Uredba o posebnoj putovnici koja se daje izvoznicima

Uredba o posebnoj putovnici koja se daje izvoznicima
Uredba o posebnoj putovnici koja se daje izvoznicima

Službenici kompanije koji ne ispune obavezu vraćanja posebno ovjerenog pasoša koji je dat izvoznicima, neće dobiti posebne ovjerene pasoše tokom 4 godine.


Odlukom o izmenama i dopunama Uredbe o principima u vezi sa izdavanjem posebnih pečaćenih pasoša izvoznicima, aneksom Odluke predsednika br. 07.10.2020 od 31267, objavljenom u Službenom listu od 06.10.2020 i pod brojem 3064, izvršeni su sledeći amandmani;

  • Definicije u 3. članu odluke su promijenjene. Nadležno tijelo prilagođeno je Ministarstvu trgovine i povezanim jedinicama.
  • Trajanje posebno ovjerenih pasoša koji će se izdavati u okviru odluke je povećano s dvije na četiri godine.
  • Izmijenjeni su postupak prijave i naslovljeni član 8., a izmijenjeni su i organi za odobravanje koji se odnose na prijavu.
  • Donet je propis da oni koji izgube bilo koji od uslova za dobijanje posebnog pečata neće dobiti posebni pečat 15 godina ako pasoš ne vrate u roku od 10 dana.

Za Službeni glasnik o odluci KLIKNITE OVDJESohbet


Budite prvi koji će komentirati

Komentari