374 Armenia

Popravku pruge prema Jermeniji u Turskoj

U Turskoj se popravlja željeznička pruga u smjeru Armenije. Službeni krugovi Turske popravljaju željezničku prugu dužine 112 km koja se proteže do armenske granice. Odlazak u selo takatak, zamjenika AKP Karsa Ahmeta Arslana, kako bi dobio informacije o radovima na popravci. [Više ...]

374 Armenia

Sve na ogradi

Sve je na dobrom putu Nakon radova na obnovi pruge koji će trajati oko 6 mjeseci od Sivasa do Doğukapı-a na armenskoj granici, željezničke usluge obavljat će se u zdravijem i sigurnijem okruženju. Državne željeznice [Više ...]