MEB je pripremio sveobuhvatan program obuke za nastavnike za semestralni raspust

MEB je pripremio sveobuhvatan program obuke za nastavnike za semestralni raspust
MEB je pripremio sveobuhvatan program obuke za nastavnike za semestralni raspust

Ministarstvo narodne prosvete pripremilo je fakultativni sveobuhvatni program obuke za nastavnike tokom dvonedeljnog semestralnog raspusta od 22. januara do 6. februara. U tom kontekstu, MEB je kreirao novu digitalnu platformu i prvi put će implementirati ÖBA (Teacher Information Network) tokom pauze u semestru. Nastavnici će moći da učestvuju u aktivnostima stručnog usavršavanja pripremljenih za njih između 24. januara i 04. februara putem IBA (Mreže za informisanje nastavnika). Učešće na seminarima će biti fakultativno. Seminari su stalno u eteru tokom navedenog perioda, a učešće se može ostvariti sa bilo kog mjesta sa internet konekcijom.

Seminarima će se pristupiti putem ÖBA platforme oba.gov.tr. Ulogom u sistem sa svojim MEBBİS ili e-Government lozinkama, nastavnici će moći da prisustvuju jednoj ili više ponuđenih tema obuke. „Sertifikat o učešću na seminaru“ će biti dodijeljen kao e-sertifikat iz MEBBIS modula stručnog usavršavanja nastavnicima koji završe seminare.

Tokom ovog perioda, pružene su mogućnosti za obuku u devet različitih predmeta: Obuka o pravima intelektualne i industrijske svojine, Obuka o klimatskim promjenama i životnoj sredini, Obuka prve pomoći, Obuka o organizaciji i upotrebi biblioteka, Obuka za razvoj vještina učenja engleskog jezika, Obuka za usluge usmjeravanja za djecu u Status privremene zaštite, Obuka vještina psihološkog savjetovanja za djecu u statusu privremene zaštite, Obuka za razvoj digitalnih vještina i Obuka za osmišljavanje lekcija zasnovana na aktivnostima.

Ocjenjujući ovu temu, ministar nacionalnog obrazovanja Mahmut Özer je rekao: „Kao što sam ranije objasnio, primarni fokus našeg ovog termina je višedimenzionalna podrška profesionalnom i ličnom razvoju naših nastavnika. U tom kontekstu, činimo višedimenzionalni korak. Sretan sam što vidim pozitivan odraz ovih koraka na rezultate. Dok je broj nastavnika koji učestvuju na obukama koje smo organizovali 2021. godine porastao za 2020% u odnosu na 134. godinu, ovim povećanjem smo dostigli najveći broj sati obuke po osobi u posljednjih deset godina. Shodno tome, dok je sat obuke po nastavniku iznosio 2020 sati u 41,6. godini, ova stopa je porasla za 2021% na 125 sata u 93,4. godini. Želeo bih da se zahvalim našoj Generalnoj direkciji za obuku nastavnika na uspešnom sprovođenju ovih procesa.”

Özer je naveo da su 2022. godine osnovali Mrežu za informatiku nastavnika (ÖBA) kako bi obogatili mogućnosti obrazovanja nastavnika u obrazovanju na daljinu i da će se ova platforma prvi put koristiti tokom dvonedeljnog semestralnog raspusta između 24. januara i 4. februara 2022. godine. .

Slični oglasi

Budite prvi koji će komentirati

Komentari