TÜRASAŞ će zaposliti 1 radnika sa invaliditetom

TURASAS će regrutovati invalide rada
TÜRASAŞ

Turska Rail System Vehicles Industry Inc. Radnici sa invaliditetom će biti angažovani da budu zaposleni u našoj regionalnoj direkciji Sakarya koja je pridružena Generalnoj direkciji, da se zapošljavaju sa ugovorom o radu na neodređeno vreme u skladu sa Zakonom o radu br.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

POSEBNI USLOVI

1) da nije primio starosnu, starosnu ili invalidsku penziju od bilo koje ustanove socijalnog osiguranja,

2) Da ima više od 18 godina, a ne više od 35 godina na dan objavljivanja

3) nema veze sa služenjem vojne službe (izvršeno, odloženo ili oslobođeno),

4) Nabavke će se vršiti na pokrajinskom/okružnom nivou u vrstama usluga/profesija koje zahtevaju regionalne direkcije koje su povezane sa našom Generalnom direkcijom. U prijavama će se uzeti u obzir adrese osoba registrovanih u sistemu za registraciju stanovništva na bazi adresa.

5) da imaju nivo obrazovanja i dokumente navedene u posebnim uslovima na dan objavljivanja oglasa,

6) Kandidati koji nemaju kvalifikacije potrebne za imenovanje kao rezultat raspoređivanja i oni koji su dali lažne, obmanjujuće ili lažne izjave i koji su stavljeni u svoje preferencije neće biti imenovani. Čak i ako se to uradi, proces dodjele će biti otkazan. Kandidati koji blagovremeno ne dostave traženu dokumentaciju, iako ispunjavaju kvalifikacije i uslove za radna mjesta na koja se nalaze, neće biti imenovani.

7) Probni rok radnicima koji se primaju je 4 mjeseca, a onima koji ne uspiju u probnom roku otkazuje se ugovor o radu bez naknade bez čekanja na obavještenje.

NAČIN PRIJAVE, MESTO I DATUM, PRIJAVA DOKUMENTA

1. Prijave će se podnositi online putem web stranice Turske agencije za zapošljavanje (İŞKUR) između 08.06.2022. i 14.06.2022. (Prijave poslate lično, poštom ili e-mailom neće biti prihvaćene)

2. Svaki kandidat će se moći prijaviti za samo jedno radno mjesto i zanimanje sa liste objavljene na web stranici İŞKUR.

3. Radnici koji će biti angažovani za tražene vrste usluga određuju se javnobilježničkim izvlačenjem i usmenim ispitom. Broj slobodnih radnih mjesta (broj raspisanih pozicija) kao i prvobitni i zamjenski kandidati će se odrediti žrijebom koji će se održati u prisustvu notara među svim prijavljenim, uključujući i one prioritetne, koje İŞKUR obavijesti i poštuju uslove zahtjeva, a kandidati koji na vrijeme dostave traženu dokumentaciju će pristupiti usmenom ispitu.

4. Notarsko izvlačenje ždrijeba će se održati u našoj regionalnoj direkciji Sakarya 23.06.2022. Vrijeme izvlačenja bit će naknadno objavljeno na web stranici Ustanove. (Učestvovanje u izvlačenju lutrije nije obavezno)

5. Vrijeme izvlačenja i ostale objave bit će objavljene na turasas.gov.tr ​​i kandidati neće biti obavješteni u pisanoj formi.

6. U slučaju promjene datuma i mjesta izvlačenja, biće objavljeno na turasas.gov.tr.

7. Pravo na imenovanje kazanArhivska istraživanja će se vršiti u skladu sa „Zakonom o sigurnosnim istraživanjima i arhivskim istraživanjima“ br. 7315.
8. Lice čije je ime izvučeno kao rezultat lutrije i ima pravo da bude imenovano kazanDokumentacija koja se traži od kandidata, mjesto i datum dostave dokumenata i druga pitanja biće objavljeni na turasas.gov.tr/.

Slični oglasi

Budite prvi koji će komentirati

Komentari