KARDEMİR lokomotive opremljene TÜBİTAK RUTE Design vučnim sistemima

KARDEMİR lokomotive opremljene TÜBİTAK RUTE Design vučnim sistemima
KARDEMİR lokomotive opremljene TÜBİTAK RUTE Design vučnim sistemima

Održana je TUNITAK platforma za šinska vozila koja koristi Power Rail Vehicle Industry Inc Turska (TÜRASAŞ) manevarsku lokomotivu dizajniranu od strane isporuke 7 KARDEMİR. Dostava je najavljena na TÜBİTAK RUTE-ovom nalogu na društvenim mrežama.


Dizel električne električne manevarske lokomotive proizvedene su sa lokalnim i nacionalnim objektima. Dizajn TUBITAK RUTE bio je opremljen vučnim sistemima. TÜRASAŞ-ove lokomotive DE7 takođe nose TÜBİTAK RUTE dizajnerske vučne sisteme.

Dizajn uključuje pretvarač vuče, jedinicu za kontrolu vuče i rashladnu jedinicu. Postignuća postignuta u ovom dizajnu, koji je pokazatelj saradnje istraživačkog centra i javne industrije, su sljedeća:

  • Sposobnost vožnje 4 vučna motora
  • Kontrola klizanja
  • Kontrola broja okretaja dizel motora
  • Provjera pobude alternatora
  • Zaštita od prenapona
  • Pružanje pomoćnog napajanja
  • Sistem za hlađenje u tečnom stanju

Sve veća potreba Turske za željezničkim ulaganjima u narednom periodu kao rezultat alata za željeznički sistem bit će dodatno povećana. Raširena upotreba vozila železničkog sistema kako u gradu tako i među gradovima naglašava potrebu za brzim, pouzdanim, udobnim i energetski efikasnim prevozom. Važnost elektronskih komponenata zasnovanih na električno-elektroničkim, upravljačkim i komunikacijskim tehnologijama, koje igraju presudnu ulogu u potrebama vozila, raste iz dana u dan. U vozilima nove šinske šine kao napredne tehnološke komponente ističu se kao ključne komponente. Grupa za šinska vozila dizajnira i razvija ove ključne komponente na nacionalnom nivou.

TÜBİTAK RUTE

Na sastanku Odbora direktora TÜBİTAK-a od 12.godine i pod brojem 10, odlučeno je da se ustanovi Institut za tehnologije željezničkog transporta TÜBİTAK (RUTE) kao institut koji je direktno povezan sa predsjedništvom TÜBİTAK-a.

Osnovan u kampusu TÜBİTAK Gebze, Institut prati razvoj u svijetu i provodi studije kako bi naša zemlja postala pionir na polju sigurnijih, bržih i efikasnijih tehnologija željezničkog prevoza. U tu svrhu institut otkriva aktuelne teme istraživanja u oblasti tehnologija željezničkog transporta. Izvodi istraživačke i razvojne projekte u kojima su ove tehnologije nacionalno dizajnirane. Institut takođe sarađuje sa međunarodnim ekvivalentnim istraživačkim institucijama i radi u koordinaciji studija transfera tehnologije.

TÜBİTAK RUTE ima za cilj da posluži kao referentni centar u našoj zemlji u saradnji sa univerzitetima i drugim institucijama i organizacijama pružajući istraživanje, razvoj i visokokvalitetne inženjerske usluge koje zahtijevaju organizacije javnog i privatnog sektora.

izvor: defanceturkSohbet


Budite prvi koji će komentirati

Komentari