Turska agencija za akreditaciju zaposliće 11 ugovoreno osoblje

Turska agencija za akreditaciju angažirat će ugovorno osoblje
Turska agencija za akreditaciju angažirat će ugovorno osoblje

Rok za prijavu od strane Turske agencije za akreditaciju je 30. juni 2021. godine, (TÜRKAK) usmeni prijemni ispit i osoblje će biti regrutovano na radna mjesta 10 (deset) pomoćnika stručnjaka za akreditaciju i 1 (jednog) pravnog savjetnika. Osoblje koje će se zaposliti zaposlit će se uz ugovor o administrativnoj usluzi u skladu s Aneksom 375 i Aneksom 23, Propisom o ljudskim resursima Turske agencije za akreditaciju i Propisom o ekspertizi za akreditaciju Turske agencije za akreditaciju, u skladu sa relevantnošću Uredbe o zakonu br. 27.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

Iz Turske agencije za akreditaciju:

NAJAVA STRUČNJAKA ZA AKREDITACIJU I ISPITA ZA PRAVNI SAVJETNIK

OPĆE INFORMACIJE O ISPITU

Turska agencija za akreditaciju (TÜRKAK) angažovaće 10 (deset) pomoćnika stručnjaka za akreditaciju i 1 (jednog) pravnog savjetnika s usmenim prijemnim ispitom. Osoblje koje će se zaposliti zaposlit će se uz ugovor o administrativnoj usluzi u skladu s Aneksom 375 i Aneksom 23, Propisom o ljudskim resursima Turske agencije za akreditaciju i Propisom o ekspertizi za akreditaciju Turske agencije za akreditaciju, u skladu sa relevantnošću Uredbe o zakonu br. 27.

 UVJETI ISPITA

Da ispunjava opšte uslove navedene u članu 14 / A Zakona o državnim službenicima br. 7 od 1965/657/48,

B-posebni uslovi;

Za prijemni ispit za specijaliste za akreditaciju;

a) da ne napuni 35 godina od prvog januara godine u kojoj se održava prijemni ispit,

b) Diplomirati na odjelima navedenim u najavi (Tabela-1) fakulteta koji pružaju najmanje četiri godine dodiplomskog obrazovanja ili na nacionalnim i međunarodnim odborima za visoko obrazovanje čiju je ekvivalenciju odobrilo Vijeće visokog obrazovanja,

c) Primanje minimalne ocene sa Javnog ispita za izbor osoblja (KPSS) za 2019. ili 2020. godinu, od roka za prijamni prijemni ispit

Za pravnog savjetnika;

a) Diplomirati na Pravnom fakultetu ili na domaćim i stranim visokoškolskim ustanovama čiju je ekvivalenciju odobrilo Vijeće visokog obrazovanja,

b) Da imaju rezultat od 2019 ili više iz KPSS P2020 rezultata na ispitu za izbor javnog osoblja za 3. ili 70. godinu, od roka za prijamni prijemni ispit,

Kandidati koji ispunjavaju uslove za prijavu bit će rangirani prema najvišoj ocjeni koju su dobili od vrste ocjene naznačene za svaku grupu u "Tabeli informacija o prijemnom ispitu" dolje za svaki ispit i imat će pravo sudjelovanja na prijemnom ispitu za četiri puta veći broj pozicija koje će biti imenovane iz svake grupe. Na ispit će biti pozvani svi kandidati koji su dobili jednake bodove sa posljednjim kandidatom koji je stekao pravo učešća na prijemnom ispitu koji će održati grupe.

Kandidati se mogu prijaviti samo za jednu od grupa navedenih u Tabeli-1. Ako nema toliko prijava koliko je broja kandidata koje će grupe pozvati na ispit ili ako nema kandidata koji je pobijedio na ispitu kao rezultat najave prijemnog ispita, Turska agencija za akreditaciju ovlaštena je utvrditi broj grupa i izvršiti promjene prema položaju i potrebi.

 DATUM APLIKACIJE

Datumi prijave za prijemni ispit: 16/06/2021 - 30/06/2021

 MESTO PRIJAVE, OBRAZAC I POTREBNI DOKUMENTI

Prijave će se izvršiti popunjavanjem "Obrasca za prijavu za prijemni ispit" u odjeljku "Obavijesti" na web lokaciji Institucije na turkak.org.tr i učitavanjem potrebnih dokumenata u sistem.

Dokumenti koji se prilažu uz obrazac prijave su:

a) potvrda o završenom visokom obrazovanju (može se dobiti od e-Uprave) ili original ili overena kopija izlaznog dokumenta (original ili overena kopija potvrde o ekvivalentnosti diplome za one koji su obrazovanje završili u inostranstvu),

b) Ako su nazivi obrazovnih odjela / programa napisani na potvrdama o diplomiranju kandidata jednaki imenima obrazovnih odjela / programa u Tabeli-1, ali ako nisu uključeni u Tablicu-1, potvrda o ekvivalenciji koju odobrava Vijeće visokog obrazovanja (YÖK) izjavljujući da su diplomski odjeli ekvivalentni,

c) KPSS dokument rezultata,

d) pisani životopis,

e) fotografija veličine pasoša 4.5 × 6 cm snimljena u posljednjih šest mjeseci.

Aplikacije za koje se utvrdi da su podnesene s nedostajućim dokumentima ili sadrže lažne izjave neće se razmatrati. Ispiti onih za koje se utvrdi da ne ispunjavaju uslove za prijavu ili daju lažne izjave u traženim dokumentima smatrat će se nevažećim. Čak i ako su ovi kandidati imenovani, imenovanja će biti otkazana.

Ako nema dovoljno prijava na bilo koji od relevantnih odjela ili ako nema dovoljno uspješnih kandidata kao rezultat ispita koji će se održati, biće moguće zapošljavanje iz drugih odjela.

Kandidat je odgovoran za tačnost podataka o prijavi, prikladnost fotografije i sve netačnosti ili nedostatke koji se mogu pojaviti nakon odobrenja prijave.

Armin

sohbet

    Budite prvi koji će komentirati

    Komentari