Most, autoput, SSI dug, porezne kazne su izbrisani ili je došlo do restrukturiranja dugova?

Kopru Otoyol SGK Kazne za porez na dug su obrisane ili je dug restrukturiran?
Most, autoput, SSI dug, porezne kazne su izbrisani, jesu li došli restrukturirani dugovi?

Paket restrukturiranja duga za 2023. najavio je predsjednik Recep Tayyip Erdogan nakon sjednice Vlade održane u predsjedničkom kompleksu. To donosi olakšanje plaćanja dugova građana i privrede prema državi i otpis nekih dugova. Uz konfiguracijski paket, neke kazne su bile amnestija. Dok su bile na dnevnom redu stavke paketa restrukturiranja duga za 2023. godinu, tražen je odgovor na pitanje da li su dugovi SSI, porezi, zatezni dugovi izbrisani. Lista izbrisanih dugova se pretražuje u pretraživaču. Poreska amnestija će biti na dnevnom redu za građane koji imaju dugovanja koja ne prelaze 2 hiljade lira po svim naslovima kao što su porez, penal i kamate.

Predsjednik Recep Tayyip Erdogan je rekao: „Pripremamo prijedlog zakona kojim se restrukturiraju javna potraživanja naših institucija kao što su poreske uprave, carinske uprave, Zavod za socijalno osiguranje, općine, posebne pokrajinske uprave, odjeli za praćenje i koordinaciju ulaganja. Ovim prijedlogom ukidamo penale dugova naših građana i preduzeća prema našim javnim ustanovama i organizacijama, posebno poreske i premijske obaveze. Aranžmanom koji ćemo sklopiti pružamo mogućnost da se sva ova dugovanja ažuriraju po određenoj stopi i da se isplaćuju u ratama. Budući da će poreski i premijski dosijei tuženog biti u ovom okviru, dajemo stranama mogućnost da okončaju sporove. Uz ponudu obezbjeđujemo i povećanje baze i ispravku poslovne evidencije.

Kao što je poznato, zaustavili smo povećanje dugova po kreditima za visoko obrazovanje u zavisnosti od indeksa. Sad, što su naši mladi više kredita uzeli, vraćaju samo taj iznos. U prošlosti smo brisali i dugove koji su nastali indeksom. Ovim aranžmanom omogućavamo restrukturiranje dugova osim indeksa i njihovo plaćanje u ratama. Svim korisnicima želimo sveobuhvatan prijedlog implementacije i konfiguracije.”

Navodeći da "želi dati dobre vijesti građanima koji imaju izvršni dug", predsjednik Erdogan je podsjetio da je već donesena uredba o likvidaciji izvršnih dugova koji ne prelaze 2 hiljade lira i da se okonča njihovo praćenje.

Predsjednik Erdoğan je rekao: „Sada primjenjujemo istu praksu za naše građane koji našim poreznim upravama duguju najviše 2 hiljade lira u svim temama kao što su porezi, kazne i kamate. Odustajemo od naplate penala za dugove koji ne prelaze 31 hiljade lira prije 2022. decembra 2. godine i plaćaju se poreznim upravama samo jednokratno. Želim da ova aplikacija, čije će detalje objaviti Ministarstvo trezora i finansija, bude od koristi našim građanima koji neće biti predmet praćenja zbog dugovanja prema poreznoj upravi.” rekao je.

Ističući da je glavna svrha donesenih propisa spriječiti sukobe države i građana oko malih stvari, predsjednik Erdoğan je rekao: „Kako se turski resursi, bogatstvo nacije i prihodi države povećavaju, mi ćemo nastaviti da iskoristite priliku koja se ukaže za mir i dobrobit svih 85 miliona ljudi.” on je rekao.

Skoro 2 i po miliona kaznenih poena vozača je izbrisano

Uz napomenu da želi podijeliti i dobre vijesti o saobraćajnim kaznama, predsjednik Erdogan je rekao da je putna infrastruktura Turske osposobljena za brzo, udobno i sigurno putovanje sa podijeljenim putevima, autoputevima, mostovima i tunelima, te da je u posljednjih 5 godina , posebno u saobraćajnim nesrećama sa smrtnim ishodom, to je skoro polovina, rekao je da je prepolovljena.

Predsjednik Erdoğan je naveo da je zbog povećanog izvoza i vitalnosti na domaćem tržištu tokom epidemijskog perioda Turske došlo do veće aktivnosti u komercijalnim plovidbama na putevima, dodajući da je povećano korištenje individualnih i komercijalnih puteva, uprkos svim preduzete mere, izazvale su ozbiljna povećanja kaznenih poena vozača zbog kršenja pravila.

Günceleme: 24/01/2023 13:28

Slični oglasi

Budite prvi koji će komentirati

Komentari