'Strateški plan' za usmjeravanje energetskog sektora iz MUSIAD-a

Strateški plan za usmjeravanje energetskog sektora iz MUSIAD-a
'Strateški plan' za usmjeravanje energetskog sektora iz MUSIAD-a

U sjedištu MUSIAD-a održan je Međunarodni energetski samit MUSIAD-a uz učešće ministra energetike i prirodnih resursa Fatiha Dönmeza. Govoreći na događaju, predsjednik MUSIAD-a Mahmut Asmalı najavio je energetsku strategiju MUSIAD-a. U svom govoru naglašavajući važnost nezavisne i nacionalne energije, predsjednik Asmalı je rekao: "Turska je na putu da postane važan energetski centar sa svojom jedinstvenom geopolitičkom pozicijom u svijetu i novom energetskom politikom koja se provodi."

Nezavisno udruženje industrijalaca i privrednika (MUSIAD) organiziralo je Međunarodni energetski samit na kojem je učestvovao ministar energetike i prirodnih resursa Fatih Dönmez. U programu održanom u sjedištu MUSIAD-a, čiji je domaćin bio predsjednik MUSIAD-a Mahmut Asmalı, predsjednik Međunarodne energetske agencije (IEA) dr. Fatih Birol, stalni predstavnik Turske pri OECD-u prof. dr. Kerem Alkin, predsjednik Međunarodne agencije za obnovljivu energiju (IRENA) Francesco La Camera napravio je evaluacije. Na događaju, generalni sekretar MUSIAD-a dr. Moderira Cihad Terizoğlu, Udruženje energetskih kompanija mediteranskih zemalja (OME) Direktor za naftu i plin doc. dr. Sohbet Karbuz, potpredsjednik Regulatornog tijela za nuklearnu energiju, dr. Održan panel “Nove energetske politike: 4-2023” uz učešće Oğuz Cana, predsjednika MÜSİAD-a 2053. mandata i predsjednika Udruženja industrijalaca i privrednika opreme za prirodni gas (DOSİDER) Ömera Cihad Vardana. Nakon panela, na kojem se razgovaralo o energetskim politikama budućnosti, pod moderacijom Bülenta Şena, šefa grupe arhitekata i inženjera, uz učešće predsjednika Odbora za energetiku i životnu sredinu MUSIAD-a Altuğ Karataşa, generalnog direktora Eksim Holdinga Sabahattina Era i OECD stalni predstavnik energetski konsultant Barış Şanlı za investicije.

MUSIAD je svojom energetskom strategijom odredio 3 osnovna principa

Predsjedavajući Mahmut Asmalı je, podijelivši sa učesnicima Međunarodnog energetskog samita MUSIAD „Energetsku strategiju MUSIAD“, istakao da je nezavisnost u energetici moguća razvojem domaćih i nacionalnih energetskih resursa. Predsjednik Asmalı je naveo da su u okviru energetske strategije MUSIAD utvrđena 3 osnovna principa; On je rekao da se u tom kontekstu planira domaća, efikasna i tehnološki orijentisana proizvodnja i potrošnja energije, izgradnja turske energetske industrije i nezavisnog, pouzdanog proizvodnog puta Turska perspektiva u energetici.

Predsjednik Asmalı je u svojoj ocjeni dao sljedeće izjave: „MÜSİAD, koji je krenuo sa snom o ekonomski aktivnoj i cijenjenoj Turskoj u svijetu, ima za cilj smanjiti upotrebu tradicionalnih energetskih resursa, proširiti obnovljive i čiste izvore energije, te povećanje energetske efikasnosti, u saradnji sa Sektorskim odborom za energetiku i životnu sredinu. Na samitu MUSIAD Visioner21 pozvali smo poslovni svijet na sveobuhvatnu borbu s klimatskom krizom, posebno uz moto 'Učinite razliku od klime'. Vjerujemo da će Klimatski manifest od 10 stavki koji smo objavili stvoriti drugačiju svijest o pitanjima kao što su održiva obnovljiva energija, projekcija zelenih goriva, kružna ekonomija, digitalizacija energije i nulta proizvodnja energije. Radimo u saradnji i velikoj sinergiji sa našim Ministarstvom energetike i prirodnih resursa, našim nevladinim organizacijama koje razvijaju različite projekte u ovoj oblasti i našim energetski orijentisanim kompanijama. Turska je na putu da postane važan energetski centar sa svojom jedinstvenom geopolitičkom pozicijom u svijetu i novom energetskom politikom koja se provodi.”

“strateški plan” iz MUSIAD-a koji će promijeniti dinamiku u energetici

Navodeći da je kao MUSIAD, pripremljen strateški plan od 11 tačaka u okviru osnovnih principa utvrđenih u oblasti energetike, predsjednik MUSIAD-a Mahmut Asmalı rekao je da se novom mapom puta, koja je pripremljena, želi dotaknuti energetsku dinamiku sa vodeća vizija u oblikovanju energetskih politika budućnosti.

Predsjednik Asmalı je naveo stavke Strateškog plana MUSIAD-a kako slijedi:

1- Udio obnovljive energije u proizvodnji električne energije treba povećati na 2050 posto do 75. godine, a naš udio u svjetskoj obnovljivoj energiji treba povećati na 3 posto. Birokratiju pojedinačnih investicija u obnovljive izvore energije treba spustiti na nulu.

2-Energetska efikasnost je domaći i nacionalni izvor energije. Modelom 10-20-40 trebalo bi proglasiti nacionalnu mobilizaciju energetske efikasnosti obezbjeđivanjem 10 milijardi dolara finansiranja za investicije u energetsku efikasnost u narednih 20 godina i postavljanjem cilja od 40 milijardi dolara smanjenja energetske efikasnosti i uvozne energije.

3- Iako svim silama podržavamo aktivnosti istraživanja nafte i prirodnog plina, predlažemo da prirodni plin i nuklearna energija budu prevedeni u status zelenog goriva u okviru ciljeva klimatskih promjena. U tom kontekstu treba naglasiti proizvodnju obnovljivih i niskougljičnih plinova i poticati razvoj domaćih tehnologija.

4- Kako bismo postigli naše ciljeve emisije stakleničkih plinova i povećali našu neovisnost u energetici, zahtijevamo da se udio nuklearne energije u ukupnoj proizvodnji električne energije poveća na 20 posto za 20 godina.

5-Zahtijevamo stvaranje strategije energetske industrije koja će podržati našu domaću i nacionalnu energetsku politiku. Nadamo se da ćemo se fokusirati na razvoj domaćih energetskih tehnologija uz saradnju javnosti, univerziteta i industrije. Turska može biti dobavljač broj jedan u EU, koji postavlja cilj čiste energije u proizvodnji opreme za obnovljivu energiju. MUSIAD teži da učestvuje u ovom potezu sa svojim članovima. U tom kontekstu, sa ponosom želim da konstatujem da je doneta odluka o ulaganju u proizvodnju fotonaponskih panela sa članovima MÜSİAD-a.

6-Zahtijevamo da se pokrene nacionalni potez vodonika, koji će moći da izvozi 20 milijardi dolara godišnje za 5 godina, i da se stvori okruženje pogodno za ulaganja u Turskoj za domaći i strani kapital.

7-Turska u centru tri kontinenta; Očekujemo nastavak volje da se garantuje povećana potražnja za energijom i ojača svoju poziciju stabilnog snabdjevača energijom, uz slogan 'Svjetski energetski pojas Turske' povećanjem naftovoda i gasovoda koji prolaze kroz njenu teritoriju.

8-Energija; To se može pretvoriti u stavku prihoda, a ne u trošak za Tursku. Za ovu transformaciju potrebna je mlada, kvalifikovana radna snaga. Uz posao koji treba obaviti, Turska bi trebala pokrenuti potez energetskog zapošljavanja koji će osigurati 10 hiljada novih radnih mjesta za energetsku transformaciju za 200 godina.

9-Tražimo stvaranje zakonodavne infrastrukture koja će za 7 godina dostići 10 milijardi dolara uštede energije godišnje uz transformaciju postojećeg građevinskog fonda i mobilizaciju finansirane domaće proizvodnje izolacije. Ovom politikom ostvariće se uštede energije, domaća proizvodnja, privredni oživljavanje i zapošljavanje. Ovo je takođe važan faktor u smanjenju inostrane zavisnosti od energije.

10- Zajedno sa našim domaćim automobilom TOGG treba sprovesti studije za obezbeđivanje potrebne energije za električna vozila iz distribuirane energije i obnovljive energije. U tom kontekstu, povećanje podsticaja i podrške tehnologijama skladištenja je važno za ovu transformaciju.

11- Održivo snabdevanje i sigurnost kritičnih minerala, što je najvažnija potreba za transformaciju energije, jedna je od naših glavnih stavki za transformaciju.

Zemlja koja je energetski samodovoljna: Turska

Govoreći na programu Međunarodnog energetskog samita MUSIAD-a, predsjednik Odbora za energetiku i životnu sredinu MUSIAD-a Altuğ Karataş rekao je da je njihov cilj da doprinesu cilju Turske, samodovoljne zemlje u energetici, u okviru utvrđenog plana.

Altuğ Karataş, predsjedavajući Odbora za energetiku i životnu sredinu MUSIAD-a, nastavio je svoje riječi na sljedeći način: „Sa našom energetskom strategijom MUSIAD-a koju je objavio naš predsjedavajući Mahmut Asmalı, jasno otkrivamo naše stavove o budućoj energiji Turske. Energija je život, ona je najvažnija potreba industrijskog i tehnološkog doba. Turska je jedna od zemalja koje su najmanje pogođene energetskim krizama u mnogim dijelovima svijeta, a ima znanje, iskustvo i iskustvo da svojom strateškom lokacijom ovu krizu pretvori u priliku. Vidimo početak velike transformacije u energiji. Naravno, biće onih koji idu u korak sa ovom transformacijom i onih koji ne mogu. Vjerujemo da ova transformacija pruža velike mogućnosti za Tursku i da je energija ključ od proizvodnje do zapošljavanja. Kao poslovni svijet, želimo ulagati u budućnost energetike. Od zemlje kojoj su stranci potrebni čak i za vađenje energetskih resursa, postali smo država koja stvara vlastite kompanije, obučava svoje inženjere i obavlja svoju djelatnost vlastitim brodovima. Sada proizvodimo vlastitu čistu energiju. I u tom okviru moramo nastaviti naše neophodne napore u cilju 'Energetski samodovoljne zemlje: Turska', tako što ćemo sve ove tehnologije dobiti sa našom domaćom i domaćom industrijom, u našem budućem planu.”

Slični oglasi

Budite prvi koji će komentirati

Komentari