TÜRASAŞ će zaposliti 45 stalnih radnika

TURASAS
TURASAS

Turska Rail System Vehicles Industry Inc. (TÜRASAŞ) će se zaposliti u našim regionalnim direkcijama Sakarya i Sivas pridruženim Generalnoj direkciji, u okviru Uredbe o procedurama i principima koji će se primjenjivati ​​na javne institucije i organizacije, preko Turske Zavod za zapošljavanje (İŞKUR), koji podliježe Zakonu o radu br. 4857. Zaposleni će biti angažovani za rad uz ugovor o radu na određeno vrijeme.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

Kod radnika koji se zapošljavaju;

1. Zločini protiv sigurnosti države, čak i ako su pomilovani, zločini protiv ustavnog poretka i njegovog funkcionisanja, zločini protiv odbrane države, zločini protiv državnih tajni i špijunaža, pronevjera, iznuda, podmićivanje, krađa, prevara, krivotvorenje, povreda povjerenja , lažni stečaj Ne biti osuđen za namještanje tendera, namještanje izvođenja predstave, pranje imovinskih vrijednosti proisteklih iz krivičnog djela ili krijumčarenja,

2. Prijave onih koji su otpušteni sa posla ili profesije i onih koji su lišeni javnih prava u skladu sa relevantnim disciplinskim zakonodavstvom javnih ustanova i organizacija neće se prihvatati,

3. da nisu primili starosnu, starosnu ili invalidsku penziju od bilo koje ustanove socijalnog osiguranja,

4. Da ima više od 18 godina, a ne više od 25 godina na dan objavljivanja,

5. da nije u vezi sa služenjem vojnog roka (odsluženo, suspendovano ili oslobođeno),

6. Za vrste usluga/profesija koje zahtevaju naše regionalne direkcije Sakarya i Sivas koje su povezane sa našom Generalnom direkcijom, nabavke će se vršiti na nivou pokrajine/okruga. U prijavama će se uzeti u obzir adrese lica registrovanih u Adresnom sistemu registracije stanovništva.

7. Da ima naveden nivo obrazovanja na dan objavljivanja oglasa,

8. Kandidati koji nemaju kvalifikacije potrebne za imenovanje kao rezultat raspoređivanja i oni koji su dali lažne, obmanjujuće ili lažne izjave i koji su stavljeni u svoje preferencije neće biti imenovani. Čak i ako se to uradi, proces dodjele će biti otkazan. Neće biti imenovani kandidati koji blagovremeno ne dostave traženu dokumentaciju, iako ispunjavaju kvalifikacije i uslove za radna mjesta na koja se nalaze,

9. Probni rad radnicima koji se primaju u radni odnos je 4 mjeseca, a neuspješnim u probnom roku otkazuje se ugovor o radu bez naknade, bez čekanja na obavještenje,

10. Smatra se da su kandidati prihvatili da rade noću, da rade u smjenama, da nemaju alergijsko oboljenje koje ih onemogućava da obavljaju svoje poslove i da obavljaju druge poslove koje će uprava dati u skladu sa zvanjem,

11. Da dokumentuje da nema nikakvih fizičkih, psihičkih i duhovnih zdravstvenih problema koji bi ga sprečavali u kontinuiranom obavljanju dužnosti, te da može raditi na poslovima definisanim u teškoj i opasnoj radnoj klasi. kazanće se tražiti od kandidata u ovom trenutku) traže se uslovi.

NAČIN PRIJAVE, MESTO I DATUM, PRIJAVA DOKUMENTA

1. Prijave će se vršiti online putem web stranice Turske agencije za zapošljavanje (İŞKUR) između 10.01.2022. – 14.

2. Svaki kandidat će se moći prijaviti za samo jedno radno mjesto i zanimanje sa liste objavljene na web stranici İŞKUR.

3. Radnici koji će biti angažovani za tražene vrste usluga biće određeni javnobilježničkim izvlačenjem i usmenim ispitom.

4. Izvlačenje ždrijeba kod notara održaće se u petak, 21. godine u 01:2022 sati u našoj Generalnoj direkciji, uzimajući u obzir mjere preduzete u okviru suzbijanja epidemije COVID-15.

5. Rezultati izvlačenja i druga saopštenja biće objavljeni na turasas.gov.tr, a kandidati neće biti obavješteni u pisanoj formi.

6. U slučaju promjene datuma i mjesta izvlačenja, biće objavljeno na turasas.gov.tr.

7. Pravo na imenovanje kazanArhivska istraživanja će se vršiti u skladu sa „Zakonom o sigurnosnim istraživanjima i arhivskim istraživanjima“ br. 7315.
8. Lice čije je ime izvučeno kao rezultat lutrije i ima pravo da bude imenovano kazanDokumenti koji se traže od kandidata, mjesto i datumi dostave dokumenata i druga pitanja biće objavljeni na turasas.gov.tr.

turasas će zaposliti stalne radnike

Slični oglasi

Budite prvi koji će komentirati

Komentari