Generalna direkcija za zemljišne knjige i katastar će zaposliti 19 ugovorenih radnika

generalna direkcija zemljišnih knjiga i katastra primit će ugovoreno osoblje
generalna direkcija zemljišnih knjiga i katastra primit će ugovoreno osoblje
Pretplatite se  


18 tehničara po ugovoru i 1 ugovoreno osoblje radi zapošljavanja u Upravama za zemljišne knjige u provinciji Istanbul, koje su povezane s Općom upravom za zemljišne knjige i katastar, koje će se zaposliti u okviru stava (B) člana 657 Zakona o državnim službenicima br. 4. Prema podstavu (b) prvog stava člana Aneksa-2, 19 angažovanih radnika biće angažovano na osnovu rangiranja po grupama KPSS (B).

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

POLOŽAJI I KVALIFIKACIJE U KANDIDATIMA

1) Da ispuni uslove navedene u podstavcima (657), (48), (1), (4) i (5) podstavka (A), prvog stava, člana 6. Zakona o državnim službenicima Br. 7,

2) član 657/B Zakona o državnim službenicima br. 4; “Oni koji su zaposleni na ovaj način ne mogu se zaposliti na ugovorenim kadrovskim pozicijama u ustanovama osim ako je prošla jedna godina od datuma raskida, u slučaju da im institucije raskinu ugovor zbog postupanja suprotno načelima ugovora o uslugama ili ako jednostrano raskinu ugovor tokom perioda trajanja ugovora, isključujući izuzetke utvrđene predsjedničkom uredbom. ” u skladu sa

3) da imate ocjenu 2020 (sedamdeset) i više od ocjene KPSS-P93 (B) 70. godine,

4) Da diplomirate na odsjecima navedenim u donjoj tabeli,

generalna direkcija zemljišnih knjiga i katastra primit će ugovoreno osoblje

NAČIN PRIMJENE I TRAJANJE

1) Prijave će se podnositi s internet adrese (sinavbasvuru.tkgm.gov.tr/girisgecis.aspx?id=pdb) od 25.10.2021 do 01.11.2021 u 17:00, a traženi dokumenti će biti skenirani i prebačeni na elektronsko okruženje. Na zahtjev institucije, dokumenti će se morati dostaviti fizički.

2) Kandidati se prijavljuju na pozicije koje odgovaraju programu vanrednih diploma koje su završili.
moraju učiniti. Prijave iz različitih odjela smatrat će se nevažećima.
3) Kandidati će se moći prijaviti samo za jedno zvanje (poziciju).

Sajam železničke industrije Armin sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari