renoviranje stare mardinske ceste
21 Diyarbakir

Obnovljena je Stara Mardinska cesta

Metropolitanska opština Diyarbakir izašla je na tender za radove na proširenju i obnovi ceste od 4,5 kilometara koja povezuje staru Mardinsku cestu u okrugu Sur sa novom Mardinskom cestom. Odjeljenje za održavanje puteva i koordinaciju infrastrukture [Više ...]