Počinju radovi na liniji metroa Gradske bolnice Bursa

Počinju radovi na liniji metroa gradske bolnice u Bursi
Počinju radovi na liniji metroa gradske bolnice u Bursi

Počinje proizvodnja željezničke linije Emek - Gradska bolnička željeznica, koju je projektirala gradska općina Bursa kako bi se omogućio neometan prijevoz do Gradske bolnice, a koju će graditi Ministarstvo prometa i infrastrukture, na cesti Mudanya. Opština Metropoliten je preduzela potrebne mjere kako bi spriječila prekid protoka saobraćaja tokom procesa rada.

Radovi na željezničkoj liniji Emek - Gradska bolnička željeznica, koju je projektirala Općina Metropoliten kako bi se osigurao neometan prijevoz u Gradskoj bolnici Bursa, čime se opterećuju zdravstvene usluge Burse, posebno tokom pandemije, s ukupnim kapacitetom kreveta 6 u 355 različitih bolnica, nastavit će putem do Mudanye. Odbor UKOME -a donio je niz odluka u vezi sa radom koji će početi u 27 sati u ponedjeljak, 15.00. septembra (DANAS). Prema ovome; Smjer Bursa - Mudanya; Promet Ulice Mudanya Yolu bit će usmjeren na uslužni put između stanice Bursaray Emek i ulaza na autoput, a protok prometa bit će osiguran preko uslužnog puta na osi Bursa Mudanya. Postojeći nadvožnjak za pješake uklonjen je zbog građevinskih radova, a pješački prijelazi bit će osigurani sa pješačkog prijelaza postavljenog na nivou koji je napravljen na terenu. Smješten unutar granica naselja Emek Fatih Sultan Mehmet i Geçit, kako ne bi ometao protok saobraćaja između stanice Bursaray Emek i ulaza na autoput, Şht. com. Er Ramazan Okur Cad, 21. çiçek Sokak, Alev Sokak, Gürel i 7. Akar ulica bit će zatvorene za servisni put, a ulazi i izlazi na servisni put će biti zatvoreni, a ulazi i izlazi u regiju bit će omogućeni putem Genç Osman Caddesi i 329. ulica. Autobusno stajalište Sanayi Caddesi 4 (D0732), koje se nalazi na cesti Mudanya, bit će premješteno na privremeno stajalište koje će se stvoriti prije 329. ulice na uslužnom putu. Promjene linija u vezi linija javnog prijevoza bit će objavljene istovremeno na web stranicama gradske općine bursa.bel.tr i ulasim.burulas.com.tr.

Proširenjem mreže željezničkih sistema Burse na Geçit, stanicu YHT Bursa i gradsku bolnicu Bursa, radovi koji će omogućiti građanima da dođu do ovih lokacija udobnije, sigurnije i brže izvodit će se u fazama kako transportna infrastruktura u regiji ne bi bila nepovoljna pogođena. Najave o ostalim fazama bit će objavljene zasebno.

Kako bi se smanjili poremećaji koji se mogu pojaviti u protoku prometa u okviru studija, od velike je važnosti da se vozači pridržavaju prometnih znakova i oznaka na uslužnim cestama utvrđenih u okviru studija, te da preferiraju alternativu hodnicima izvan radnog područja što je više moguće.

Armin

sohbet

    Budite prvi koji će komentirati

    Komentari