TÜRASAŞ će zaposliti 3 bivša osuđena radnika

TURASAS će regrutovati invalide rada
TÜRASAŞ

Turska Rail System Vehicles Industry Inc. Procedura koja se primjenjuje pri zapošljavanju bivših osuđenika ili osoba koje imaju koristi od borbe protiv terorizma kao radnika, da se zapošljavaju u regionalnim direkcijama Sakarya i Sivas pridruženim Generalnoj direkciji, da se zapošljavaju preko Turske agencije za zapošljavanje (İŞKUR) sa ugovor o radu na neodređeno vrijeme prema Zakonu o radu br. 4857, te javnim ustanovama i organizacijama.U skladu sa odredbama Pravilnika o principima, biće primljeni bivši osuđenici.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

POSEBNI USLOVI

1) da nije primio starosnu, starosnu ili invalidsku penziju od bilo koje ustanove socijalnog osiguranja,

2) Da ima više od 18 godina, a ne više od 35 godina na dan objavljivanja

3) nema veze sa služenjem vojne službe (izvršeno, odloženo ili oslobođeno),

4) Nabavke će se vršiti na pokrajinskom/okružnom nivou u vrstama usluga/profesija koje zahtevaju regionalne direkcije koje su povezane sa našom Generalnom direkcijom. U prijavama će se uzeti u obzir adrese osoba registrovanih u sistemu za registraciju stanovništva na bazi adresa.

5) da imaju nivo obrazovanja i dokumente navedene u posebnim uslovima na dan objavljivanja oglasa,

6) Kandidati koji nemaju kvalifikacije potrebne za imenovanje kao rezultat raspoređivanja i oni koji su dali lažne, obmanjujuće ili lažne izjave i koji su stavljeni u svoje preferencije neće biti imenovani. Čak i ako se to uradi, proces dodjele će biti otkazan. Kandidati koji blagovremeno ne dostave traženu dokumentaciju, iako ispunjavaju kvalifikacije i uslove za radna mjesta na koja se nalaze, neće biti imenovani.

7) Probni rok radnicima koji se primaju je 4 mjeseca, a onima koji ne uspiju u probnom roku otkazuje se ugovor o radu bez naknade bez čekanja na obavještenje.

NAČIN PRIJAVE, MESTO I DATUM, PRIJAVA DOKUMENTA

1. Prijave će se podnositi online putem web stranice Turske agencije za zapošljavanje (İŞKUR) između 08.06.2022. i 14.06.2022. (Prijave poslate lično, poštom ili e-mailom neće biti prihvaćene)

2. Svaki kandidat će se moći prijaviti za samo jedno radno mjesto i zanimanje sa liste objavljene na web stranici İŞKUR.

3. Radnici koji će biti angažovani za tražene vrste usluga određuju se javnobilježničkim izvlačenjem i usmenim ispitom. Broj slobodnih radnih mjesta (broj raspisanih pozicija) kao i prvobitni i zamjenski kandidati će se odrediti žrijebom koji će se održati u prisustvu notara među svim prijavljenim, uključujući i one prioritetne, koje İŞKUR obavijesti i poštuju uslove zahtjeva, a kandidati koji na vrijeme dostave traženu dokumentaciju će pristupiti usmenom ispitu.

4. Notarsko izvlačenje ždrijeba će se održati u našoj regionalnoj direkciji Sakarya 23.06.2022. (Učestvovanje u izvlačenju lutrije nije obavezno)

5. Vrijeme izvlačenja i ostale objave bit će objavljene na turasas.gov.tr ​​i kandidati neće biti obavješteni u pisanoj formi.

6. U slučaju promjene datuma i mjesta izvlačenja, biće objavljeno na turasas.gov.tr.

7. Pravo na imenovanje kazanArhivska istraživanja će se vršiti u skladu sa „Zakonom o sigurnosnim istraživanjima i arhivskim istraživanjima“ br. 7315.

8. Lice čije je ime izvučeno kao rezultat lutrije i ima pravo da bude imenovano kazanDokumenti koji se traže od kandidata, mjesto i datumi dostave dokumenata i druga pitanja biće objavljeni na turasas.gov.tr.

Slični oglasi

Budite prvi koji će komentirati

Komentari