BRSA će zaposliti 9 administrativnog osoblja

BRSA
BRSA
Pretplatite se  


Administrativno osoblje biće angažovano na pozicijama „vozač“, „sekretar“ i „službenik“ u Agenciji za regulativu i nadzor banaka, među kandidatima koji će po prvi put stupiti u javnu službu u našoj Agenciji, prema rezultatima prijemni ispit. Prijemni ispit će se održati u dvije etape kao usmeni ispit za osoblje "sekretar" i "službenik", te kao praktični i usmeni ispit za osoblje "vozač".

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

USLOVI

1) Biti turski državljanin,

2) da ne bude lišen javnih prava,

3) čak i ako su protekli rokovi navedeni u članu 53. turskog krivičnog zakona; zločini protiv sigurnosti države, zločini protiv ustavnog poretka i funkcionisanja ovog poretka, pronevjera, iznuda, podmićivanje, krađa, prevara, falsifikat, zloupotreba povjerenja, prijevara Ne osuđivan za stečaj, namještanje ponuda, namještanje, pranje vrijednosti imovine proistekle iz kriminala ili krijumčarenja.

4) u pogledu vojnog statusa; da nije u vojnoj službi, da nije vojno sposoban ili da je odslužio aktivnu vojnu službu ako je navršio vojnu godinu, ili da bude odložen ili preveden u rezervni razred,

5) da nema psihičku bolest koja ga može spriječiti da neprekidno obavlja svoju dužnost,

6) da ispunjava uslove navedene u tačkama (a), (b), (c) i (d) prvog stava člana 5411. Zakona o bankama br. 8.

7) da ne bude među osobama kojima je zabranjen rad u okviru člana 5411. Zakona o bankama broj 26.

8) da nema situaciju koja ga sprečava da bude postavljen u javnu službu u bezbednosnoj istrazi i/ili arhivskom istraživanju.

PRIJAVA ISPITA

Kandidati mogu podneti svoje prijave u periodu od 30. novembra – 8. decembra 2021. godine do 23:59:59 na e-Upravi tako što će se prijaviti putem Agencije za regulativu i nadzor banaka – Career Gate Public Recruitment and Career Gate, alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr. koristeći ekran aplikacije za posao koji će postati aktivan.

Budite prvi koji će komentirati

Komentari