Koliki je doprinos računa Ziraat banke za miraz? Ko može otvoriti račun za miraz u Ziraat banci?

Koliki je udio doprinosa na računu miraza Ziraat banke
Koliko iznosi doprinos računa Ziraat banke u miraz Udio Ko može otvoriti račun za miraz u Ziraat banci

Račun miraza u Ziraat banci ima pravo na državnu subvenciju, pod uslovom da imaju minimalno 3 godine štednje za sklapanje braka, ostvarivanje prihoda prije braka i sklapanje prvog braka najkasnije do 27. godine života. kazanTo je štedni račun. Dakle, koliko novca Ziraat daje na račun miraza? Kako dobiti bračni kredit Ziraat banke? Ovdje su detalji računa o mirazu Ziraat banke.

Koliki je doprinos Ziraat banke na račun miraza?

Račun miraza je proizvod koji klijentima omogućava dugoročnu štednju povećavajući sklonost štednji i podstiče društvo na štednju dodavanjem državnog doprinosa štednji, pod uslovom da su ispunjeni uslovi. Proizvod, koji će biti otvoren kao kumulativni depozit u našoj banci, može se otvoriti sa minimalnim rokom dospijeća od 3 godine.

Ko može otvoriti račun za miraz u Ziraat banci?

Svi državljani Turske koji su mlađi od 24 godine i nikada nisu bili u braku/ili oni koji potpadaju pod djelokrug člana 5901. Zakona o turskom državljanstvu br. 28 mogu otvoriti račun za miraz u našoj banci.

Kada se plaća državni doprinos Ziraat banke?

Učesnik, koji je bez odlaganja izvršio redovne uplate za minimalno 36 mjeseci, ima pravo na državni doprinos kada stupi u brak prvi put prije nego što navrši 27 godina. U roku od šest mjeseci od dana sklapanja braka, on/ona se prijavljuje našoj Filijali, gdje ima račun za miraz, sa međunarodnom porodičnom potvrdom i dokumentom iz okružnog matičnog ureda da je prvi put u braku. Prijave podnete u toku meseca Banka dostavlja Ministarstvu u roku od deset radnih dana narednog meseca. Nakon odobrenja Ministarstva, iznos zarađenog državnog doprinosa prenosi se na odgovarajući račun.

Kako se izračunava iznos državnog doprinosa Ziraat banke?

U obračunu državnog doprinosa kao osnova se uzima akumulacija na dan sklapanja braka. Državni doprinos se obračunava prema redovnim rokovima uplate učesnika na račun miraza; Državni doprinos, redovni period plaćanja;

  • Za tih 36 do 47 mjeseci to je 20 posto ušteđevine na računu. Međutim, iznos koji treba platiti ne može biti veći od 11.840,63 turske lire.
  • Za tih 48 do 59 mjeseci to je 22 posto ušteđevine na računu. Međutim, iznos koji treba platiti ne može biti veći od 13.662,26 T turskih lira.
  • Za starije od 60 mjeseci to je 25 posto ušteđevine na računu. Međutim, iznos koji treba platiti ne može biti veći od 16.394,72 turske lire.

Može li se dati beskamatni račun za miraz?

Račun miraza se može otvoriti i bez kamate. Na račun se neće obračunavati kamate, samo će se državni doprinos obračunavati na iznos ušteđevine koju ste ostvarili.

Slični oglasi

Budite prvi koji će komentirati

Komentari