TÜRASAŞ će zaposliti 27 stalnih radnika

TURASAS
TÜRASAŞ

Turska Rail System Vehicles Industry Inc. Radnici na neodređeno vrijeme će biti angažovani preko Turske agencije za zapošljavanje (İŞKUR) za zapošljavanje na neodređeno vrijeme u skladu sa Zakonom o radu br.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

OPŠTI USLOVI

Kod radnika koji se zapošljavaju;

1. Zločini protiv sigurnosti države, čak i ako su pomilovani, zločini protiv ustavnog poretka i njegovog funkcionisanja, zločini protiv odbrane države, zločini protiv državnih tajni i špijunaža, pronevjera, iznuda, podmićivanje, krađa, prevara, krivotvorenje, povreda povjerenja , lažni stečaj Ne biti osuđen za namještanje tendera, namještanje izvođenja predstave, pranje imovinskih vrijednosti proisteklih iz krivičnog djela ili krijumčarenja,

2. Prijave onih koji su otpušteni sa posla ili profesije i onih koji su lišeni javnih prava u skladu sa relevantnim disciplinskim zakonodavstvom javnih ustanova i organizacija neće se prihvatati,

3. da nisu primili starosnu, starosnu ili invalidsku penziju od bilo koje ustanove socijalnog osiguranja,

4. Da ima više od 18 godina, a ne više od 30 godina na dan objavljivanja,

5. da nije u vezi sa služenjem vojnog roka (odsluženo, suspendovano ili oslobođeno),

6. Za vrste usluga/profesija koje zahtevaju naše regionalne direkcije Sakarya i Sivas koje su povezane sa našom Generalnom direkcijom, nabavke će se vršiti na nivou pokrajine/okruga. U prijavama će se uzeti u obzir adrese lica registrovanih u Adresnom sistemu registracije stanovništva.

7. Da ima naveden nivo obrazovanja na dan objavljivanja oglasa,

8. Kandidati koji nemaju kvalifikacije potrebne za imenovanje kao rezultat raspoređivanja i oni koji su dali lažne, obmanjujuće ili lažne izjave i koji su stavljeni u svoje preferencije neće biti imenovani. Čak i ako se to uradi, proces dodjele će biti otkazan. Neće biti imenovani kandidati koji blagovremeno ne dostave traženu dokumentaciju, iako ispunjavaju kvalifikacije i uslove za radna mjesta na koja se nalaze,

9. Probni rad radnicima koji se primaju u radni odnos je 4 mjeseca, a neuspješnim u probnom roku otkazuje se ugovor o radu bez naknade, bez čekanja na obavještenje,

10. Smatra se da su kandidati prihvatili da rade noću, da rade u smjenama, da nemaju alergijsko oboljenje koje ih onemogućava da obavljaju svoje poslove i da obavljaju druge poslove koje će uprava dati u skladu sa zvanjem,

11. Dužan je potvrditi da nema fizičkih, psihičkih i duhovnih zdravstvenih problema koji će ga spriječiti u kontinuiranom obavljanju dužnosti, te da može raditi na poslovima definisanim u teškoj i opasnoj radnoj klasi.

NAČIN PRIJAVE, MESTO I DATUM, PRIJAVA DOKUMENTA

1. Kandidati će svoje prijave predati online putem web stranice Turske agencije za zapošljavanje (İŞKUR) između 16. i 01.

2. Svaki kandidat će se moći prijaviti za samo jedno radno mjesto i zanimanje sa liste objavljene na web stranici İŞKUR.

3. Radnici koji će biti angažovani u traženim vrstama usluga biće određeni bodovom KPSS-a i usmenim ispitom, pod uslovom da su diplomirani saradnik.

4. Provest će se arhivski pregled onih koji imaju pravo na imenovanje, u skladu sa „Zakonom o sigurnosnim istragama i arhivskom istraživanju“ broj 7315.

5. Dokumenti koji se traže od kandidata koji imaju pravo na imenovanje, mjesto dostave dokumenata i druga pitanja u vezi sa datumima biće objavljeni na turasas.gov.tr.

TURASAS će regrutirati za stalno

Günceleme: 16/01/2023 11:10

Slični oglasi

Budite prvi koji će komentirati

Komentari