Saradnja sa ASELSAN-om za železničku signalizaciju sa Univerziteta Trgovine Istanbul

Ogromna saradnja sa železnicom na terenu
Ogromna saradnja sa železnicom na terenu

u Istanbul Commerce University i ASELSAN kako bi se smanjila ovisnost o inostranstvu željezničkog sektora u Turskoj, domaći R & D aktivnosti pokazati rješenja za izvršenje protokola o saradnji potpisali. Istanbulsko trgovačko sveučilište će u okviru protokola napraviti analizu i izvještavanje o domaćim željezničkim magistralnim potrebama signalizacije.


Izvještavanje studija koje treba izraditi kao rezultat postignutog sporazuma s protokolom, rukovodilac Centra za promet i aplikacijski istraživački univerzitet u Istanbulu, prof. Dr. Izvodit će ga stručni predavači pod koordinacijom Mustafe Ilıcalıja.

ISTRAŽIVAČKE ISTRAŽIVANJA SVOJOG UNIVERZITETA

S postignutim sporazumom kao rezultat sporazuma očekuje se da će se poduzeti važan korak prema korištenju visokotehnoloških domaćih i nacionalnih sistema na TCDD linijama. U tom kontekstu, posebno na željezničkoj komunikacijskoj infrastrukturi i pametnim gradskim aplikacijama, znanstvenim i tehnološkim istraživanjima i obrazovnim studijama koje će provesti Istanbulsko trgovačko sveučilište i ASELSAN, međusobnom korištenju laboratorijskih, ispitnih i karakterizacijskih infrastruktura koje će omogućiti ove studije, seminare, radionice, konferencije, promotivne aktivnosti. Organiziranje članaka, izrada znanstvenih publikacija poput članaka i razvoj patenata i korisnih modela.

TL 2019 u TL 60 milijardi javnih investicija budžeta u 20,3. bio je posvećen sektoru u Turskoj transporta i komunikacija. U raspodjeli investicija u ovom sektoru željeznički sektor imao je značajan udio od 37 posto u investicijama.

"LOKALNI I NACIONALNI"

Posebna se pozornost posvećuje razvoju željezničkog sektora, a posebno željezničkih linija velike brzine. S tim u vezi, cilj mu je u budućnosti povećati kapacitet željezničke usluge i brze operativne linije, te smanjiti ulaganje i operativne troškove, posebno u putničkom i teretnom prometu. U ovom trenutku se naglašava važnost koncepta „lokalno i nacionalno“ i podstiču studije istraživanja i razvoja u ovom polju. Sporazumom postignutim između univerziteta i ASELSAN-a aktivnosti istraživanja i razvoja provest će se proizvodnjom lokalnih i nacionalnih rješenja koja će smanjiti ovisnost o stranim zemljama u željezničkom sektoru.Budite prvi koji će komentirati

Komentari