Kupovina drvenih traversa u različitim veličinama

obaveštenje o nabavci će se kupiti drveni pragovi
obaveštenje o nabavci će se kupiti drveni pragovi

TCDD Tvornica rankırı Scissors Factory
Kupovina drvenih traversa u različitim veličinama
Članak 1 - Informacije o vlasniku poslovanja
1.1. Vlasnik poslovne administracije;
a) Naziv: TCDD Tvornica ıankırı Scissors Factory
b) Adresa: Abdulhalik Renda Mah. Ankara Road 3. Km Centar / ANKIRI
c) Broj telefona: 0 376 213 02 31 / 373-393
d) Broj faksa: 0 376 213 02 28 - 29
e) E-mail adresa: makasfabrikasi@hotmail.com
f) Ime i prezime osoblja: Metin ÖZSALTIK-šef Ureda
1.2. Ponuđači mogu dobiti informacije o tenderu tako što će kontaktirati osoblje sa gore navedenih adresa i brojeva.
Član 2- Informacije o predmetu tendera
Roba koja je predmet tendera;
a) Naziv: TCDD ıankırı Scissors Factory
373,2352 m³ Kupovina drvenih pragova raznih veličina
b) JCC registracioni broj: 2022 / 321
c) Količina i tip:

2,60 M Simple Scissors Wood Sleeper 48,99648 453
2,70 M Simple Scissors Wood Sleeper 21,22848 189
2,80 M Simple Scissors Wood Sleeper 12,81280 110
2,90 M Simple Scissors Wood Sleeper 14,83872 123
3,00 M Simple Scissors Wood Sleeper 22,58880 181
3,10 M Simple Scissors Wood Sleeper 19,34400 150
3,20 M Simple Scissors Wood Sleeper 19,30240 145
3,30 M Simple Scissors Wood Sleeper 5,07936 37
3,40 M Simple Scissors Wood Sleeper 19,80160 140
3,50 M Simple Scissors Wood Sleeper 32,76000 225
3,60 M Simple Scissors Wood Sleeper 11,23200 75
3,70 M Simple Scissors Wood Sleeper 10,62048 69
3,80 M Simple Scissors Wood Sleeper 21,65696 137
3,90 M Simple Scissors Wood Sleeper 12,97920 80
4,00 M Simple Scissors Wood Sleeper 17,97120 108
4,10 M Simple Scissors Wood Sleeper 25,58400 150
4,20 M Simple Scissors Wood Sleeper 17,82144 102
4,30 M Simple Scissors Wood Sleeper 13,41600 75
4,40 M Simple Scissors Wood Sleeper 19,58528 107
4,50 M Simple Scissors Wood Sleeper 5,61600 30

Ukupan iznos 373,23520 2686

d) Mjesto isporuke: orsankırı Scissors Factory
e) Ostale informacije: Daje se prema tehničkoj specifikaciji
Članak 3-Tender Information
Informacije o tenderu;
a) Tenderska procedura: Otvorena tenderska procedura
b) Tenderska adresa: TCDD Fabrika ıankırı Scissors Factory
c) Datum tendera: 26.01.2022
d) Vrijeme tendera: 14: 30
e) Mjesto sastanka Tenderske komisije: TCDD Tvornica ıankırı Scissors Factory
Meeting Room

Obaveštenja objavljena na našoj internet stranici su samo za informaciju i ne zamenjuju originalni dokument.Originalni dokument važi za razlike između objavljenih dokumenata i originalne tenderske dokumentacije.Naši izvori su Službeni list, Dnevne novine, Web stranice javnih institucija i organizacija.

Slični oglasi

Budite prvi koji će komentirati

Komentari