Ministarstvo pravde da zaposli 202 ugovorenog osoblja

ministarstvo pravde
ministarstvo pravde

Da budu zaposleni na ugovorenim radnim mjestima u kaznenim institucijama koje rade u Generalnoj upravi zatvora i pritvorskih kuća; Klauzula (B) člana 657. Zakona o državnim službenicima br. 4, član 06. Aneksa 06 pod naslovom "Zahtjev za polaganje ispita" Načela u vezi sa zapošljavanjem ugovorenog osoblja koja su stupila na snagu Uredbom Kabineta od 1978/7/15754 i pod brojem 2 / 8. U skladu sa odredbama drugog stava i Ministarstvom pravde, ispitima državnih službenika, propisima o imenovanju i premještaju, slijedeće osoblje će biti angažirano putem usmenog ispita.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

Ministarstvo pravde će regrutovati osoblje po ugovoru

Način i trajanje prijave

Kandidati mogu svoje prijave predati između 01.04.2021 i 16.04.2021 do 23:59. https://www.turkiye.gov.tr prijavom putem adrese e-uprave i korištenjem ekrana za prijavu za posao koji će postati aktivan u rasponu datuma prijave na e-upravi. Prijave predane lično ili putem pošte neće se prihvatiti.

Sajam železničke industrije Armin sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari