Glavna direkcija državnih željeznica (TCDD)

GENERALNA UPRAVA ZA DIREKTORIJU PODRUŽNICE ZA TENDERSKU ODGOVORNU PODRUŽNICU
TENDER ODGOVORNI BRANCH MANAGER GÜLHAN ŞAVUŞOĞLU
TENDERSKA ADRESA CENTRALNA ROBA I USLUGA NABAVKA KOMISIJE SUSRETNA Sala
TELEFON I FAX NO 0 312 309 05 15 41 4469 0 312 311 53 05 XNUMX
ANEKS ISTORIJA 19 / 06 / 2012
DATUM TENDERA I VRIJEME 19 / 07 / 2012 CLOCK: 14: 00
SPECIFIKACIJSKA CIJENA 250, TL
POSTUPAK TENDERA NA TENDERSKOM POSTUPKU
MATERIJALNA NABAVKA TENDERA
BROJ DATOTEKE 2012 / 72829
ELECTRONIC MAIL ADDRESS material@tcdd.gov.tr
GORIVO ĆE BITI KUPNJENO
OPĆA UPRAVA DRŽAVNIH ŽELEZNICA (TCDD) REPUBLIKA TURSKA \ t
Otkup 1 litara dizelskog goriva, sa ili bez SCN litre 188.850.000, nadmetaće se putem otvorenog tendera u skladu sa članom 4.150.000 člana 193.000.000 Zakona o javnim nabavkama. Detaljne informacije o tenderu date su u nastavku:
Registarski broj tendera: 2012 / 72829
1 uprave
a) Adresa: TCDD ADMINISTRATION GENERAL DIRECTORATE 06280 ALTINDAĞ ANKARA
b) Broj telefona i faksa: 3123090515 / 4199 - 3123115305
c) E-mail adresa: materi@tcdd.gov.tr
ç) Internet adresa na kojoj se može pogledati tenderska dokumentacija (ako postoji):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Predmet tendera
a) Kvalitet, vrsta i količina: Detaljne informacije o prirodi, vrsti i količini tendera mogu se dobiti iz administrativne specifikacije sadržane u dokumentaciji za nadmetanje sadržanoj u EKAP-u (Elektronska platforma za javne nabavke).
b) Mjesta isporuke: Nakon potpisivanja ugovora, 3 će započeti u roku od dana, a 1 će se isporučivati ​​tijekom cijele godine: Kırıkkale; 99.000.000 litra (OTV dizel, cisterna s vagonom) Mersin; 86.500.000 litra (83.000.000 litra OTV, 3.500.000 litra OTV bez dizela, cisterna karavan) Izmit / zaljev: 7.500.000 litra (6.850.000 litra OTV bez, 650.000 litra OTV bez dizela, kamion cisterna)
c) Datumi isporuke: Nakon potpisivanja ugovora, 3 će započeti u roku od dana, a isporuka će se obaviti tokom 1 godine: Prevladavaju tehničke specifikacije i odredbe Uredbe kojom se reguliraju inspekcijski i prihvatni postupci u vezi s nabavkom robe. Tehnička specifikacija kako nabaviti gorivo je 4. stavka. Polazeći od datuma početka, dizelsko gorivo će se isporučivati ​​TCDD-u u trajanju od jedne godine na mjestima, vremenima i količinama navedenim u popisu koji je priložen u Tehničkoj specifikaciji.
3- Tender
a) Mjesto: Glavna dvorana za sastanke Glavne uprave TCDD-a (soba 1118) Željeznički kolodvor Talatpaşa Bulvarı / ANKARA
b) Datum i vrijeme: 19.07.2012 - 14: 00
4. Uslovi koji se moraju uzeti u ponudu i potrebni dokumenti i kriterijumi koji se primenjuju u ocenjivanju nadležnosti:
4.1. Uslovi i uslovi za učešće na tenderu:
4.1.1. Komora za trgovinu i / ili industriju ili odgovarajuća Komora zanatlija i zanatlija, u skladu sa zakonskim propisima;
4.1.1.1. U slučaju stvarne osobe, prva najava ili datum tendera preuzet u toku godine, prema Privrednoj komori i / ili privrednoj komori registriranog dokumenta koji navodi da,
4.1.1.2. U slučaju da je pravno lice, dokument koji ukazuje da je pravno lice registrovano u prostoriji od Privredne komore, \ t
4.1.1.3. Da bi se izvršila prodajna aktivnost robe koja je predmet tendera, obavezna dozvola, licenca ili potvrda o aktivnosti ili dokumenti koje treba pribaviti u skladu sa relevantnim zakonodavstvom:
Certifikat „Dozator goriva i licenca za skladištenje goriva za skladištenje goriva“, važeći na dan tendera primljen od Regulatornog tijela za energetsko tržište (EMRA), imaće licencu za besplatno gorivo dobijenu od EMRA-e.
4.1.2. Deklaracija potpisa ili cirkular potpisa koji označava da je ovlašćen da daje ponudu;
4.1.2.1. U slučaju stvarne osobe, deklaracija ovjerene potpisom,
4.1.2.2. U slučaju da je pravno lice, on pokazuje posljednji status koji označava lica, članove ili osnivače pravnog lica i službenike koji su odgovorni za pravno lice prema njegovom / njenom interesu. ovjereni potpis cirkulara pravne osobnosti sa dokumentima,
4.1.3. Pismo ponude određeno u Administrativnoj specifikaciji.
4.1.4. Privremeno obezbjeđenje definisano u Administrativnoj specifikaciji.
4.1.5 Sve ili deo predmeta nabavke ne mogu se dati podizvođačima.
4.1.6 dokument dostavljen pokaže radno iskustvo pravno lice, ako pripadaju partner entitet više od polovine dionica, Turska komora i berzi unije ili Certified Public računovođa ili javnog računovođe unazad od dana konferencije nakon prvog dana objavljivanja finansijskih savjetnika ili notara i održali dokument koji pokazuje da je ovaj uslov neprekidno zaštićen u posljednjih godinu dana,
4.2. Dokumenti koji se odnose na ekonomsku i finansijsku kvalifikaciju i kriterijume koje ova dokumenta treba da nose:
Kriterijumi za ekonomsku i finansijsku adekvatnost nisu definisani od strane Uprave.
4.3. Dokumenti koji se odnose na stručne i tehničke kompetencije i kriterijume koje ova dokumenta moraju da nose:
4.3.1. Dokumenti o radnom iskustvu:
Dokumenti koji ukazuju na radno iskustvo vezano za predmet tendera ili sličnih radova, ne manje od% 10 predložene cijene u posljednjih pet godina,
4.4. Poslovi se smatraju sličnim radom na ovom tenderu:
4.4.1.
sve vrste isporuke goriva
Najpovoljnija ponuda u ekonomskom smislu biće određena na osnovu cene.
6. Tender je otvoren za sve domaće i strane ponuđače.
7. Pregled i otkup tenderske dokumentacije:
7.1. Tenderska dokumentacija može se pogledati na adresi naručitelja i može se kupiti u Centralnom uredu prodavača Generalne direkcije turskih državnih željeznica (TCDD) za 250 TRY (turska lira).
7.2. Ponuđači su dužni kupiti dokument tendera ili ga preuzeti putem e-potpisa putem EKAP-a.
8. Ponude se mogu dostaviti u željezničku stanicu / ANKARA Talatpaşa Bulvarı ručno ili preporučenom poštom na istu adresu do datuma i vremena tendera.
9. Ponuđači ponuda će dati olovka-jedinične cijene za robu stavke. Rezultatima tendera, iznos svake roba stavke sa robom proizvod predložene jedinice za stavke rezultate sa ugovorom jediničnoj cijeni će biti potpisan sa ponuđačem na ukupne troškove.
U ovom tenderu može se podnijeti djelomična ponuda.
10. Ponuđači su dužni da podnesu garanciju za ponudu u iznosu koji ona odredi da ne bude manja od% 3 ponuđene cijene.
11. Period važenja dostavljenih ponuda je 120 (sto dvadeset) kalendarskih dana od datuma tendera.
12. Tender se ne može podneti kao konzorcijum.


PREDSTAVITE I PREUZMITE SPECIFIKACIJU


Budite prvi koji će komentirati

Komentari