Konyin veteran tramvaj će dati doprinos studentima
THE WORLD

Istorija tramvaja Konya

U Konyi tramvaj je bio poznat s početka vijeka. 1917. Grand vezir, Ferit Paša, koji je bio guverner Konye, ​​prebacio je konjički tramvaj u Konyu kada je električni tramvaj počeo igrati u Solunu. Konjički [Više ...]