jaz između anatolskih projekata na jugoistoku
02 Adiyaman

Projekt jugoistočne Anatolije (GAP)

Projekt Jugoistočne Anatolije (GAP); Glavni cilj projekta je podizanje životnog standarda stanovnika regije i poboljšanje životnog standarda, uklanjanje razlike u razvoju između jugoistočne Anatolije i drugih regija, te poboljšanje produktivnosti i mogućnosti zapošljavanja u ruralnim područjima. [Više ...]