gesta tabla za studente
16 Bursa

Bursadistička gesta studenata

Patnja koju su iskusili studenti koji koriste pretplatničke kartice (Bursards) u prijevozu u Bursi zbog 'praznika škola' otkloniće od strane Metropolitanske općine. Sve škole u Turskoj 'korona virusa prijetnje zbog' 16. marta-30 [Više ...]