Državna pozorišta će zaposliti 121 ugovorno osoblje

Generalna direkcija državnih pozorišta
Generalna direkcija državnih kazališta

Generalna direkcija državnih pozorišta, osoblje po ugovoru, koja je stupila na snagu Odlukom Vijeća ministara od 657. godine pod brojem 4/6, da se zaposli u centralnim i pokrajinskim organizacionim jedinicama Generalne direkcije u okviru djelokruga rada. stava (B) člana 6 Zakona o državnim službenicima br. 1978 U skladu sa podstavom (b) prvog stava Aneksa 7 Principa u vezi sa zapošljavanjem, ukupno 15754 ugovoreno osoblje će biti angažovano za pozicije navedene u spisak ispod, zasnovan na 2 KPSS (B) grupi bodova, bez pismenih ili usmenih ispita.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

OPŠTI USLOVI

Za kandidate se traže gore tražene kvalifikacije, opšti uslovi iz člana 657. Zakona o državnim službenicima br. 48 i posebni uslovi navedeni za objavljeno upražnjeno radno mesto:

  • Budući da je turski državljanin,
  • Da ima najmanje 18 godina na dan roka za prijavu,
  • Da ne bude lišena javnih prava,
  • Čak i ako su protekli periodi navedeni u članu 53. turskog krivičnog zakona; krivična dela protiv bezbednosti države, čak i ako su pomilovani ili osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine ili duže za umišljajno počinjeno krivično delo, krivična dela protiv ustavnog poretka i funkcionisanja ovog poretka, pronevere, iznude, davanja mita, krađe, prevare, falsifikovanja, zloupotrebe povjerenje, prevarant Ne biti osuđen za bankrot, namještanje ponuda, namještanje učinka, pranje vrijednosti imovine proistekle iz kriminala ili krijumčarenja,
  • U pogledu vojnog roka za muške kandidate; da ne služi vojnu službu, da je služio aktivnu vojnu službu ili da bude odgođen ili premešten u rezervni razred,
  • Nema duševne bolesti koje ga mogu sprečavati u neprekidnom obavljanju dužnosti,

NAČIN I MJESTO PRIMJENE

1- Prijave se primaju elektronskim putem u roku od 15 (petnaest) dana (do kraja radnog vremena posljednjeg dana) od dana objavljivanja ovog oglasa u Službenom listu.

2-Kandidati koji žele da se prijave moraju se prijaviti putem e-Government Generalne direkcije državnih pozorišta Career Gate-Public Recruitment ili Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr). Lične prijave neće biti prihvaćene, a prijave poslate poštom ili na drugi način neće biti prihvaćene.

3-Kandidati koji su diplomirali na obrazovnim institucijama u inostranstvu ili u Turskoj i imaju ekvivalent u pogledu obrazovnog statusa koji se traži u ovom oglasu moraju učitati svoje dokumente koji pokazuju ekvivalentnost u pdf formatu u polje "Ekvivalentni certifikat" pod karticom "Drugi dokumenti" tokom aplikacija.

4- Budući da će kandidati KPSS rezultat, obrazovanje, odjel koji su završili, vojna služba, kazneni dosije i informacije o identitetu dobiti putem web servisa relevantnih institucija putem e-Uprave, ova dokumenta se neće tražiti od kandidata na adresi fazi prijave. Kandidati koji imaju greške/nepotpune informacije u navedenim podacima kandidata ili čije informacije ne dolaze iz sistema treba da izvrše potrebna ažuriranja/ispravke od relevantnih institucija prije prijave, a oni čiji podaci o diplomiranju ne dolaze automatski trebaju predati svoju diplomu potrebno je preuzeti dokumente u pdf formatu u odjeljak "Svjedočanstvo o diplomi" na kartici "Ostali dokumenti".

5-Da bi kandidati kojima je raskinut ugovor ili ugovor jednostrano raskinuli od strane njihovih institucija dok rade na ugovorenim kadrovskim (4/B) pozicijama u javnim ustanovama i organizacijama, potvrde da su odradili jednogodišnje čekanje periodu, moraju dostaviti odobreni servisni dokument dobijen od svojih bivših institucija, u pdf formatu, prilikom prijave. Moraju biti postavljeni u polje "4/B Servisni dokument" pod karticom "".

6-Kandidati moraju učitati dokument Izjave o usluzi, koji će dobiti od e-Uprave koristeći SSI registraciju i izjavu o usluzi/kreirati opciju dokumenta sa bar kodom, u pdf formatu, u polje "SGK Izjava o usluzi" pod "Ostali dokumenti " kartica tokom aplikacije.

7-Kandidati koji se prijavljuju za radna mjesta službenika za zaštitu i sigurnost; "KGG dokument o identitetu i visini/težini" u pdf formatu pod karticom "Drugi dokumenti" tokom prijave, koji prikazuje lične karte privatnog zaštitara i status visine/težine naveden u Posebnim uslovima potrebnim za kandidate, tako da obje strane su vidljivi. moraju biti učitani u polje.

8-Svaka prijava koja ne prikazuje "Vaša transakcija je uspješno završena..." na Career Gate-Public Recruitment Platform neće biti razmatrana. Stoga kandidati treba da provjere da li je proces prijave završen.

9-Nakon što je proces prijave završen, kandidati treba da provjere da li je njihova prijava završena na ekranu "Moje prijave". Bilo koja aplikacija koja ne prikazuje "Aplikacija je primljena" na ekranu "Moje aplikacije" neće biti ocijenjena.

10-Aplikanti su odgovorni da proces prijave bude bez grešaka, potpun i u skladu sa pitanjima navedenim u ovom oglasu, kao i da otpreme potrebne dokumente u sistem u fazi prijave. Kandidati koji se ne budu pridržavali ovih pitanja neće moći tražiti nikakva prava.

11- Ukoliko se utvrdi da kandidati za zapošljavanje na osnovu ugovora ne ispunjavaju uslove navedene u ovom oglasu i relevantnim zakonima, njihove prijave neće biti ocjenjivane. Osim toga, ugovori onih za koje se utvrdi da ne ispunjavaju uslove za prijavu biće raskinuti bez naknade i obavještenja.

Günceleme: 16/01/2023 10:50

Slični oglasi

Budite prvi koji će komentirati

Komentari