Univerzitet likovnih umjetnosti Mimar Sinan zaposlit će 30 stalnih radnika

Univerzitet likovnih umjetnosti Mimar Sinan stalno će zapošljavati radnike
Univerzitet likovnih umjetnosti Mimar Sinan stalno će zapošljavati radnike

U službenim jedinicama centralne organizacije Univerziteta likovnih umjetnosti Mimar Sinan, "Stalni radnik" će biti zaposlen preko Turske agencije za zapošljavanje (İŞ-KUR) u okviru odredaba Zakona o radu br.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

Vrsta usluge za pokretanje Broj osoblja koje će se regrutovati pol Posebni uslovi
Zaštitar 18 nije bitno 1-Da imate barem srednju školu ili ekvivalent, da ste najviše diplomu.
2- Biti mlađi od 40 godina.
3- Da ste uspešno završili osnovnu obuku za privatno obezbeđenje iz člana 5188. Zakona o privatnim službama obezbeđenja br. 14 i da imate ličnu kartu privatnog službenika obezbeđenja (naoružanu ili nenaoružanu) koju izdaje guvernerstvo.
4- Nemate prepreke za rad u smjenskom sistemu u zatvorenom i na otvorenom u svim kampusima univerziteta. (Smatra se da su kandidati prihvatili smjenski i rotacijski radni red na svim radnim mjestima Univerziteta).
5- Najmanje 170 cm za kandidate muškog pola, za kandidatkinje
biti visok najmanje 160 cm
Osoblje za čišćenje 11 nije bitno 1- Da ste makar završili osnovnu školu, a najviše stekli stručnu spremu.
2- Biti mlađi od 40 godina.
3- Nemate zdravstvenih problema koji ih sprječavaju u obavljanju poslova čišćenja.
4- Prihvatiti da se mogu zaposliti u svim kampusima univerziteta.
Održavanje-popravke (stolarski radovi) 1 čovjek 1-Da imate barem srednju školu ili ekvivalent, da budete najviše diplomirani prvostupnik.
2- Biti mlađi od 40 godina.
3- Imati svjedodžbu o diplomiranju ili MEB odobrenu svjedodžbu o završetku smjera namještaja i dizajna interijera srednjih stručnih škola za odgovarajuću struku za koju će se podnijeti zahtjev, ili svjedodžbu majstora ili kalfe koja pripada grani struke.
4- Da nema zdravstvenih problema u svim jedinicama našeg univerziteta za obavljanje svojih dužnosti u zatvorenom i na otvorenom.
5- Usklađenost sa smjenskim radnim nalogom po potrebi
pokazati.
UKUPNO 30

Kandidati koji ispunjavaju uslove svoje prijave mogu podnijeti lično u Okružnoj upravi Beyoğlu İş-Kur ili http://www.iskur.gov.tr To treba da urade.
A- OPŠTI USLOVI:
1. biti turski državljanin, ne dovodeći u pitanje odredbe zakona br. 2527 o slobodi profesije i umetnosti stranaca turskog plemića i zapošljavanju u javnim, privatnim institucijama ili na radnim mestima,
2. Da su napunili 18 godina,
3. Čak i ako su pomilovani, zločini protiv državne sigurnosti, zločini protiv ustavnog poretka i funkcionisanja ovog poretka, zločini protiv nacionalne odbrane, zločini protiv državne tajne i špijunaže, pronevjera, iznuda, primanje mita, krađa, prevara, krivotvorenje, kršenje povjerenja, lažni bankrot Da se ne osuđuje zbog namještanja tendera, namještanja performansi, pranja vrijednosti imovine proistekle iz krivičnog djela ili krijumčarenja,
B- OBJAŠNJENJA
1. da ne prima starosnu, starosnu ili invalidsku penziju od bilo koje ustanove socijalnog osiguranja,
2. da se ne odnosi na služenje vojnog roka,
3. Ne lišavanje korišćenja javnih prava,
4. Svaki kandidat će se moći prijaviti samo za jedan od odgovarajućih radnih mjesta.
5. Ne smije se otpuštati sa dužnosti ili profesije u skladu sa relevantnim disciplinskim zakonima javnih institucija i organizacija.
6. Izvlačite rezultate i sve druge najave http://www.msgsu.edu.tr biće objavljeni na internetu.
7. Kandidati koji će učestvovati u lutriji i kandidati koji su postavljeni kao rezultat lutrije neće biti pismeno obaviješteni. Ovaj oglas zamijenit će obavijest.
C- METODA PRIJAVE, MJESTO I DATUM
1. Prijave će se podnositi putem interneta putem web stranice Turske agencije za zapošljavanje (İŞKUR) na period od (07.09.2021) dana, počevši od 5.
2. Osim za online prijave, neće se prihvatiti aplikacije koje su učinjene lično, poštom ili e-poštom.
3. Zahtjevi za kadrove i pozicije bit će ispunjeni na nivou provincije Istanbul, a prijave onih koji borave u Istanbulu će se uzeti u obzir od datuma objavljivanja.

Armin

sohbet

    Budite prvi koji će komentirati

    Komentari