marš državne željeznice
GENERAL

Danas u istoriji: 1. marta 1919. Stanica Afyonkarahisar

Danas, 1. marta 1919. godine, stanica Afyonkarahisar bila je zauzeta. Govoreći u turskoj Velikoj narodnoj skupštini 1. marta 1922. godine, Mustafa Kemal-paša rekao je, "Aktivnost i trend njegovog ekonomskog života samo su u skladu sa stanjem i stepenom pregovaračkih sredstava, putevima, svjetlima i lukama." rekao je. 1. marta [Više ...]

željeznica
GENERAL

Danas u istoriji: 26 Februar 1913 Otomansko carstvo

Danas, 26. februara 1913. godine, Francuska, uznemirena izgradnjom željezničkih pruga prema Siriji i Palestini od strane Osmanske države, propisala je da se gradnja željeznice treba zaustaviti u zamjenu za zajam koji će dati Cavidu Beyu, koji je u Pariz otišao zbog duga.

u istoriji danas februarska anatolska željeznica
GENERAL

Danas u istoriji: 15. februara 1893. Anatolijska pruga

Danas u istoriji, 15. februara 1893. godine, sa Anadolijskom željezničkom kompanijom potpisani su ugovori o koncesiji za željeznicu Ankara-Kayseri i Eskişehir-Konya. Prije ovog sporazuma, britanska opozicija bila je spriječena održavanjem različitih sastanaka između njemačke vanjske i britanske vanjske politike. Novi ustupci Francuzima [Više ...]

željeznica
GENERAL

Danas u istoriji: 13 Februar 1923 Umur-u Nafia

Danas u istoriji, 13. februara 1923. godine, pripremljen je Nafijski program Umur-u i bilo je predviđeno da će nacionalno jedinstvo i Maarif-i Umumiye graditi i njima upravljati željeznica i kompanije s ugovorima o koncesiji. Program prelazi zemlju u smjeru istok-zapad i granskim linijama. [Više ...]