Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva angažirat će 7 pomoćnika inspektora

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva bit će zaposleno bez razgovora
Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva bit će zaposleno bez razgovora
Pretplatite se  


7. stepen upražnjeno na odeljenju Opšte upravne službe za zapošljavanje u Odeljenju za usmeravanje i inspekciju Ministarstva poljoprivrede i šumarstva. 7 pomoćnika inspektora Održat će se prijemni ispiti radi prijema 7 pomoćnika inspektora za osoblje. Za detalje oglasa KLIKNITE OVDJE

ZAHTEVI ZA ISPIT

Kandidati koji će se prijaviti za polaganje prijemnog ispita za pomoćnika inspektora;

1.1. Imajući opšte uslove iz člana 657. Zakona br. 48,

1.2. Diplomanti veterinarskih fakulteta koji imaju najmanje pet godina dodiplomskog obrazovanja i inženjeri poljoprivrede, inženjeri šumarstva, računarski inženjeri, građevinski inženjeri i pravni fakulteti diplomirali su na fakultetima koji imaju najmanje četiri godine dodiplomskog obrazovanja ili su stekli obrazovanje na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu čiju ekvivalenciju prihvata Vijeće za visoko obrazovanje,

1.3. Da su učestvovali na javnim ispitima za izbor osoblja (KPSS grupa A) koje je održao Centar za mjerenje, odabir i plasman (ÖSYM) 2020. ili 2021. godine i da su dobili najmanje 80 osnovnih bodova od vrste bodova utvrđene prema njihovom statusu diplomiranja u ovi ispiti,

Diploma/zvanje, broj osoblja, vrsta bodova koji se traže za polaznike ispita;

Broj sekvence: 1
Diploma/zvanje: Inženjer poljoprivrede
Broj osoblja: 2
Vrsta bodova: KPSS P3

Osnovni rezultat iz KPSS-P3 Vrsta bodovanja i broj kandidata koji se pozivaju na pismeni ispit prema ovoj vrsti bodovanja: Među prijavljenim, prvih 80 kandidata koji su dobili najveći broj bodova, počevši od najvišeg polja među onima koji su osvojili 20 bodova i iznad, 0

Broj sekvence: 2
Diploma/Naslov: Veterinar
Broj osoblja: 1
Vrsta bodova: KPSS P3

Osnovni rezultat iz vrste bodova KPSS-P3 i broj kandidata koji će biti pozvani na pismeni ispit prema ovom tipu bodova: Među prijavljenima, prvih 80 kandidata koji su dobili najveću ocjenu, počevši od najvišeg polja, među onima koji je osvojio 10 i više poena,

Broj sekvence: 3
Diploma/zvanje: Inženjer šumarstva
Broj osoblja: 1
Vrsta bodova: KPSS P3

Osnovni rezultat iz vrste bodova KPSS-P3 i broj kandidata koji će biti pozvani na pismeni ispit prema ovom tipu bodova: Među prijavljenima, prvih 80 kandidata koji su dobili najveću ocjenu, počevši od najvišeg polja, među onima koji je osvojio 10 i više poena,

Broj sekvence: 4
Diploma/zvanje: Pravni fakultet
Broj osoblja: 1
Vrsta bodova: KPSS P3

Osnovna ocjena iz KPSS-P3 ocjene Vrsta i broj kandidata koji će biti pozvani na pismeni ispit Prema ovom tipu bodova: Među prijavljenima, prvih 80 kandidata koji su dobili najviše bodova, počevši od najvišeg polja, među prijavljenim kandidatima 10 bodova i više, 0

Broj sekvence: 5
Diploma/zvanje: građevinski inženjer
Broj osoblja: 1
Vrsta bodova: KPSS P3

Osnovni rezultat iz vrste bodova KPSS-P3 i broj kandidata koji će biti pozvani na pismeni ispit prema ovom tipu bodova: Među prijavljenima, prvih 80 kandidata koji su dobili najveću ocjenu, počevši od najvišeg polja, među onima koji je osvojio 10 i više poena,

Broj sekvence: 6
Diploma/zvanje: Inženjer računara
Broj osoblja: 1
Vrsta bodova: KPSS P3

Osnovni rezultat iz vrste bodova KPSS-P3 i broj kandidata koji će biti pozvani na pismeni ispit prema ovom tipu bodova: Među prijavljenima, prvih 80 kandidata koji su dobili najveću ocjenu, počevši od najvišeg polja među onima koji su postigao 10 poena i više,

1.4. Nije trebalo napuniti trideset pet godina od prvog dana januara godine u kojoj se održava prijemni ispit (mogu se prijaviti oni rođeni 01.01.1986. Ili kasnije),
1.5. Zdravstveno stanje koje je pogodno za rad po cijeloj Turskoj i putovanje po svim klimatskim uslovima i uslovima putovanja, a nema nikakvu bolest ili invalidnost koja bi ga mogla spriječiti u obavljanju dužnosti inspektora,
1.6. Morao je pohađati prijemni ispit za smjernice u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva i Uprave za inspekciju, pomoćnik inspektora,
1.7. Kandidati muškog pola moraju ispunjavati uslove da su odslužili vojni rok, izuzeli ga ili odložili vojni rok.

PRIJAVA ISPITA 

2.1. Prijave za prijemne ispite, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva – Career Gate Public Recruitment i Career Gate na e-upravi od 05-15.11.2021. isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr Prijave koje ne ispunjavaju uslove navedene u oglasu i prijave koje nisu podnesene u roku neće se uzeti u obzir.
2.2. Budući da će se sve obavijesti kandidata koji se prijavljuju za prijemni ispit vršiti putem UETS -a (Nacionalni sistem elektronskih obavještavanja), obavezno je da se kandidati registruju u ovom sistemu.
2.3. Oni za koje se utvrdi da su dali lažne izjave gube sva prava, neće polagati prijemni ispit. kazanAko nisu imenovani, njihova raspodjela se ne vrše, a ako se ova situacija dogodi nakon raspoređivanja, proces dodjele se poništava. Oni ne mogu tražiti nikakva prava i podnosi se krivična prijava nadležnim organima radi preduzimanja radnji u skladu sa Zakonom br. 5237.

Sajam železničke industrije Armin sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari