Predsjedništvo Vrhovnog suda regrutovalo 212 oficira

predsjedništvo vrhovnog suda regrutovaće državne službenike
predsjedništvo vrhovnog suda regrutovaće državne službenike

Za zapošljavanje u Predsjedništvu Kasacionog suda, Dodatak 657 Načelima o zapošljavanju ugovorenog osoblja, koji je stupio na snagu Odlukom Vijeća ministara od 4 i br. Sukladno tome, bit će angažovano 06.06.1978 djelatnika za ugovorena radna mesta navedena u donjoj tabeli, na osnovu rezultata KPSS-a iz 7. godine, na osnovu rezultata prijavljenih i usmenih ili usmenih ispita koje će održati Predsedništvo Kasacionog suda.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

PRIJAVNI OBRAZAC, MESTO I VREME

a) Kandidati moraju predati prijave prijavljivanjem u sistem e-uprave između 07.06.2021 i 11.06.2021 do 17.00 sati na web stranici (turkiye.gov.tr/yargitay -is-basvurusu) i elektronskim putem. Prijave neće biti prihvaćene.

b) Kandidati moraju dovršiti postupak prijave prenošenjem potrebnih dokumenata u sistem u potpunosti i jedan po jedan. Kandidati su odgovorni za netačnosti i nedostajuće dokumente u otpremljenim dokumentima.

c) Nakon završetka postupka prijave, kandidati trebaju provjeriti da li je njihova prijava dovršena na ekranu "Moje prijave". Svaka aplikacija koja na ekranu "Moje aplikacije" ne prikaže "Application Complete" neće biti uzeta u obzir.

USLOVI PRIJAVE

a) da imaju opšte uslove navedene u članu 657. zakona br. 48,

b) da je na dan podnošenja zahtjeva navršila 18 godina

c) da nema mentalnu bolest koja bi ga mogla spriječiti da kontinuirano obavlja svoju dužnost,

d) ne prima starosnu ili starosnu penziju od ustanove socijalne sigurnosti,

e) Kandidati koji će se prijaviti za radna mjesta referenta, analitičara, programera, tehničara, tehničara, snimatelja, ne smiju navršiti 11.06.2021 godina života od 35, posljednjeg dana prijave. (Mogu se prijaviti oni koji su rođeni 11.06.1986. I kasnije.)

f) da su mlađi od 11.06.2021 godina od 30, što je zadnji dan prijave kandidata koji će se prijaviti za radno mjesto zaštitnika i zaštitara. (Mogu se prijaviti oni koji imaju datum rođenja 11.06.1991. I kasnije.)

g) Položiti KPSS (B grupa) ispit 2020. godine i dobiti najmanje 3 bodova iz KPSSP93 vrste bodova za dodiplomske studente, KPSSP94 vrste bodova za diplomce vanrednih studija i KPSSP60 vrste bodova za svršene srednjoškolce. Za radno mjesto referenta i čuvara i zaštitara bit će potreban minimalni rezultat od 70.

h) biti pozitivan kao rezultat sigurnosne istrage i istraživanja arhiva,

i) Tokom rada u javnim institucijama i organizacijama na osnovu ugovora u skladu sa članom 657 / B Zakona o državnim službenicima br. 4, nijedna institucija nije raskinula ugovor u poslednjih godinu dana zbog ponašanja protivnog principima ugovor o usluzi,

j) Tokom ugovornog perioda, određenog odlukom Vijeća ministara od 06.06.1978 i pod brojem 7/15754
Osim izuzetaka, oni koji su jednostrano raskinuli ugovor mogu se ponovo prijaviti pre jedne godine od datuma raskida.
Ne mogu biti zaposleni na ugovorenim radnim mjestima.

Armin

sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari