Ministarstvo unutrašnjih poslova zapošljava 13 ugovorenih radnika

Angažirano osoblje ministarstva unutarnjih poslova angažirati
Angažirano osoblje ministarstva unutarnjih poslova angažirati

Ministarstvo će angažovati osoblje koje će biti zaposleno u središnjem uredu. Prijave za najavu osoblja, koje će primiti 13 zaposlenih u više različitih naslova, započele su od danas.


U okviru načela koja se odnose na zapošljavanje ugovornog osoblja i njegovih priloga i izmjena i dopuna donesenih Uredbom Vijeća ministara od 657. I brojevima 4/06 u skladu sa stavkom 06 (B) Zakona o državnim službenicima br. 1978; Osoblje će biti zaposleno na prijemnom (usmenom) ispitu koji će se održati u Ankari između 7. i 15754. juna 1. na ukupno 13 slobodnih radnih mjesta, čiji su položaj i položaj određeni u Dodatku 16 ispod, a koji će biti zaposleni u sjedištu našeg Ministarstva.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJEBudite prvi koji će komentirati

Komentari