Generalna komanda Žandarmerije da regrutuje 9 lica po ugovoru

general komanda žandarmerije
general komanda žandarmerije

Ugovoreno IT osoblje [specijalista za razvoj softvera (9), specijalista za elektronske komunikacije i bezbednost (7) (muško ili žensko)] biće obezbeđeno Glavnoj komandi Žandarmerije (2).

Prijave će se vršiti online od 28. aprila do 15. maja 2022. godine. Vrijeme početka i završetka prijava, uslovi isporuke i ostali detalji bit će objavljeni na web stranicama Jandarma.gov.tr, jsga.edu.tr i Kamuilan.sbb.gov.tr ​​(TC Predsjedništvo za strategiju i budžet ) Tekst najave prijave za IT osoblje.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

OPŠTI ZAHTJEVI ZA PRIJAVU

a. Kao državljanin Republike Turske,

b. Da imaju opšte i posebne uslove navedene u članu 657 Zakona o državnim službenicima br. 48,

c. Da su navršili 15 godina od 2022. maja 18. godine, posljednjeg dana od datuma prijave (poslednjeg dana prijave na Internetu), ili da su doneli odluku o slučajnom punoljetstvu u skladu sa članom 12. turski građanski zakonik,

NS. Čak i ako su prošli rokovi navedeni u članu 53. Krivičnog zakona Turske; zločini protiv sigurnosti države, čak i ako su pomilovani ili zatvoreni godinu dana ili više zbog namjerno počinjenog zločina, zločini protiv ustavnog poretka i funkcioniranja ovog reda, pronevjera, iznuda, mito, krađa, prijevara, krivotvorenje, zloupotreba povjerenje, lažno Nije osuđen za bankrot, namještanje ponuda, namještanje performansi, pranje vrijednosti imovine proizašle iz kriminala ili krijumčarenja,

D. Da vam ne budu oduzeta javna prava,

to. Ne dovodeći u pitanje odredbe člana 657. Zakona o državnim službenicima iz 53., da nema duševnu bolest koja ga može spriječiti u neprekidnom obavljanju dužnosti,

f. da nije otpušten iz Oružanih snaga Turske, Generalštaba, Zavoda za socijalno osiguranje i javnih institucija i organizacija iz bilo kojeg razloga osim penzionisanja, dobrovoljne ostavke i zdravstvenih razloga,

g. Za muške kandidate; da nije na odsluženju vojnog roka, da nije punoljetan, da je odslužio aktivnu vojnu službu ako je navršio vojnu dob, ili da je odložen (odložen) ili premješten u rezervni razred, ili da je oslobođen da se smatra uradivši,

ğ. Ne sudjeluju u aktivnostima, sastancima, marševima i skupovima terorističkih organizacija i njihovom legalnom ili nezakonitom proširenju, ne podržavaju ih ili ne sudjeluju u njima,

h. Ne biti član nijedne političke stranke,

NS. Biti pozitivan kao rezultat sigurnosne istrage i arhivskog istraživanja o njemu.

I. Pored navedenih uslova, ugovoreno je IT osoblje da obezbedi posebne uslove navedene u tekstu oglasa za prijavu.

Slični oglasi

Budite prvi koji će komentirati

Komentari