Direkcija za komunikacije da zaposli 30 pomoćnika stručnjaka

Šef komunikacija
Šef komunikacija

Uprava za komunikacije Predsjedništva će dobiti 30 pomoćnika stručnjaka. Rok za prijavu je 4. februar 2022. godine

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

PODUZET ĆE SE POMOĆNA STRUČNA KOMUNIKACIJA SA ISPITOM

OPĆE INFORMACIJE

(1) Maksimalan broj radnih mjesta koja se mogu imenovati u zvanje pomoćnika komunikologije je trideset (30). prijemni ispit kazanImenovanje učenika će se vršiti u kadrove 8. i 9. stepena iz razreda GİH.

(2) Sve faze ispita održat će se u Ankari.

(3) Propisi koji se ne nalaze u ovom oglasu u vezi polaganja prijemnog ispita nalaze se u „Pravilniku o komunikacijskom vještačenju” objavljenom u Službenom glasniku od 27. godine pod brojem 11. Propisu je moguće pristupiti na službenoj web stranici Predsjedništva (www.iletisim.gov.tr).

UVJETI ISPITA

(1) da bi se prijavili za ispit;

a) da ispunjava opšte uslove navedene u članu 657. Zakona o državnim službenicima br. 48, b) da ima manje od 01 godina na dan 01.

c) Imati najmanje četiri godine dodiplomskog obrazovanja;

– Pravo, političke nauke, ekonomske i administrativne nauke, poslovni i ekonomski fakulteti,

– komunikološki fakulteti,

– Odsjeci za računarsku tehniku ​​tehničkih fakulteta,

– Sa odsjeka psihologije, antropologije, sociologije, socijalne antropologije, folklora, humanističkih i društvenih nauka od interesa fakulteta

Neophodno je diplomirati na obrazovnoj ustanovi u zemlji ili inostranstvu čiju ekvivalenciju prihvata Vijeće za visoko obrazovanje.

(2) Svi kandidati koji ispunjavaju zahtjeve za prijavu bit će pozvani na ispit za „predizborni pisani natječaj“.

(3) U nedostatku dovoljnih zahtjeva nadležnih odjela, zapošljavanje se može izvršiti i iz drugih odjeljenja.

(4) Pravo polaganja ispita kazanLista kandidata biće objavljena na zvaničnoj web stranici Predsjedništva (iletisim.gov.tr).

(5) Najava u vezi sa kandidatima koji mogu pristupiti ispitu sadržavat će informacije o rasporedu ispita, adresama na kojima će se održati ispit i drugim pitanjima.

(6) KPSS uslov nije potreban za prijavu na ispit.

NAČIN PRIJAVE, TRAJANJE, DOKUMENTI ZAHTEVI ZA PRIJAVU

(1) Prijave za ispite će se podnositi na web stranici Sistema za obradu kandidata Univerziteta Anadolu (sinavbasvuru.anadolu.edu.tr) u periodu od 24. januara do 4. februara 2022. godine.

(2) Naknada za prijavu ispita bit će plaćena kreditnom/debitnom karticom u posljednjem koraku procesa prijave. Kotizacija za prijavu ispita iznosi 250 (dvjesto pedeset) TL.

(3) Prijave kandidata koji ne završe korake za prijavu ispita ili ne plate ispitnu taksu i pored prijave ispita će se smatrati nevažećim i za te kandidate se neće izdavati "isprava za prijem ispita".

(4) Prilikom prijave, fotografija za pasoš snimljena u posljednjih 6 (šest) mjeseci mora biti učitana u sistem, sa nepokrivenim licem, s prednje strane na način koji će omogućiti da se kandidat lako prepozna. Na fotografiji ne smije biti promjena u izgledu kao što su kosa, brkovi i šminka, što je važno za provjeru identiteta na dan ispita. Treba imati na umu da službena lica na dan polaganja ispita mogu imati poteškoća u utvrđivanju identiteta kandidata sa fotografije, te se zbog toga kandidat neće voditi na ispit/ispit se može smatrati nevažećim.

(5) Kandidati sa trajnim / privremenim invaliditetom ili zdravstvenim problemima mogu dobiti potporu čitatelja / markera, zasebnu sobu za ispitivanje, upotrebu posebnih alata / opreme nakon ispunjavanja prijava za ispit. Kako bi predali svoje zahtjeve, ispunit će obrazac o zdravstvenom stanju / invaliditetu (Prilog-1) i dobiti odobreni primjerak zdravstvenog izvještaja (u kojem je jasno naznačena prepreka / zdravstveno stanje kandidata, posebna oprema / oprema koju kandidat treba koristiti) i napisati ga moraju podnijeti svoju prijavu na adresu navedenu na dotičnom obrascu u roku prijave. Svi dokumenti koji iz bilo kojeg razloga ne stignu na navedenu adresu na vrijeme se neće uzimati u obzir. Kandidati će biti uzeti na odgovarajući način na temelju procjene vlasti.

(6) Kandidat je odgovoran za tačnost podataka o prijavi i prikladnost fotografije, kao i za sve netačnosti ili nedostatke koji se mogu pojaviti nakon odobrenja prijave. Nakon isteka roka za prijavu, kandidat neće moći izvršiti promjene u informacijama (izbor stranog jezika, itd.) Prijavljenim tokom prijave za ispit.

Slični oglasi

Budite prvi koji će komentirati

Komentari