Postotak porasta GAU tokena u satima rasta
Ekonomi

Porast GAU tokena premašuje 24% u 148 sata

Funkcionalni token Gamer Arena Utility Token (GAU), koji koristi ERC-20 protokol na Ethereum blockchainu, bio je u porastu kao što se i očekivalo nakon što je objavljeno da će biti uvršten na SushiSwap, jer su počeli testovi za njegovo funkcioniranje. na mreži Avalanche. 24% u 148 sata [Više ...]

DFDS potpisao Plavi ugovor
SEA

DFDS potpisuje Plavi sporazum

U Trstu je potpisan Volonterski sporazum za smanjenje emisije onečišćujućih tvari u zrak s brodova koji pristaju i privezuju u lukama Trst i Monfalcone. Brodovi pristali i usidreni u lukama Trst i Monfalcone 11. maja 2022. [Više ...]

Poređenje ERP softvera
Uvodno pismo

Poređenje ERP softvera

Razmotrene su stvari koje treba znati o SaaS ERP-u i Cloud ERP-u, koji se smatraju važnim izborom u prelasku na sisteme za planiranje resursa preduzeća, te o sličnostima i razlikama ova dva sistema. ERP (Enterprise Resource Planning) sistemi, [Više ...]