profesiju ç) Samopouzdanje, uvjerljivost i uvjerljivost,

d) Opšte sposobnosti i opšta kultura,

e) Otvorenost za naučni i tehnološki razvoj,

ocjenjivat će se davanjem bodova odvojeno.

Kandidati se ocjenjuju na osnovu pedeset bodova za podstav (a) i deset bodova za svaki od podstavka (b) do (e).

Da bi se prijemni ispit mogao smatrati uspješnim, prosječna ocjena koju su dali predsjednik i članovi komisije preko sto punih bodova mora biti najmanje sedamdeset bodova.

Za svako polje (ocjenjujući svako polje zasebno u TABELI 1 i TABELI 2), prema rangu uspjeha polazeći od najvišeg broja, broj prijavljenih kandidata bit će proglašen originalnim, a maksimalna polovina kandidata bit će objavljena kao zamjena. Ako su bodovi jednaki, prednost će dati viši rezultat KPSS i strani jezik primijenjen na prijemnom ispitu.

Rezultat od sedamdeset ili više na prijemnom ispitu ne predstavlja pravo za kandidate koji se ne kvalifikuju.

VIII-imenovanja:

Kandidati koji budu uspješni na prijemnom ispitu bit će raspoređeni u servisne jedinice središnje organizacije Ministarstva za rad u Ankari ili provinciji Istanbul, gdje više vole tokom prijave za ispit.

IX- OSTALA PITANJA:

a) Podnosioci zahteva moraju imati važeći identifikacioni dokument (lična karta, vozačka dozvola ili pasoš sa matičnim brojem Turske Republike Turske) koji će se koristiti za identifikaciju u ispitivanju.

b) Podnosioci prijava za koje je utvrđeno da su dali lažne izjave u obrascu za prijavu ne smatraju se nevaljanima i njihova imenovanja nisu data. Otkazuje se čak i ako je dodijeljena. Ne mogu tražiti nikakva prava.

c) Krivična prijava podnijet će se glavnom javnom tužilaštvu u Ankari radi primjene odgovarajućih odredbi turskog Kaznenog zakona br.

ç) Kako prijave koje ne stignu do kraja radnog vremena 07. (02:2020) neće biti uzete u obzir, podnositelji zahtjeva svoje prijave ne bi trebali ostaviti zadnji dan s obzirom na ostale probleme koji se mogu pojaviti ili se mogu javiti u elektroničkom okruženju.

Budi najavljen.

Kontakt detalji:

Adresa:

Ministarstvo za trezor i finansije Generalna direkcija za osoblje

Ispitna služba Podružnica 3. kat. Soba: 308

Ulica Dikmen (06450) kaankaya / ANKARA / TURSKA

Tel: 0 (312) 415 20 54 - 415 20 55

Faks: 0 (312) 425 04 43

11807 / 1-1

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJEBudite prvi koji će komentirati

Komentari