ured za putničke kartice derinceye
41 Kocaeli

Služba putnih karata Derince

Osnovana je kancelarija putnih karata Derince; Nastavlja se opseg usluga koje građanima nudi Odjeljenje za saobraćaj i upravljanje saobraćajem Gradske opštine Kocaeli. U tom kontekstu, Gradska opština, Derince i regija sa povećanjem gustine naseljenosti „Kancelarija putnih karata“ [Više ...]