Ministarstvo unutrašnjih poslova zaposliti 300 pokrajinskih pomoćnika stručnjaka za planiranje

Ministarstvo unutrašnjih poslova da regrutuje ugovorno osoblje
Ministarstvo unutrašnjih poslova

U pokrajinskoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova, u Ankari će od 300. februara do 27. marta 17. godine biti održan prijemni (usmeni) ispit za zapošljavanje 2023 pokrajinskih pomoćnika specijalista za planiranje koji su upražnjeni iz klase opštih administrativnih usluga, traženi fakultet/departman, tip bodova KPSS-a i raspodela kvota dati su u tabeli ispod (Aneks-1).

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

Zapošljava se pomoćnik stručnjaka za pokrajinsko planiranje Ministarstva unutrašnjih poslova

USLOVI PRIJAVE
1- Ispunjavanje uslova navedenih u paragrafu (A) člana 657 Zakona o državnim službenicima br. 48,

2 – da ima završen jedan od smerova na zahtev našeg Ministarstva ili neke od obrazovnih institucija u zemlji ili inostranstvu čiju ekvivalentnost prihvata Savet za visoko obrazovanje,

3- da su mlađi od trideset pet godina na dan prvog januara godine u kojoj se održava prijemni (usmeni) ispit (rođeni nakon 01.),

4- Da ste dobili KPSS rezultat od najmanje 2021 ili više od tipova bodova koje zahteva naše Ministarstvo na ispitu za izbor javnog osoblja (KPSS) za godine 2022-70,

5- Počevši od kandidata sa najvećim rezultatom KPSS-a, da bude među kandidatima najviše četiri puta više od broja objavljenih pozicija prema željenom odeljenju i vrsti bodova. (na prijemni (usmeni) ispit se polažu i ostali kandidati sa istim rezultatom kao i posljednji kandidat u rang listi)

PRIJAVNI OBRAZAC I ISTORIJA
1-Aplikacije; To će biti urađeno lozinkom za e-Upravu. Dakle, kandidati http://www.turkiye.gov.tr Mora imati račun. Da bi mogli koristiti predmetni račun, kandidati moraju dobiti lozinku e-uprave. Kaverdati će omotnicu koja sadrži lozinku e-uprave moći dobiti podnošenjem lične karte sa svojim TR ID brojem na ličnu prijavu od PTT Centralnih direkcija.

2-Aplikacije; U periodu od 30. januara do 3. februara 2023. godine naše Ministarstvo http://www.icisleri.gov.tr Primaće se elektronskim putem putem e-Uprave putem linka "Uređivanje podataka o profilu kandidata i prijava ispita" u Ministarstvu unutrašnjih poslova, koji će biti objavljen u odeljku "Objave" na sajtu.

3- S obzirom da se prijave primaju elektronski, prijave putem pošte ili lično neće se primati.

4-Kada se pristupi linku "Uređivanje informacija o profilu kandidata Ministarstva unutrašnjih poslova i prijava za ispit" putem e-Devleta, automatski se prikazuju informacije o identitetu, obrazovanju, služenju vojnog roka i YDS. Kandidati sa nedostajućim ili netačnim podacima o profilu moraju se obratiti nadležnim institucijama i izvršiti potrebne ispravke.

5-Kandidati koji će se prijaviti sa podacima o završenom visokom obrazovanju; Informacije o obrazovanju dolaze automatski od visokoškolske ustanove putem e-Uprave. Kandidati koji imaju greške/nepotpunosti u svojim informacijama ili koji ne dobiju informacije o diplomiranju od Visokoškolske ustanove dužni su da svoje podatke ažuriraju putem YÖKSİS-a tako što će kontaktirati relevantne jedinice univerziteta na kojem su diplomirali kako bi izvršili dopune/ispravke. U suprotnom, kandidati u ovoj situaciji neće se moći prijaviti na ispit.

6-Kandidati koji su diplomirali na obrazovnim ustanovama u zemlji ili inostranstvu i imaju ekvivalent u pogledu obrazovnog statusa koji se traže u ovom oglasu treba da unesu svoje dokumente o ekvivalentnosti na ispitni modul u pdf ili jpeg formatu umjesto diplome ili diplome.

7-Informacije o služenju vojnog roka muških kandidata automatski dolaze iz Ministarstva narodne odbrane, a kandidati sa greškama u podacima dužni su označiti odgovarajući kvadratić i ručno unijeti svoje trenutne podatke, te učitati svoje dokumente o vojnom statusu u pdf ili jpeg formatu na ispitni modul.

Kandidati čije se fotografije ne pojavljuju automatski na stranici "Lični podaci" aplikacije koja je otvorena putem linka "Uređivanje podataka o profilu kandidata i prijava za ispit" na 8-E–Devletu, mogu se pronaći na "Lična karta" web stranicu Generalne direkcije za kadrove našeg Ministarstva, icisleri.gov.tr/personel Obavezno je postaviti fotografiju (600×800, rezolucija 300 dpi) na ispitni modul u pdf ili jpeg formatu, koja je snimljena u skladu sa specifikacije u odjeljku “Standardi za fotografije koji se koriste u ličnim kartama osoblja” na kartici “Kartica”.

9-Kandidati koji su popunili svoju prijavu i sigurni su da su njihovi podaci tačni, moraju kliknuti na dugme "Završi prijavu". U suprotnom, prijave kandidata koji ne obave ovaj proces neće biti evidentirani u sistemu, a kandidati u ovoj situaciji neće moći ostvariti nikakva prava.

10- Obzirom da se prijave završavaju 03. februara 2023. u 17:00, modul će biti zatvoren i potrebno je kliknuti na dugme „Završi moju prijavu“. U suprotnom, prijave kandidata koji ne obave ovaj proces neće biti evidentirani u sistemu, a kandidati u ovoj situaciji neće moći ostvariti nikakva prava.

11- Kandidati koji shvate da nedostaju njihovi podaci ili imaju greške između datuma prijave, ili koji žele promijeniti svoje preferencije, treba da ponište svoje prijave klikom na dugme "Otkaži prijavu". Prijavljena prijava kandidata koji poništi prijavu u sistemu biće izbrisana. Kandidati moraju obnoviti svoje prijave ponovnim klikom na dugme "Prijavi se". Kandidati koji obnove svoju prijavu moraju završiti ovaj proces prije 03:2023 17. februara 00. i kliknuti na dugme "Završi moju prijavu". U suprotnom, prijave kandidata koji ne obave ovaj proces neće biti evidentirani u sistemu, a kandidati u ovoj situaciji neće moći ostvariti nikakva prava.

12- Nakon što kandidati popune svoje prijave, kliknite na dugme "Završi moju prijavu" i sačuvajte svoju prijavu u modulu "Vaša prijava je završena." na ekranu će se pojaviti upozorenje i oni će moći da odštampaju obrazac zahteva za posao sa kartice "Moje aplikacije".

13- Podnosioci prijave su odgovorni da proces prijave bude bez grešaka, potpun i u skladu sa pitanjima navedenim u ovom oglasu i učitavanje potrebnih dokumenata u modul. Kandidati koji se ne budu pridržavali ovih pitanja neće moći tražiti nikakva prava.

14- Prijave koje nisu uredno i/ili nepodnesene na vrijeme, te nedostaju ili neispravne prijave za ispit neće biti prihvaćene.

Günceleme: 13/01/2023 12:48

Slični oglasi

Budite prvi koji će komentirati

Komentari