Predsjedništvo za Turke u inostranstvu i srodne zajednice za zapošljavanje 5 ugovorenih radnika

Predsjedništvo Turaka u inostranstvu i srodne zajednice izvršiće angažovanje ugovorenih informatičara
Predsjedništvo Turaka u inostranstvu i srodne zajednice izvršiće angažovanje ugovorenih informatičara

Za zaposlenje u Predsedništvu za Turke u inostranstvu i srodne zajednice, ukupan iznos naveden u Tabeli-657 u okviru „Načela u vezi sa zapošljavanjem ugovorenog osoblja“ koji se primenjuju članom 4/B Zakona o državnim službenicima 06.06.1978 i Rješenje Vijeća ministara od 7.godine i broj 15754/1. Ugovorno osoblje će biti primljeno na 5 radnih mjesta. Rok za prijavu je 31. januar 2022. godine.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

Predsjedništvo Turaka u inostranstvu i srodnih zajednica angažovaće osoblje po ugovoru

ZAHTJEVI ZA ISPITIVANJE PRIHVATOM

OPŠTI USLOVI

1- Da imaju kvalifikacije navedene u podstavu (A) člana 657 Zakona o državnim službenicima br. 48:

a) biti državljanin Republike Turske,

b) da se ne lišavaju javnih prava,

c) čak i ako su protekli periodi navedeni u članu 53. turskog krivičnog zakona; krivična djela protiv sigurnosti države, čak i ako su pomilovani ili osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine ili više za umišljajno počinjeno krivično djelo, krivična djela protiv ustavnog poretka i funkcionisanja ovog poretka, pronevjera, pronevjera, davanje mita, krađa, prijevara, falsifikovanje, kršenje povjerenje, prevarant Ne biti osuđen za stečaj, namještanje licitacija, namještanje performansi, pranje vrijednosti imovine proistekle iz kriminala ili krijumčarenja,

ç) U pogledu vojnog statusa; da ne služi vojnu službu, da nije vojno sposoban ili, ako je navršio vojnu godinu, da je služio aktivnu vojnu službu ili da bude odložen ili premešten u rezervni razred,

d) Ne dovodeći u pitanje odredbe člana 53., da nema psihičku bolest koja ga može spriječiti da neprekidno obavlja svoju dužnost.

2- Da su mlađi od 35 godina na dan prvog januara godine u kojoj se održava prijemni ispit (rođeni 01. januara 1987. godine ili kasnije).

3- Biti pozitivan kao rezultat arhivskog istraživanja.

4- Vrsta rezultata KPSS-a i izbor kandidata, pod uslovom da su dobili najmanje 2020 bodova od Grupe za ispitivanje javnog osoblja (B) koju je održao ÖSYM 93. godine, KPSS P (94) za diplomirane saradnike i KPSS P (60) vrsta bodovanja za svršene srednjoškolce Biti među kandidatima 10 puta veći od broja oglašenih pozicija prema bodovnom rangiranju koji se vrši na osnovu naziva oglašenog radnog mjesta.

5- Kandidati će se moći prijaviti samo za ispit za zvanje. Prijave za više od jedne pozicije neće biti prihvaćene.

6- Oni kojima njihove institucije raskinu ugovore zbog postupanja suprotno principima ugovora o djelu dok rade na pozicijama 4/B ugovornog osoblja u javnim ustanovama i organizacijama i oni koji jednostrano raskinu ugovor o djelu u ugovornom roku moraju su završili jednogodišnji period čekanja od dana podnošenja zahtjeva. Međutim, oni koji jednostrano raskinu ugovor u skladu sa podstavovima (a), (b) i (c) četvrtog stava Aneksa 1 Principa u vezi sa zapošljavanjem ugovorenog osoblja ne podliježu gore navedenom jednogodišnjem periodu čekanja .

POSEBNI USLOVI

1- Pomoćno osoblje (osoblje za čišćenje)

a) Završiti bilo koju oblast srednje obrazovne ustanove.

b) Poželjno je da ima sertifikat o čišćenju i/ili higijeni izdat od strane javnih institucija i organizacija.

c) da nema zaraznu bolest. (Pravo na imenovanje uspješnim polaganjem prijemnog ispita) kazanDa bi kandidati bili imenovani, moraju dostaviti izvještaj zdravstvenog odbora koji će dobiti od punopravnih državnih bolnica pri Ministarstvu zdravlja, uključujući izjavu da nemaju zarazne bolesti.)

2- Programer

a) Da potvrdi da je pohađao kurs iz oblasti računarskog programiranja, pod uslovom da je diplomirao na odsjecima za računarsko programiranje visokoškolskih ustanova u zvanju saradnika ili da ima zvanje saradnika, ili da ima sertifikat odobren od strane Ministarstvo narodnog obrazovanja u ovoj oblasti.

b) Da ima najmanje D nivo YDS ili ekvivalentno znanje stranog jezika.

c) Poželjno je imati .NET/C#/ASP.NET certifikat.

NAČIN PRIJAVE I MJESTO DOSTAVE DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU

1- Prijave, Predsjedništvo Oğuzlar Mah. Biće dostavljen u glavnu uslužnu zgradu u Mevlana Bulvarı br: 145 Balgat/Çankaya/ Ankara ručno ili poštom. Predsjedništvo nije odgovorno za bilo kakva kašnjenja pošte.

2- Prijave za prijemni ispit počeće u 17.01.2022 časova u ponedeljak, 09.00. godine, a završavaju se u 31.01.2022 časova u ponedeljak, 18.00. Prijave koje stignu u Predsjedništvo nakon isteka roka za prijavu neće se razmatrati.

3- Prijave kandidata kojima nedostaju dokumenti za prijavu neće biti prihvaćeni, a kandidati u ovoj situaciji neće moći ostvariti nikakva prava. Kandidati koji shvate da postoji nedostatak ili greška u njihovim podacima moraju da obnove prijave do isteka roka za prijavu.

4- Ukoliko kandidati imaju dva ili više bodova iz oglasa, mogu se prijaviti samo za jednu vrstu boda i najviše jednu poziciju. Prijave kandidata koji izaberu više od jednog izbora smatrat će se nevažećim. Kandidati u ovoj situaciji neće moći tražiti nikakva prava.

5- Kandidati koji su završili obrazovne ustanove u zemlji ili inostranstvu i imaju ekvivalente u relevantnim odsjecima u pogledu obrazovnog statusa koji se traže u oglasu, moraju dostaviti dokumente o ekvivalentnosti prilikom prijave.

6- Kandidati koji će konkurisati za zvanje programer, a nemaju višu stručnu spremu računarskog programiranja na visokoškolskim ustanovama, moraju dostaviti dokument koji dokazuje da je pohađao kurs iz oblasti računarskog programiranja ili sertifikat odobren od strane Ministarstvo narodne prosvete u ovoj oblasti, pod uslovom da imaju najmanje diplomirani saradnik.

7- Kandidati čije ugovore raskinu njihove institucije ili čije ugovore jednostrano raskinu njihove institucije dok rade puno radno vrijeme na ugovorenim kadrovskim pozicijama 4/B u javnim ustanovama i organizacijama moraju dostaviti odobrenu Servisnu dokumentaciju iz svoje prethodne institucije, u kako bi potvrdili da su navršili jednogodišnji period čekanja.

Slični oglasi

Budite prvi koji će komentirati

Komentari