962 Jordan

Restauracija željezničke pruge Hejaz

Obnova željezničke pruge Hejaz: Generalni direktor željezničke pruge Jordan Hicaz Luzi: - Hejaz je najstarija željeznička pruga na Bliskom istoku. Još uvek se koristi. Ekspedicija u Siriju zaustavljen zbog nedavnih incidenata "- restauracija potpisan sporazum sa Turskom se sastoji od tri dijela [Više ...]

962 Jordan

Održan sastanak UIC-RAME

UIC-RAME sastanak održan u Udri: 9, član UIC-a Međunarodne željezničke asocijacije, okuplja željezničku kompaniju 15 u zemlji. Sastanak Regionalnog vijeća UIC-a za Bliski istok (RAME) održan je na 15-u u 3 u Jordanu na Mrtvom moru. Jordan [Više ...]