Ministarstvo kulture i turizma kupit će 31 pripravnika

ministarstvo kulture i turizma primit će pripravnike
ministarstvo kulture i turizma primit će pripravnike

Ministarstvo kulture i turizma primit će pripravnika iz prakse


A - OPŠTI ZAHTEVI ZA KANDIDATE

1 - biti turski državljanin,

2 - da navrši 18 godina od datuma ispita,

3 - da se ne lišavaju javnih prava,

4 - čak i ako su prošla razdoblja navedena u članu 53. turskog Kaznenog zakona; Zločini protiv državne sigurnosti, zločini protiv ustavnog poretka i funkcioniranje ovog reda, pronevjera, iznuda, podmićivanje, krađa, prijevara, prijevara, prijevara, zloupotreba prijevare, prijevara, čak i ako je osuđen na zatvor ili oproštenje godinu dana ili više za namjerno zločin Da ne budu osuđeni za bankrot, zabludu u nadmetanju, zabludu u obavljanju poslova, pranje imovine iz kriminala ili krijumčarenja,

5 - nema nikakve veze sa vojnom službom za muške kandidate, nije u dobi vojnog roka, ako je on u dobi vojnog roka, aktivno je služio u vojsci ili odložen ili prebačen u rezervnu klasu,

6 - nema mentalnog oštećenja koje ga može spriječiti da stalno obavlja svoju dužnost.

B - POSEBNI UVJETI ZA KANDIDATE

1 - po završetku zvaničnih i privatnih konzervatorijuma ili škola sa muzičkim odeljenjem ili specijalnim muzičkim obrazovanjem,

2 - Za uspješno izvođenje djela navedenih u članovima 92, 94, 96 i 98 Uredbe Predsjedničkog simfonijskog orkestra.

C - NAČIN I MJESTO PRIJAVE

Obrasci zahtjeva za posao našeg Ministarstva http://www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr Možete ga dobiti s adrese interneta. Kandidati trebaju predati obrazac zahtjeva za posao i druge dokumente u članku "D" ove najave, kao što su pdf, jpeg itd. Priprema u (format datoteke koji se ne može ažurirati), csosinav@ktb.gov.t je moraju poslati na adresu e-pošte u interaktivnom okruženju. Kandidati se trebaju prijaviti do krajnjeg roka, 24. srpnja 2020. godine, 23:00 sata od objave objave ispita u Službenom glasniku. Nije odgovornost institucije da ne dođe do institucije zbog problema nastalih zbog kašnjenja u slanju e-pošte nakon roka za prijavu.

Kandidati će moći polagati ispite u više grana pod uvjetom da su zasebno predali obrazac zahtjeva za posao za ogranke koje su odabrali ili su u obrascu zahtjeva za posao označili svaku granu koja želi zasebno polagati ispit.

Spisak kandidata koji imaju gore navedene uvjete kao rezultat ispitivanja obrasca zahtjeva za posao i priloženih dokumenata i koji ispunjavaju uvjete za polaganje ispita, www.cso.gov.t je ve www.guzelsanatlar.ktb.gov.t je Objavit će se na internetskim adresama, a kandidati neće biti odvojeno obaviješteni.

Dokumenti za prijavu na ispite kandidata šalju se na e-mail adresu navedenu u obrascu zahtjeva za posao.

Sve informacije i dokumenti potrebni za prijavu bit će poslani u interaktivnom okruženju kao što je gore navedeno, a prijave ili dokumenti dostavljeni za prijavu ili putem pošte bit će vraćeni bez obrade.

Prijave podnesene s nedostajućim, pogrešnim dokumentima ili nakon roka neće se obraditi. Oni koji svoje dokumente ne pošalju u potpunosti i bez grešaka do roka za prijavu, neće moći polagati ispit. Institucija neće imati nikakvu odgovornost prema onima koji ne mogu na ovaj način polagati ispit.

D - ZAHTEVNI DOKUMENTI

1 - original ili ovjerenu kopiju dokumenta o učenju ili izlaznog dokumenta koji govori o tome da je diplomirao na službenim i privatnim konzervatorijumima ili školama sa odsjekom za muziku ili stekao specijalno muzičko obrazovanje,

2 - Pismeni životopis sa matičnim brojem Republike Republike Turske.

3 - Obrazac zahtjeva za posao na korporacijskoj web stranici.

E - POSEBNI UVJETI

1- Kandidati moraju doći na ispit sa svojim pijanistima. Kandidati su dužni dolaziti sa vlastitim instrumentima, osim upečatljivih instrumenata-timpani i harfa.

2- Kandidati su dužni donijeti repertoarsku listu (po 10) koja se odnose na djela koja će igrati na ispitu.

F - ISPITNO MJESTO

Ispit će se održati u Koncertnoj dvorani predsjedničkog simfonijskog orkestra, u Talatpaşa Bulvarı broj: 38 ALTINDAĞ / ANKARA.

G - DATUMI ISPITA

Ispiti će započeti u 05. 08. 2020 u 10:00, a prema broju prijava za polaganje ispita, koji će dan polagati ispit prema datumima ispita i granama kandidata. www.guzelsanatlar.ktb.gov.t je ve www.cso.gov.t je biće objavljeno u.

Kandidati moraju biti prisutni na mjestu gdje će polagati ispit najmanje pola sata prije ispitnog vremena i sa sobom, ulazni dokument, fotografija i odobreni lični dokument (lična karta, vozačka dozvola ili pasoš), repertoarski popis (svaki 10) o poslu koji će se igrati na ispitu Originali dokumenata koje su im poslali u interaktivnom okruženju (originalni ili ovjereni od strane institucije koji pokazuju da su diplomirali na službenim i privatnim konzervatorijumima ili glazbenim odjelima ili stekli specijalno glazbeno obrazovanje, pismeni životopis na web stranici Uprave, uključujući matični broj TR). obrazac sa mokrim potpisom) i tri fotografije dimenzija 4.5 x 6 cm. Kandidati su obavezni polagati ispit prema redoslijedu broja kandidata.

H - ISPITNA METODA

Ispit će se održati na praktičan način. Prema ograncima, ispit će se raditi na sljedeći način:

1 - Kandidati koji polažu ispit za orkestralni gudački instrument moraju uspješno igrati sljedeća djela:

a) studija po njihovom izboru,

b) Sonata po njihovom izboru (sa glasovirom).

c) Koncert po njihovom izboru (sa klavirom) (klavir nije uslov za kontrabas.).

d) Dešifriranje dijela ili djela orkestra koje odabere ispitno povjerenstvo.

2 - Kandidati koji polažu ispit za duvačke instrumente moraju uspješno igrati sljedeća djela:

a) studija po njihovom izboru,

b) Sonata po njihovom izboru ili koncert ili komad (sa klavirom)

c) Gam

d) Dešifriranje dijela ili djela orkestra koje odabere ispitno povjerenstvo.

3 - Kandidati koji polažu ispit za prijem udaraljki moraju uspješno svirati sljedeća djela:

a) Timpani, Glockensipiel, Xiliphon u određenoj mjeri djela koja su odabrali za klavir i sve instrumente grupe bubnja,

b) Dešifriranje orkestralnih djela koje je izabrala ispitna komisija.

Kandidati koji polažu Harp prijemni ispit moraju uspješno igrati sljedeća djela:

a) studija po njihovom izboru,

b) sonata po sopstvenom izboru,

c) Koncert po njihovom izboru,

d) Dešifriranje dijela orkestra ili djela koje odabire ispitna komisija.

I - OCJENA ISPITA I SORTA USPJEHA

Da bi uspješnost u prijemnim ispitima bila uspješna, prosjek ocjena koji daje ocjenjivačka komisija potrebno je da zadrži 100 cijelih brojeva preko 70. Prosjek bodova dobivenih na predmetnim ispitima određuje opći redoslijed uspjeha. Oni koji postignu barem 70 punih bodova kao prosječne ocjene smatraju se uspješnim. Prema prosječnoj ocjeni dobivenoj na navedenom ispitu, imenovanje će biti postavljeno počevši od najviše točke, a broj objavljenih slobodnih radnih mjesta smatrat će se uspješnim za prijemni ispit kandidata. Ostalo

Ocjenjivanje kandidata od 70 ili više nije pravo dodijeljenog osoblja. Među dobitnicima su oni koji su završili strukovno obrazovanje i oni mlađi u slučaju jednakosti.

Zamjenska lista može se objaviti onoliko slobodnih radnih mjesta koja će biti imenovana. Ako postoje oni koji ne mogu biti imenovani ili otkazani od glavnih članova koji su položili ispit, može se imenovati među zamjenskim kandidatima u cilju uspjeha. Prava na rezervnoj listi istječu na kraju prve godine od dana polaganja ispita, ako se novi ispit za isto zvanje osoblja održava prije kraja ovog razdoblja, na dan objave ovog ispita.

I - NAJAVA REZULTATA ISPITA

Lista pobjednika ispita je www.cso.gov.t je ve www.guzelsanatlar.ktb.gov.t je objavit će se putem internetskih adresa i neće se pismeno obavještavati kandidat za stalne i zamjenske vježbenike. Oni za koje je utvrđeno da su lažno izjavili za vrijeme ili nakon ispita neće biti imenovani tako što će ispite učiniti nevažećim.

Za pitanja koja nisu obuhvaćena ovom najavom, primjenjuju se odgovarajuće odredbe Uredbe o predsjedničkom simfonijskom orkestru, objavljene u Službenom listu od 28. I brojene 01.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE


Budite prvi koji će komentirati

Komentari