Ministarstvo kulture i turizma regrutovaće 167 ugovorenih kadrova

Ministarstvo kulture i turizma napraviti će inspektore
Ministarstvo kulture i turizma napraviti će inspektore

Aneks 657 Načela o zapošljavanju ugovorenog osoblja, koji je stupio na snagu Odlukom Vijeća ministara od 4. godine i broj 06/06, u skladu sa stavom (B) člana 1978. Zakona o državnim službenicima broj 7 u pokrajinskim organizacionim jedinicama Ministarstva kulture i turizma. Na osnovu rangiranja KPSS (B) grupe za 15754. godinu, 2 zaposlenih u kancelariji, 2020 vrtlara i 96 čistača biće angažovano bez pismenog i usmenog ispita za biti zaposlen u skladu sa stavom (b) svog člana.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

OPŠTI USLOVI
Traže se kvalifikacije koje se traže od kandidata, opšti uslovi iz člana 657. Zakona br. 48 i posebni uslovi navedeni za raspisano upražnjeno radno mesto:

1. biti turski državljanin,

2. Da su navršili 18 godina na dan roka za prijavu,

3. Da ne bude lišena javnih prava,

4. Čak i ako su protekli periodi navedeni u članu 53. turskog krivičnog zakona; krivična dela protiv bezbednosti države, krivična dela protiv ustavnog poretka i funkcionisanja ovog poretka, pronevera, iznuda, mito, krađa, prevara, falsifikovanje, zloupotreba poverenja, prevara Da ne bude osuđen za stečaj, nameštanje ponuda, nameštanje poslova , pranje vrijednosti imovine proistekle iz kriminala ili krijumčarenja,

5. U pogledu vojnog roka za muške kandidate; da ne služi vojnu službu, da je služio aktivnu vojnu službu ili da bude odgođen ili premešten u rezervni razred,

6. Nema mentalnih bolesti koje bi ga mogle spriječiti u kontinuiranom obavljanju svoje dužnosti.

NAČIN I MJESTO PRIMJENE
1. Prijave će se primati elektronski između 22-/06. Kandidati koji žele da se prijave trebaju se prijaviti putem Career Gatea, alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr.

2. Prijave kandidata za koje se utvrdi da ne ispunjavaju nijedan od traženih uslova neće se ocjenjivati.

3. Kandidati će moći da se prijave za poziciju samo na osnovu jedne pokrajine i svog obrazovnog statusa, a prijave za više od jedne pokrajine ili kvalifikacije (studija, pozicija) neće biti prihvaćene jer će učestvovati u rangiranju za provinciji koju preferiraju.

4. Kandidati će moći vidjeti informacije o zapošljavanju na web stranici našeg Ministarstva i na Career Gateu.

Slični oglasi

Budite prvi koji će komentirati

Komentari