Sudski odbor i tužioci će zaposliti 10 službenika

sudijski i tužilački odbor
sudijski i tužilački odbor

Zaposliti se u Generalnom sekretarijatu Vijeća sudija i tužilaca u okviru stava (A) člana 657. Zakona o državnim službenicima br. 4, 10 pozicije sa 2. stepenom i 9 pozicije sa 3. stepenom u okviru Uredbe o ispitu, imenovanju i premještanju osoblja Sudskog odbora i tužilaca. Prema rezultatima konkursa (prijavljeni i/ili usmeni) ispit koji će se održati na osnovu ocjene KPSS -a za 5. godinu, i obrazovnom nivou, za ukupno 10 osoblja operatora za pripremu i kontrolu podataka i 5 djelatnika iz desetog razreda, biće zaposleno osoblje.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

Mjesto i obrazac prijave

Kandidati se moraju lično prijaviti Sudskom odboru i tužiocima zajedno sa potrebnom dokumentacijom popunjavanjem svih relevantnih dijelova tako što će pribaviti "Obrazac zahtjeva za posao za pripremu i kontrolu podataka operatora/prijemni ispit za 2021" koji je dostupan na hsk.gov.tr Potrebna web stranica. (Adresa za prijavu: Sigurnosni okrug, Bulevar Mevlana: 4 Yenimahalle / ANKARA)

Prijave će se podnositi lično, a prijave poslane poštom ili na sličan način neće biti prihvaćene.

Prijave će početi 04 i završiti 10 na kraju radnog vremena (2021:08). Prijave koje nisu podnesene u roku smatrat će se nevažećim.

Ispit koji će se održati za osoblje operatera za pripremu i kontrolu podataka održat će se u dvije faze kao praktični ispit i usmeni ispit. Oni koji se nalaze među 5 kandidata koji su 25 puta veći od broja pozicija objavljenih prema tipovima grupnih bodova KPSS (B), imat će pravo na učešće u praktičnom ispitu (ispit iz klavijature). Praktični ispit će se održati u subotu, 16. U 10:2021 u zgradi Vijeća sudija i tužilaca, a oni koji su uspjeli položiti ovaj ispit http://www.hsk.gov.tr bit će objavljeno u Za one koji su uspješno položili praktični ispit, usmeni ispit će se održati u Vijeću sudija i tužilaca, s početkom u 26:10 sati 2021.

Za osoblje, oni koji su među 5 kandidata koji su 25 puta veći od broja pozicija objavljenih prema tipovima bodova grupe KPSS (B), imat će pravo na učešće na usmenom ispitu. Usmeni ispit će se održati u zgradi Vijeća sudija i tužilaca s početkom u 26:10 sati 2021.

Svaki kandidat moći će se prijaviti samo za jedno radno mjesto, koje se objavljuje prema njegovom obrazovnom statusu. Kandidati koji se prijave na više radnih mjesta neće se ocjenjivati ​​jer će se njihove prijave smatrati nevažećim.

Armin

sohbet

    Budite prvi koji će komentirati

    Komentari