Ministarstvo energetike i prirodnih resursa regrutovaće 65 ugovorenih kadrova

Ministarstvo energetike i prirodnih resursa zaposlit će pomoćnike stručnjake
Ministarstvo energetike i prirodnih resursa

10 (deset) ugovorenih službenika za zaštitu i sigurnost, 30 (trideset) ugovorenog pomoćnog osoblja, 5 (pet) tehničara po ugovoru i 20 (dvadeset) ugovorenog kancelarijskog osoblja, koji će biti zaposleni u centralnoj organizaciji Ministarstva energetike i prirodnih resursa (ANKARA ), detaljnije u nastavku, Da bi se zaposlili u okviru izmijenjenog člana 657/B Zakona o državnim službenicima br. 4, član Aneksa 06 pod naslovom "Zahtjevi za ispit" "Načela u vezi sa zapošljavanjem ugovorenog osoblja", koji je stupio na snagu Odlukom Vijeća ministara od 06. godine i broj 1978/7 U skladu sa odredbama podstav (b) prvog stava, biće primljeno 15754 (šezdeset i pet) ugovornog osoblja, na osnovu na rang listi KPSS (B) grupe 2, bez pismenog i/ili usmenog ispita.

Za kandidate koji će se od roka za prijavu prijavljivati ​​za prijem osoblja po ugovoru traže se sljedeće kvalifikacije, posebni i opšti uslovi.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

POTREBNE KVALIFIKACIJE I POSEBNI USLOVI

  • Da diplomira na bilo kojem programu vanrednog obrazovanja na visokoškolskim ustanovama.
  • Da biste imali rezultat od 2020 ili više iz tipa KPSS-P93 na ispitu za izbor javnog osoblja 70,
  • da nisu navršili 18 godina i mlađi od 30 godina na dan roka za prijavu,
  • Da ima uslove iz člana 10. Zakona o privatnim službama obezbeđenja od 06. godine pod brojem 2004,
  • Da ima ličnu kartu naoružanog privatnog zaštitara koja nije istekla do roka za podnošenje zahtjeva,
  • Nemate fizičku ili psihičku bolest ili invaliditet koji može spriječiti ispunjenje zadatka,
  • Da ne bude niži od 170 cm, a razlika između zadnje dvije cifre visine u centimetrima i težine ne smije biti veća od 15, niti manja od 15 (npr. težina kandidata koji je visok 180 cm treba biti 80+15=95 više, 80-15 Ne bi trebalo biti manje od =65.)
  • da nema invaliditet za rad van radnog vremena i vikendom po obavezi,
  • da ne bude u situaciji koja ga sprečava da radi u zatvorenim i otvorenim prostorima u smjenama 7/24 sata,
  • Čak i ako su protekli rokovi navedeni u članu 26. Turskog krivičnog zakona od 9. i broj 2004 ili je odlučeno da se odgodi objava presude;

1) da ne bude osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine ili težu za krivično djelo s umišljajem.

2) Čak i pomilovan, zločini protiv sigurnosti države, ustavnog poretka i funkcionisanja ovog poretka, privatnog života, povjerljivog područja života i seksualnog imuniteta, te krivična djela droga ili stimulansa, pronevjera, iznuda, podmićivanje, krađa, prevara, falsifikovanje, zloupotreba poverenja, da se ne osuđuje za lažni stečaj, nameštanje ponuda, nameštanje izvršenja predstave, pranje imovine stečene kriminalom, krijumčarenje i prostituciju.

3) da nema stalnu istragu ili procesuiranje za zločine protiv ustavnog poretka i funkcionisanja ovog poretka, privatnog života i tajne sfere života, seksualnog imuniteta, droga ili stimulansa.

NAČIN PRIMJENE I TRAJANJE

4.1. Kandidati; Prijave će se vršiti elektronski putem e-Uprave u Ministarstvu energetike i prirodnih resursa Career Gate-Public Recruitment and Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) sa lozinkom za e-Upravu, a kandidati će svoje prijave predati i na Ministarstvo energetike.gov.tr ​​između datuma prijave. /corporate-human-resources-career-kapisi adresa.

4.2. Prijave će početi u 09.05.2022 9.30 i završavaju u 20.05.2022 23.59.

4.3. Kandidati koji se ne prijave putem adrese Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) neće biti razmatrani, a prijave podnete lično, kurirskom ili poštom neće biti prihvaćene.

4.4. Informacije o diplomiranju kandidata za vanredne i dodiplomske studije koji će se prijaviti za zapošljavanje automatski se primaju od visokoškolske ustanove putem e-Uprave. Kandidati koji su diplomirali na obrazovnim institucijama u zemlji ili inostranstvu i imaju ekvivalent u pogledu obrazovnog statusa koji se traži u ovom oglasu treba da učitaju relevantni dokument u pdf ili jpeg formatu u polje "Dokument koji ukazuje na ekvivalentnost" u fazi "Vaši drugi dokumenti". tokom aplikacije e-Uprave.

4.5. Kandidati koji su završili neki od srednjoškolskih programa (srednja škola ili ekvivalentni) koji će se prijaviti na oglas, a čiji podaci o maturi ne dolaze automatski, trebaju učitati svoje maturske dokumente u pdf ili jpeg formatu.

4.6. Kandidati koji će se prijaviti za radno mjesto Službenik za zaštitu i sigurnost dužni su da svoje lične karte naoružanog privatnog obezbjeđenja, koje nisu istekle do roka za prijavu, pozadi i naprijed, unesu u polje "Lična karta privatnog obezbjeđenja" ispod Kartica "Drugi dokumenti".

4.7. Kandidati koji će konkurisati za zvanje pomoćno osoblje (vozač) imaće vozačku dozvolu E klase ili novu vozačku dozvolu tipa D od 17. godine sa izmenom objavljenom u Službenom listu od 04. godine i brojem 2015. u Saobraćajnim propisima na autoputu. Moraju se učitati u polje "Vozačka dozvola" na kartici "Vaši drugi dokumenti".

4.8. Kandidati koji će se prijaviti za poziciju pomoćnog osoblja (vozača) trebaju učitati svoju psihotehničku dokumentaciju u polje "Psihotehnički dokumenti" na kartici "Ostali dokumenti".

4.9. Kandidati kojima su njihove institucije raskinule ugovore ili im ugovore raskinu jednostrano dok rade sa punim radnim vremenom na ugovorenim kadrovskim (4/B) pozicijama u javnim ustanovama i organizacijama, kako bi dokazali da su navršili jednogodišnji period čekanja, moraju dostaviti odobreni servisni dokument u pdf i jpeg formatu od svojih bivših institucija.mora biti postavljen u trenutku prijave.

4.10. “Vaša transakcija je uspješno završena” na Career Gate-Public Recruitment platformi. Bilo koja prijava bez natpisa neće biti razmatrana. Stoga kandidati treba da provjere da li je proces prijave završen.

4.11. Tokom prijave u roku od datuma prijave preko Career Gate-Public Recruitment Platforme; Prijave u procesu "Aplikacija još nije završena" u koloni "Status aplikacije" na ekranu "Vaše aplikacije" mogu se ažurirati klikom na dugme "Ažuriraj".

4.12. Podnosioci prijave su odgovorni da proces prijave bude bez grešaka, potpun i u skladu sa pitanjima navedenim u ovom oglasu, te da tražene dokumente uploaduju u sistem u fazi prijave. Kandidati koji se ne budu pridržavali ovih pitanja neće moći tražiti nikakva prava.

4.13. Kandidati koji uspješno završe svoje prijave moći će odštampati "Informacije o prijavi" nakon završetka procesa prijave.

4.14. Kandidati će se moći prijaviti za samo jedno zvanje sa objavljenih pozicija. Prijave prijavljenih na više pozicija i prijave koje nisu uredno i/ili blagovremeno dostavljene neće biti prihvaćene.

4.15. Budući da će kandidati dobiti bodove KPSS-a, diplomu saradnika i dodiplomsko obrazovanje, odsjek koji su završili, vojnu službu, kazneni dosije i informacije o stanovništvu, oni će se u trenutku podnošenja prijave dobiti putem web servisa relevantnih institucija putem e-uprave. .

Dokumentacija se u ovoj fazi neće tražiti. Ukoliko dođe do greške u navedenim podacima kandidata, oni moraju imati potrebna ažuriranja/ispravke od strane relevantnih institucija prije prijave.

Slični oglasi

Budite prvi koji će komentirati

Komentari