Učenici s kroničnim poremećajima bit će ispričani obrazovanjem licem u lice

Šta učiniti ako u školama postoji zarazna bolest
Šta učiniti ako u školama postoji zarazna bolest

Među studentima koji studiraju u svim javnim i privatnim školama i obrazovnim ustanovama, oni koji imaju prijavu bolesti na listi hroničnih bolesti u sistemu e-Puls Ministarstva zdravlja smatrat će se opravdanima u obrazovanju licem u lice . Roditelji i učenici će biti vođeni od strane relevantnih nastavnika u vezi sa poukama koje se održavaju u danima kada učenici ne mogu pohađati školu, a učenicima će biti omogućeno da prate sadržaje na TRT EBA TV i portalu EBA.

Sistem e-Puls za izgovore učenika koji studiraju u svim javnim i privatnim školama i obrazovnim ustanovama, onih koji imaju izvještaj o bolesti na listi hroničnih bolesti u sistemu e-Puls Ministarstva zdravlja i onih koji su u procesu liječenja ili karantene jer su pacijent ili kontakt sa Covid-19. Smatrat će se opravdanim ako dokument koji dobiju od direktora škola proslijede školskim upravama.

Roditeljima i učenicima bit će pružene potrebne smjernice za nastavu u danima kada učenici ne mogu pohađati školu, a učenicima će biti omogućeno da prate sadržaje TV TRT EBA TV i portala "eba.gov.tr".

Učenici koji su u procesu liječenja ili karantene jer su pacijenti ili kontakti sa Covid-19, te učenici koji dokumentiraju svoju kroničnu bolest neće se smatrati odsutnima u dane kada ne mogu pohađati školu.

Ispiti učenika održavat će se licem u lice, uzimajući u obzir epidemiološke mjere. U tom kontekstu, ispiti učenika s hroničnim bolestima bit će završeni licem u lice u školskom okruženju poduzimanjem neophodnih mjera u okviru epidemije Covid-19.

Ispiti učenika koji imaju pozitivan test na Covid-19 ili su u kontaktu održat će se u školama u kojima su prijavljeni na kraju karantene, na datume koje odrede školske uprave.

Studenti koji svoje obrazovanje nastavljaju kod kuće ili u bolnici
Učenici koji se školuju kod kuće ili u bolnici nastavit će školovanje i neće biti obavezni pohađati školu za te učenike.

Učenici koji su u procesu liječenja ili karantene jer su pacijenti zaraženi virusom COVID-19 ili će kontakti imati nastavnike dodijeljene obrazovnoj službi, koji će imati podršku na daljinu uživo.

Osim toga, ovi studenti će moći pratiti sadržaje TRT EBA TV i portala “eba.gov.tr”.

Armin

sohbet

    Budite prvi koji će komentirati

    Komentari