Generalna direkcija za zemljišne knjige i katastar će zaposliti 19 ugovorenih radnika

generalna direkcija zemljišnih knjiga i katastra primit će ugovoreno osoblje
generalna direkcija zemljišnih knjiga i katastra primit će ugovoreno osoblje
Pretplatite se  


18 tehničara po ugovoru i 1 ugovoreno osoblje radi zapošljavanja u Direkcijama za zemljišne knjige u provinciji Istanbul, koje su povezane s Općom upravom za zemljišne knjige i katastar, koje će se zaposliti u okviru stava (B) člana 657 Zakona o državnim službenicima br. 4. Prema podstavu (b) prvog stava člana Aneksa-2, ugovoreno osoblje će se zapošljavati na osnovu rangiranja po grupama KPSS (B).

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

POLOŽAJI I KVALIFIKACIJE U KANDIDATIMA

1) Da bi ispunili uslove navedene u podtačkama (657), (48), (1), (4) i (5) podstavka (A) prvog stava člana 6. Zakona o državnim službenicima br. 7.

2) član 657/B Zakona o državnim službenicima br. 4; “Oni koji su zaposleni na ovaj način ne mogu se zaposliti na ugovorenim kadrovskim pozicijama u ustanovama, osim ako je prošlo godinu dana od datuma raskida, u slučaju da im institucije raskinu ugovore zbog postupanja suprotno načelima službe ugovora ili ako jednostrano raskinu ugovor, osim u iznimkama utvrđenim predsjedničkom uredbom, u razdoblju trajanja ugovora. ” da se pridržavaju odredbe.

3) Da imate ocjenu 2020 (sedamdeset) i više iz ocjene KPSS-P93 (B) u 70.

4) Da diplomiraju na odsjecima navedenim u donjoj tabeli.

NAČIN PRIMJENE I TRAJANJE

1) Prijave, od 25.10.2021. Do 01.11.2021. U 17:00 sati, putem e-uprave Generalna direkcija za zemljišne knjige i katastar-Vrata za zapošljavanje Javno zapošljavanje i Vrata za karijeru https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr proći će kroz

2) Informacije o rezultatima KPSS-a, obrazovanju, odsjeku koji su završili, vojnoj službi, kaznenom dosijeu i informacije o identitetu će se dobiti putem web servisa relevantnih institucija putem e-uprave tokom prijave, tako da se dokumenti neće tražiti od kandidata u ovoj fazi. Ukoliko postoji greška u navedenim podacima kandidata, oni moraju imati potrebna ažuriranja/ispravke od strane relevantnih institucija prije prijave. pravo da bude imenovan kazanDokumenti koje kandidati dostavljaju biće objavljeni posebno.

3) Kandidati se moraju prijaviti na pozicije koje odgovaraju programu vanrednih diploma koje su završili. Prijave diplomaca različitih odsjeka smatrat će se nevažećima.

4) Kandidati će se moći prijaviti samo za jedno zvanje (poziciju).

5) Kandidati će moći pratiti rezultate evaluacije prijave, proces zapošljavanja i informacije o rezultatima na Platformi za zapošljavanje Career Gate. Osim toga, neće biti poslano pismeno obavještenje. Kandidati su dužni pratiti objave objavljene na web stranici Glavne uprave za zemljišne knjige i katastar (www.tkgm.gov.tr) u vezi sa procesom i koracima koje su postigli.

Sajam železničke industrije Armin sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari