Generalna direkcija za autoceste

Glavna direkcija za autoputeve
Glavna direkcija za autoputeve

U skladu s odredbama Pravilnika o ispitivanju i imenovanju tehničkog osoblja koji će se prvi put imenovati u Glavnoj direkciji za autoceste, prema članku 657 / A Zakona o državnim službenicima br. 4, nakon usmenog ispitivanja imenuju se sljedeća organizacija (mjesto rada), naziv, broj, opći i posebni uvjeti.


DATUM PRIJAVE: 03. januara 2020. - 10. januara 2020
DATUM ORALNOG ISPITA: Januar 29 2020

Oni koji žele položiti usmeni ispit moraju dovršiti postupak sa zaslona prijave klikom na vezu „Prijava za prvi sastanak“ na web stranici naše Generalne direkcije (www.kgm.gov.tr).

Nakon što se prijava odobri, nije moguće izvršiti nikakve promjene niti od strane kandidata niti od Generalne uprave. Prijave podnesene poštom ili na drugi način neće biti prihvaćene.

Kandidat će biti pozvan na usmeni ispit počevši od kandidata s najvišom ocjenom na ispitu za izbor javnog osoblja (KPSS) navedenom u najavi i prvi put tri puta većim brojem slobodnih radnih mjesta. Ako postoji više kandidata s istim rezultatom kao i posljednji kandidat, ovi kandidati će također polagati usmeni ispit.
Imena i prezimena kandidata koji imaju pravo na usmeni ispit bit će objavljeni na web stranici Generalne uprave najmanje sedam dana unaprijed. Pored toga, kandidatima neće biti pismeno saopšteno.

Kandidati će na usmeni ispit polagati fotografiju i odobreni identifikacioni dokument (lična karta, vozačka dozvola, pasoš itd.).

Na usmenom ispitu kandidati, predmeti koji se odnose na područje djelovanja Glavne uprave (stručno znanje), sposobnost razumijevanja i sažetka teme, sposobnost rezonovanja i izražavanja, zasluge, sposobnost predstavljanja, prikladnost ponašanja i reakcija na struku, samopouzdanje, sposobnost uvjeravanja i vjerodostojnost, opća sposobnost i njegove opšte kulture i otvorenosti za naučni i tehnološki razvoj.

Oni koji postignu najmanje (70) na usmenom ispitu smatrat će se uspješnim, a ocjena uspjeha kandidata izračunava se uzimajući aritmetički prosjek KPSS ocjene i usmeni rezultat.

Polazeći od najviše uspjeha, glavni kandidat bit će imenovan onoliko osoblja koliko će biti imenovano, a zamjenski kandidat ne može biti veći od 20% od prvobitnog broja kandidata.

U rangiranju izvornih i rezervnih lista, ako je ocjena uspjeha kandidata jednaka, ocjena KPSS bit će visoka, ukoliko je ovo jednako, prednost će dobiti onaj kandidat koji je prvi diplomirao na datum diplome, a ako je to isti, prednost će dobiti onaj kandidat koji je stariji.

Originalne i zamjenske liste bit će objavljene na web stranici Generalne uprave u roku od petnaest radnih dana od završetka usmenog ispita te kandidati neće biti obaviješteni.
O prigovorima na rezultate ispitivanja koja će biti dana u roku od (7) radnih dana nakon datuma najave odlučuje se u roku od (7) radnih dana i o tome se pismeno obavještava zainteresirani.

Za pitanja koja nisu obuhvaćena ovom najavom primjenjuju se odredbe Sinavske uredbe o ispitivanju i imenovanju tehničkog osoblja koja će se prvi put otvoreno imenovati u Generalnoj direkciji za autoceste, a objavljena su u Službenom listu od 30. I pod brojem 12.

ZAHTJEVI ZA PRIJAVU
1) Opšti uslovi:
- da ispunjava opšte uslove propisane članom 657 Zakona o državnim službenicima br. 48,
- Da imaju ocjenu (2018) i ​​više od KPSSP3 rezultata u 70. KPSS.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE


sohbet

feza.net

Budite prvi koji će komentirati

Komentari

Povezani članci i oglasi