Generalna direkcija za upravljanje migracijama regrutuje 60 stalnih radnika

Generalna uprava za imigracionu administraciju
Generalni direktorat za upravljanje migracijama

Javni beležnik među kandidatima koji se prijavljuju preko Turske agencije za zapošljavanje (İŞKUR) u skladu sa Zakonom o radu br. 657 i Uredbom o procedurama i principima za zapošljavanje radnika u javnim ustanovama i organizacijama za zapošljavanje u pokrajinskim organizacionim jedinicama Direkcije upravljanja migracijama u okviru člana 4/D Zakona o državnim službenicima br. 4857, a prema rezultatima usmenog ispita, ukupno 60 stalnih radnika biće primljeno u pokrajine čija je raspodela prikazana u nastavku.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

OPŠTI USLOVI

1- Biti državljanin Republike Turske,

2- Da su navršili 18 godina na dan objavljivanja,

3- Čak i ako su pomilovani, zločini protiv državne sigurnosti, zločini protiv ustavnog poretka i funkcionisanja ovog poretka, zločini protiv nacionalne odbrane, zločini protiv državne tajne i špijunaže, pronevjera, iznuda, primanje mita, krađa, prevara, krivotvorenje, kršenje povjerenja, lažni bankrot Da se ne osuđuje zbog namještanja tendera, namještanja performansi, pranja vrijednosti imovine proistekle iz krivičnog djela ili krijumčarenja,

4- Nema veze sa služenjem vojnog roka na dan objave, (da je obavio, da bude suspendovan ili izuzet),

5- Ne biti lišen javnih prava,

6- Nema zdravstvenih problema koji će ga spriječiti da kontinuirano obavlja svoju dužnost,

7- Da bude pozitivan kao rezultat sigurnosne istrage i istraživanja arhiva,

8- Ne primati starosnu, starosnu ili invalidsku penziju od bilo koje ustanove socijalnog osiguranja,

9- Probni rad radnika koji se primaju u radni odnos je maksimalno dva mjeseca, a onima koji ne budu uspjeli u probnom roku otkazuju se ugovori o radu bez naknade bez obaveštajnog roka.

10- Izvlačenje ždrijeba u prisustvu javnog bilježnika za 4 (četiri) puta veći broj slobodnih radnih mjesta i isti broj zamjenskih kandidata, na osnovu lista koje je dostavila Turska agencija za zapošljavanje (iŞKUR) za gore navedenog stalnog radnika pozicije i uključujući sve kandidate koji ispunjavaju tražene uslove. Prijave će se podnositi samo za jednu pokrajinu. Prijave za više od jedne pokrajine neće biti prihvaćene.

11- Prijave kandidata za koje se kasnije utvrdi da ne ispunjavaju tražene uslove Predsjedništvo će ukinuti u svakoj fazi konkursno-ispitnog procesa. Protiv onih koji daju lažne isprave ili daju izjave, biće poduzeti pravni postupci, ako su obavljene transakcije zapošljavanja, njihove transakcije će biti poništene, a ako im je uprava plaćena, ova naknada će biti nadoknađena zajedno sa zakonskom interes.

OBRAZAC PRIJAVE, MJESTO I DATUM

Prijave će se vršiti putem interneta na web stranici Turske agencije za zapošljavanje (İŞKUR) u periodu od 23. do 05. Prijave dostavljene lično, poštom ili e-mailom neće biti prihvaćene.

Slični oglasi

Budite prvi koji će komentirati

Komentari