Univerzitet Gaziantep će zaposliti 54 zaposlena radnika

Univerzitet u Gaziantepu zaposlit će ugovoreno osoblje
Univerzitet u Gaziantepu zaposlit će ugovoreno osoblje
Pretplatite se  


Prema "Načelima zapošljavanja ugovorenog osoblja", koji su stupili na snagu Odlukom Vijeća ministara od 06.06.1978. I pod brojem 7/15754 o zapošljavanju ugovorenog osoblja, u skladu sa stavkom (B) člana 657 Zakona o državnim službenicima br. 4, koji će biti zaposleni u jedinicama povezanim sa Univerzitetom Gaziantep, 2020. Na osnovu rangiranja bodova grupe KPSS (B), ugovoreno osoblje će se zaposliti u skladu sa stavom B člana 657. Zakon o državnim službenicima br. 4 bez pismenog ili usmenog razgovora.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

ZAHTEVI ZA PRIJAVU KANDIDATA
A-Kandidati koji će se prijaviti moraju ispuniti uslove u vezi sa obrazovanjem i opšte uslove navedene u članu 657 Zakona o državnim službenicima br. 48.

B- Prijave onih kojima je naša ustanova otkazala ugovor o radu dok su radili u našoj ustanovi, kao i onih koji su dobrovoljno dali otkaz neće se prihvatiti.

C- 2020 KPSSP3 za diplomirane studente grupnih ispita KPSS (B), 2020 KPSSP93 za diplomirane saradnike, i 2020 KPSSP94 bod za maturante.

D- Prijave onih za koje se utvrdi da su dali lažne izjave tokom podnošenja zahtjeva i postupaka i onih koji ne podnesu tražene dokumente nakon podnošenja zahtjeva smatrat će se nevažećim, a njihovi ugovori će se otkazati čak i ako su sklopljeni.

E- Naš univerzitet ima pravo otkazati i/ili izmijeniti svaku fazu objavljivanja kada je to potrebno.

POSEBNI USLOVI
1- Kandidati koji se prijave moraju imati sve potrebne kvalifikacije suprotno kvalifikacionom kodu za koji su se prijavili i to moraju dokumentirati.

2- Nakon polaganja KPSS ispita, kao osnova će se uzeti KPSSP3 za dodiplomski studij, KPSSP93 za stepen pridružene diplome, bodova KPSS94 za nivo srednje škole. KPSS bodovanje kandidata mora biti u skladu sa obrazovnim zahtjevima koji se traže u kodu za radno mjesto za koji se prijavljuje.

3- Ne primaju starosnu ili starosnu penziju od bilo koje ustanove socijalnog osiguranja.

4- U skladu s člankom 657/B Zakona o državnim službenicima br. 4, „u slučaju da zaposleni po ugovoru raskinu ugovor sa svojim institucijama zbog kršenja ugovora o uslugama ili raskinu ugovor jednostrano u ugovornom roku, osim u slučaju izuzeci utvrđeni Odlukom Vijeća ministara, od datuma prestanka rada, ne mogu se zaposliti na radnim mjestima u institucijama po ugovoru, osim ako je prošla jedna godina. ” Prijave neće biti prihvaćene u skladu sa ovom odredbom.

POTREBNI DOKUMENTI
1- Prijavni obrazac (https://www.gantep.edu.tr)
2- 2020 KPSS (B) dokument o rezultatima grupnog ispita
3- Certifikat o diplomiranju se dobija putem e-uprave
4- Fotokopija identiteta

PRIJAVNI OBRAZAC, MESTO I VREME
1- Prijave će se podnositi Odsjeku za kadrove našeg Univerziteta lično ili putem pošte, u roku od 15 dana (do kraja radnog vremena) nakon objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku".

2- Kandidati će se prijaviti navođenjem kvalifikacionog koda za samo jedno zvanje. Ako se zahtjev podnosi na više naslova koda kvalifikacije, obje prijave će se smatrati nevažećima.

3- Prijave koje se podnose poštom moraju stići do jedinice do koje će se podnijeti zahtjev do roka. Naš univerzitet nije odgovoran za kašnjenja u pošti.

4- Kandidati će se prijaviti za samo jedno zvanje. U slučaju prijavljivanja za više naslova, obje prijave će se smatrati nevažećima. Prijave onih za koje se utvrdi da su dali lažne izjave tokom podnošenja zahtjeva i postupaka te onih koji ne dostave tražene dokumente smatrat će se nevažećim, a njihova imenovanja će se otkazati čak i ako su obavljena.

Sajam železničke industrije Armin sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari