Šta bi kompanije trebale imati finansijsku krizu zbog pandemije?

Šta bi kompanije trebale proživjeti finansijsku krizu zbog epidemije?
Šta bi kompanije trebale proživjeti finansijsku krizu zbog epidemije?

Kaže se da se neke kompanije mogu suočiti s rizikom bankrota, dok kompanije iz sektora hrane i pića, koje su doživjele ozbiljnu krizu kao rezultat ekonomskih mjera poduzetih iz trenutne epidemije, i traže izlaz. Pa šta bi kompanije trebale učiniti da izbjegnu bankrot? Ili koje korake poduzeti?


Možemo napomenuti da postoje slučajevi predostrožnosti propisani zakonima u vezi s ovim pitanjima. Ispitali smo pitanje Concordata, koji je najvažniji od ovih mjera i čini se da je posljednji izlaz u poslovnom sektoru.

U naše vijesti uvrstili smo ono što moramo znati i obratiti pažnju u vezi s Concordatom, koji se također može nazvati sporazumom o bankrotu.

Objašnjavajući sve detalje koje treba znati o Concordatu, instituciji koja postoji kako bi se spriječio bankrot i kako bi se nastavio svoj komercijalni život organiziranjem projekta oporavka kako bi se spriječilo da kompanije završe svoje aktivnosti zbog rizika od bankrota koji nastaje zbog ekonomskog uskog grla, advokatska firma Prof osnivač pravnik Emre Avşar je izjavio da su postojali zahtjevi tokom razdoblja epidemije i da se procesi u tom pogledu nastavljaju.

Lov. Emre Avşar nastavio je sa svojim objašnjenjima na sljedeći način: Kompanije koje su izgubile kapital zbog postojećih dugova ili su u opasnosti da izgube kapital mogu podnijeti tužbu sa zahtjevom za konkordatom na Trgovačkom prvostepenom sudu u okviru projekta oporavka. Concordat je institucija uređena člancima HRD-a 285-309. U skladu s tim, tužitelj se obraća sudu i traži da mu se u prvoj fazi odobri privremeni period konkordata od 3 mjeseca i da se mjere konkordata poduzmu u skladu s relevantnim zakonom i imenuje privremeni povjerenik za konkordat.

Koje su mjere koje pokrivaju rok za konzorcijum?

Među mjerama koje pokrivaju rok za konkordat, neizvršenje postupka protiv kompanije bez presude, prekid već započetog postupka, praćenje u smislu založenih ili privilegovanih dugova ili ako se odluči da se nastavak nastavi, zaustavljaju se transakcije pretvaranja založenog duga ili iznosa kolaterala u gotovinu. Na kraju ovog razdoblja odlučuje se da li kompanija može dobiti završni rok Konkordata od jedne godine uz izvještaj povjerenika Konkordata i sudsku odluku.

Koji su dokumenti koji se smatraju predmetom zahtjeva za podnošenje zahtjeva za konkordat?

Prema uslovima podnošenja odgovarajućeg predmeta; Prekonkordatski preliminarni projekt, izvještaj o razumnom uvjerenju koji je pripremio neovisni revizor CMB-a, dugovanja i potraživanja i rokovi, popise preduzeća, porezne evidencije, evidencije SGK, bilansi stanja preduzeća, odobrenja iz knjiga preduzeća i odluka generalne skupštine ili odbora direktora da se ide u konkordat trebaju biti jasno uključeni.

Predprojekt Concordat detaljan je projekt oporavka koji objašnjava kako izaći iz trenutnog uskog grla. Prema ovom projektu, uključuje detaljna objašnjenja o tome kako će se povjeriocima isplatiti njihova potraživanja, hoće li se dugovi isplatiti odmah s širenjem dospijeća ili smanjenjem za jedan stepen odbitkom, a Concordat nastavlja prema ovom projektu.

Dodijeljeni povjerenik za konkordat / povjerenik djeluje kao menadžer kompanije radeći na tome da osigura da se imovina kompanije ne smanji i da se projekt može provesti. Na kraju tromjesečnog privremenog i jednogodišnjeg određenog roka, ako postoji određeno mišljenje da se projekt može provesti, odobrit će se konkordat i dugovi kompanije isplatiti ili u smislu dospijeća ili odjednom prema odobrenoj odluci.

Takođe je predviđeno odobrenje konkordata. Najvažniji od njih je uvjet povjerenika Konkordata ili delegacije povjerenika da utvrdi da kompanija može ostvariti maržu profitabilnosti koju predviđa realizacijom svojih trenutnih budućih projekata i da sklopi sporazume s povjeriocima Konkordata.

Pored potraživanja koja je tužilac prijavio u određenom roku od 1 godine, poverioci se takođe pozivaju da prijave svoja potraživanja u roku od 1 meseca nakon obaveštenja dostavljenog u Instituciji za oglašavanje štampe. Odbor povjerilaca može se uspostaviti na zahtjev povjerenika za konkordat ili povjerilaca. Slijedom toga, Concordat će biti odobren ako ne bude dodatnih prepreka kao rezultat više od polovine evidentiranog potraživanja i na kraju dvije trećine svih povjerilaca koji prihvate trenutnu ponudu Concordat-a.

Ako je konkordat odobren, postojeći dugovi se plaćaju kako je prikazano u projektu Pre-Concordat. Svi povjerioci moraju se pridržavati odobrenog Konkordata, bez obzira prihvaćaju li ga ili ne. Međutim, ako dužnik odgodi uslove navedene u preliminarnom projektu, od vjerovnika će se očekivati ​​da iskoriste svoja zakonska prava.

Šta će se dogoditi ako konkordat ne bude odobren?

Kao što smo gore naveli, ako Concordat ne bude odobren zbog nedostatka uslova za prihvatanje, slučaj će biti odbijen i sve mjere izrečene s određenim rokom bit će ukinute. Od datuma odbijanja, ako je tužitelj dužan kao kapital, odlučit će se o otvaranju stečaja. Budući da se slučaj bankrota odnosi na javno pravo, sudija privrednog suda mora odlučiti po službenoj dužnosti, ako uoči ovu situaciju.

U tom će slučaju upravljanje imovinom dužnika biti u stečajnom uredu, a stečajna uprava će biti uspostavljena.

Na koje kompanije treba obratiti pažnju prilikom prijavljivanja za konkordat?

Kao što je gore spomenuto, konkordat je prilika za kompanije koje su usko grlo u plaćanju dugova, a ponekad može negativno utjecati na kompanije. Kompanije bi trebale dobro analizirati i odlučiti o ravnoteži između koristi i koristi između prijave na konkordat ili ne. Postoje glavni razlozi za to.

Prije svega, visok nivo žbuke jedan je od najvećih faktora. Zbog visokog predujma troškova koji su utvrđeni kao uslov slučaja i visokih mjesečnih plata povjerenika za konkordat, troškovi dosežu 200.000 - 300.000 TL.

Pa, ne postoji li način da se uštedi na ovim naknadama?

Ovi troškovi koje sud traži da budu plaćeni su obavezni za slučaj, a neplaćanje u datom roku razlog je odbijanja slučaja.

Međutim, budući da se povjerenici Konkordata obično imenuju kao delegacija od 2 ili 3 osobe, prosječna mjesečna plaća od 10.000 TL za svakog povjerenika ponekad prisiljava kompanije. Tužilačka preduzeća mogu zatražiti jedinstveno upravljanje povjerenikom u slučajevima kao što su finansijska struktura preduzeća, njegova upravljačka pogodnost i odsustvo kompanije koja košta skupo. Generalno, kada Privredni sud opravda razloge za ovaj zahtjev, on takođe može odlučiti da imenuje jednog povjerenika. U ovom slučaju, troškovi tužbe mogu se donekle smanjiti.

Drugo pitanje koje treba razmotriti je status preferencijalnih potraživanja. Uobičajena potraživanja u zahtjevu za konkordat mogu se platiti bez kamata od datuma donošenja odluke o privremenom roku za konkordat, ako je konkordat odobren. Međutim, pod hipotekom itd. Sa statusom preferencijalnih potraživanja. Situacija je drugačija u pogledu potraživanja. Kao što smo gore spomenuli, odluka o roku neće zaustaviti potragu za privilegovanim potraživanjima, a kamata će nastaviti teći od trenutka praćenja do odobrenja Konkordata. U ovom slučaju uvijek je moguće postići dogovor s privilegovanim povjeriocima o kamatama u roku.

Mogu li samo kompanije proglasiti Concordat?

Stvarne i pravne osobe mogu se takođe prijaviti za parnicu u sporazumu. Čak i ako nisu predmet bankrota kao rezultat izmjena zakona, fizička lica se takođe mogu prijaviti za konkordat. Ovu rutu uglavnom preferiraju partneri u kompaniji koji jamče za dugove kompanije. Stvarna osoba koja je garant za dug preduzeća sopstvenom imovinom može se prijaviti kod preduzeća kako bi iskoristila mjere konkordata kako ne bi prouzrokovala ekonomsku štetu, budući da je odgovorna za saldo duga koji se zbog finansijske nemogućnosti ne može naplatiti od preduzeća koje konkuriše za konkordat, kao i zbog vlastite garancije.

Međutim, od ovih osoba neće se tražiti da pripreme CMB Izvještaj o razumnom uvjerenju i neće rezultirati bankrotom ni na koji način, osim ako nisu stvarne osobe koje nemaju titulu trgovca.

Da li je moguće odustati od zahtjeva za konkordatom?

Bez obzira na to, s obzirom da je zahtjev za odobrenje konkordata vrsta slučaja koji se rješava na Privrednom sudu prvog stupnja, a tužilac se smatra tužiteljem, uvijek postoji pravo da se odustane od slučaja. Budući da tužitelj može dati odricanje jednostranom izjavom volje, za njega nije potrebna dozvola, prihvatanje ili odobrenje. Povlačenje slučaja zbog odricanja povezano je s rezultatima odbijanja. Na taj se način ukidaju sve mjere roka i, kao što je gore spomenuto, ako trenutna bilanca stanja tužitelja na dan povlačenja nije u dugovima, odlučeno je da se slučaj završi, ako je u dugu, odlučuje se o otvaranju stečaja.

U konačnici, konkordat je prikladan način za kompanije koje mogu platiti dugove koji su odgođeni ostavljajući usko grlo proizvodnjom i uslugom, sve dok se uplate vrše vjerovnicima prema trenutnom projektu, ako period konkordata teče u potpunosti i glatko.

Budući da postupak konkordata traje oko 2 godine i predstavlja težak proces za kompaniju kojom upravlja Odbor povjerenika u tom periodu, to može biti spasiteljski projekt za kompanije koje ne mogu platiti dugovanja u trenutnim ekonomskim uvjetima, ili ako nisu dobro analizirane i opremljene u skladu s tim, može biti i projekt rušenja. .


sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari

Povezani članci i oglasi