Obnovljene su smjernice za koronavirus za usluge osobama s invaliditetom i starijim osobama

vodič za koronavirus iz Ministarstva porodice i socijalnih usluga
vodič za koronavirus iz Ministarstva porodice i socijalnih usluga

Generalna direkcija za usluge osobama s invaliditetom i starijim osobama, Ministarstva porodice i socijalnih usluga, pripremila je novi vodič za koronavirus u vezi s postupkom podnošenja zahtjeva za cijepljenje u svim javnim i privatnim ustanovama za brigu o osobama s invaliditetom i starijim osobama povezanim s Ministarstvom i mjerama koje organizacije treba poduzeti tokom procesa normalizacije tokom epidemije Covid-19.

U saopćenju Ministarstva dano je sljedeće saznanje:

“U informativne svrhe pripremljen je vodič o mjerama opreza i procedurama koje institucije trebaju poduzeti u procesu normalizacije radi zaštite zdravlja i sigurnosti korisnika i osoblja tokom i nakon procesa cijepljenja u svim javnim i privatnim ustanovama za njegu osoba s invaliditetom i starijih osoba institucije povezane sa Ministarstvom. Vodič o koronavirusu pripremljen za organizacije poslat je u sve pokrajine.

U vodiču je izviješteno da su invalidi, starije osobe i osoblje koje borave u ustanovama cijepljeni u okviru kampanje cijepljenja koja je pokrenuta od veljače 2021. U tom kontekstu, navedeno je da je prva doza vakcina završena u februaru 2021. godine, a druga doza vakcina završena je u martu 2021. godine.

Prijavljeno je da je treća doza vakcine primijenjena u ustanovama za njegu osoba sa invaliditetom i starijih osoba u julu-augustu.

Sve mjere Covid-19 će se nastaviti

Prema vodiču, sve mjere Covid-19, posebno mjere maske, udaljenosti i čišćenja, koje se provode s normalizacijom u javnim i privatnim ustanovama za njegu invalida, staračkim domovima i centrima za njegu i rehabilitaciju starijih osoba.
Svo osoblje koje radi u javnim i privatnim ustanovama za njegu invalida, staračkim domovima i centrima za njegu i rehabilitaciju starijih osoba morat će biti pričvršćeno na pod na kojem rade i dežuraju, te poduzeti mjere opreza protiv moguće kontaminacije između spratova.

Bit će pružene informacije i smjernice za dovršetak procesa cijepljenja.

Odredbe Okružnice Ministarstva unutrašnjih poslova od 31.08.2021. Pod brojem 13807 primjenjivat će se na osoblje, osobe sa invaliditetom i starije osobe u svim ustanovama.

Upućivanje invalida i starijih stanovnika koji nisu završili proces cijepljenja da dovrše proces cijepljenja, fokusirajući se na informacije i aktivnosti usmjeravanja za one koji nisu započeli proces cijepljenja kako bi se uklonila njihova zabrinutost i oklijevanja u vezi s procesom cijepljenja, a od pokrajinskog / Okružne direkcije za zdravstvo i Ministarstvo zdravlja Covid-19 bit će im pružena podrška sa Informacijske platforme o vakcinama (covid19asi.saglik.gov.tr/).

U svim pozitivnim slučajevima, uključujući stanovnike i osoblje, u ustanovi će se pratiti 10-dnevni karantin i procesi lijekova. U ovom trenutku primijenit će se postupci liječenja od strane tima za brigu o sinovima koji će doći u ustanovu, a karantena će se prekinuti za osobe čiji su rezultati PCR testa negativni na kraju 10 dana.

U slučaju da broj pozitivnih ljudi na Covid-19 u organizaciji premašuje 20 posto organizacije, uključujući invalide, starije stanovnike i osoblje, Pokrajinski higijenski odbor donijet će odluku o 10-dnevnom smjenjivanju u organizaciji. Uzorak smjene bit će 10+10, ukupno ne prelazeći 20 dana, a na kraju razdoblja od 20 dana normalan obrazac smjene bit će vraćen nakon što se PCR test primijeni u cijeloj organizaciji. Obaveza pribavljanja i prijavljivanja HEPP koda nastavit će se na svim ulazima u objekt.

Posjete će se nastaviti prema potrebi koje organizacija smatra.

U vodiču je podsjećeno da se ograničenje posjeta nastavlja u svim ustanovama za njegu invalida, staračkim domovima i centrima za njegu i rehabilitaciju starijih osoba. U skladu s tim, samo će članovi porodice stanovnika koji su podnijeli zahtjev biti dopušteni da posjećuju članove porodice na blagovremen i kontroliran način kako organizacija smatra da je potrebno, ali će se digitalni i video pozivi nastaviti.

Prema vodiču, u organizaciji, premještaj i smještaj u institucije; Bit će potrebno da je prošlo najmanje 19 dana nakon cijepljenja protiv Covid-15 i druge doze cijepljenja, te da to mora biti dokumentirano vakcinacijskom karticom ili da postoji PCR test za one koji nisu cijepljeni, i da ostanu u izolaciji u prostoriji za izolaciju u ustanovi.

Oni koji su cijepljeni s negativnim PCR testom bit će primljeni u ustanovu bez potrebe za izolacijom. Bit će obavezno pribaviti i prijaviti HEPP kôd u aranžmanu, prijenosu i postavljanju do objekta.

Sajam železničke industrije Armin sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari