Stanovničke usluge koje se nude putem e-uprave

Usluge stanovništva koje se nude putem e-uprave
Usluge stanovništva koje se nude putem e-uprave

Mobilni potpis i/ili elektronski potpis potrebni su za opštu e-upravu. Da biste imali koristi od ovih usluga, obavezno je ući u sistem e-uprave sa mobilnim potpisom i/ili elektronskim potpisom.

 1. Postupci obavještavanja o rođenju

Vrijedi za obavještenja u roku od 30 dana. Ovaj sistem će se koristiti za obavještenja sa domaćim izvještajem o rođenju i zdravlju. Potpisat će ga majka ili otac djeteta lozinkom e-uprave i mobilnim potpisom ili elektronskim potpisom nakon imena djeteta, očevog imena u vanbračnim porodima, podataka i adrese osobe koja će dobiju identitet deteta.

Nakon registracije, sistem će poslati potreban sms osobama koje daju izjavu, a ako sms ne bude primljen, matični ured će biti kontaktiran radi odgovarajućeg procesa registracije.

Pitanje: Ovaj sistem nije donio nikakvu regulativu ako je datum rođenja djeteta prije datuma vjenčanja roditelja. Kako će se obaviti proces registracije?

 1. Zahtjev udane ili udovice da koristi prethodno prezime
 2. Zahtjev za odricanje od prethodnog prezimena udate ili udovice
 3. Zahtjev razvedene žene da koristi prioritetno prezime sa prezimenom bivšeg supružnika, ako je dostupno u sudskoj odluci
 4. Zahtjev žene koja koristi prezime razvedenog supružnika u sudskoj odluci da odustane od ovog zahtjeva
 5. Zahtjev za promjenu, brisanje, ostavite prazno u vjerskom znanju
 6. Zahtjev udovice za povratak u Kuću celibata
Armin

sohbet

  Budite prvi koji će komentirati

  Komentari